Homestaffpeople

Dr. SITI FAIRUZ NURR BINTI SADIKAN

Dr. SITI FAIRUZ NURR BINTI SADIKAN
Dr. SITI FAIRUZ NURR BINTI SADIKAN
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.