Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD ZAMIRULARIF BIN TABRI

ENCIK MOHAMAD ZAMIRULARIF BIN TABRI
ENCIK MOHAMAD ZAMIRULARIF BIN TABRI
N41 PEGAWAI PENERBITAN
Bahagian Promosi dan Pemasaran
Pejabat Penerbit
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.