Homestaffpeople

Dr. RUMAIZAH BINTI RUSLAN

Dr. RUMAIZAH BINTI RUSLAN
Dr. RUMAIZAH BINTI RUSLAN
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pengurusan Pengeluaran Dan Operasi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.