Homestaffpeople

PUAN SITI SOLEHAH BINTI TENAH

PUAN SITI SOLEHAH BINTI TENAH
PUAN SITI SOLEHAH BINTI TENAH
Q41 PEGAWAI PENYELIDIK
Bahagian Strategi dan Pembangunan
Pusat Pengurusan Penyelidikan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.