Dr. SYAFIQAH NUR AZRIE BINTI SAFRI
DS45 PASCA DOKTORAL
Jabatan Kejuruteraan Aeronautik (JKA)
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Dr. SYAFIQAH NUR AZRIE BINTI SAFRI

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AEROANGKASA , UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (2019)
SARJANA KEJURUTERAAN AEROANGKASA , UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (2015)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AEROANGKASA , UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (2012)
SC/MCE/SPM/SPVM TIADA BIDANG , MAKTAB RENDAH SAINS MARA MUAR (2006)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : APPLIED SCIENCES, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
Field (KPT) : Aerospace Science and Technology
Field of Specialization (KPT) : Aerospace Science and Technology

Composite/Bio-composite Materials
Material Characterizations
High/Low Velocity Impact
Non-destructive Testing

Aerospace Materials and Structures
Composite Structures
Bio-composite Structures

DS45 Pasca Doktoral