Homestaffpeople

PROF. DATUK Ts. Dr. WAHID BIN RAZZALY

PROF. DATUK Ts. Dr. WAHID BIN RAZZALY
PROF. DATUK Ts. Dr. WAHID BIN RAZZALY
DS53 PENSYARAH SANJUNG
Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
AWARD

DARJAH KEBESARAN PANGLIMA JASA NEGARA

2019 YANG DI-PERTUAN AGONG XVI

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.