Homestaffpeople

ENCIK DATU YASIRUDDIN BIN DATU ALAWIDDIN

ENCIK DATU YASIRUDDIN BIN DATU ALAWIDDIN
ENCIK DATU YASIRUDDIN BIN DATU ALAWIDDIN
KP19 PEMBANTU KESELAMATAN
Bahagian Keselamatan
Pejabat Pendaftar
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.