Homestaffpeople

Dr. SUZI SALWAH BINTI JIKAN

Dr. SUZI SALWAH BINTI JIKAN
Dr. SUZI SALWAH BINTI JIKAN
DS51 PENSYARAH KANAN
Panel Bidang Kimia dan Biologi
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2016 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.