Homestaffpeople

Dr. CHE SAMIHAH BINTI CHE DALIM

Dr. CHE SAMIHAH BINTI CHE DALIM
Dr. CHE SAMIHAH BINTI CHE DALIM
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Multimedia
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.