Homestaffpeople

Dr. SHAHIDAH BINTI HAMZAH

Dr. SHAHIDAH BINTI HAMZAH
Dr. SHAHIDAH BINTI HAMZAH
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Sains Sosial
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.