Homestaffpeople

Ts. Dr. SABARIAH BINTI MUSA

Ts. Dr. SABARIAH BINTI MUSA
Ts. Dr. SABARIAH BINTI MUSA
DS52 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
AWARD

VIRTUAL INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION 2020 (RISE2020) - GOLD

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.