Staff Profile

Full NamePROF. Sr. Dr. WAN ZAHARI BIN WAN YUSOFF
FacultyFAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
DepartmentJABATAN PENGURUSAN HARTA TANAH
Email
Designation VK7 - PROFESOR
  PENYELIDIK BERSEKUTU
RESILIENT BUILT ENVIRONMENT
FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
  PENGARAH
PEJABAT AM
PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN
  FELO INSTITUT
PEJABAT AM
INSTITUT HARTA TANAH MALAYSIA

Field of Expertise

Field Category (KPT) COMMERCIAL SERVICES
Field (KPT) Finance, Property and Business Services
Field of Specialization (KPT) Finance, Property and Business Services

Areas of Research Interest

1. Islamic Real Estate Management: Al-Mafqud Property, Waqf Property, Inheritance property, Islamic Corporate Real Estate
2. Real Estate Management: Asset and Facility Management in Local Authority
3. Sustainable Campus

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2008 DOKTOR FALSAFAH PROPERTY AND FACILITY MANAGEMENT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2007 DIPLOMA PROPERTY AND FACILITIES MANAGEMENT THE ROYAL INSTITUTION OF SURVEYORS, MALAYSIA (RISM)
2001 SARJANA INTEGRATED CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
1997 SARJANA MUDA ESTATE MANAGEMENT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
1986 DIPLOMA VALUATION UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Professional Appointments

VK7 - Profesor

Management Experience

DateDescription
01/01/2022 - 31/12/2023 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Resilient Built Environment
12/09/2021 - 11/09/2023 Felo Institut
Institut Harta Tanah Malaysia
01/09/2022 - 31/08/2023 Pengarah
Pusat Pembangunan Perniagaan
23/01/2022 - 31/08/2022 Pengarah
Pusat Pembangunan Perniagaan
01/09/2020 - 22/01/2022 Pengarah
Pejabat Pembangunan Perniagaan
01/07/2020 - 31/12/2021 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Sustainable Urban Development
01/07/2020 - 31/12/2021 Penyelidik Utama
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Sustainable Urban Development
01/08/2019 - 31/08/2020 Pengarah
Pejabat Penolong Naib Canselor (Kelestarian Kewangan), Endowmen dan Wakaf
15/07/2019 - 01/09/2019 Menanggung Kerja PNC (Kelestarian Kewangan)
Pejabat Penolong Naib Canselor (Kelestarian Kewangan)
01/08/2017 - 31/07/2019 Pengarah
Pejabat Penolong Naib Canselor (Kelestarian Kewangan), Endowmen dan Wakaf
15/02/2017 - 14/02/2019 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Contemporary Real Estate
01/09/2015 - 31/08/2017 Ketua Jabatan
Pejabat Canselori, Institut Ahli Sunnah Wal Jammaah
01/07/2012 - 31/12/2012 Timbalan Pengarah
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Harta Bina
01/01/2012 - 30/06/2012 Timbalan Pengarah
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Harta Bina
01/07/2010 - 30/06/2012 Anggota / Staf
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Perundingan, Pengkomersilan & Inovasi, Pusat Inovasi, Pengkomersilan Dan Perundingan (ICC)
01/07/2011 - 31/12/2011 Timbalan Pengarah
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Harta Bina
01/08/2009 - 30/06/2011 Timbalan Pengarah
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Harta Bina
16/01/2008 - 15/01/2010 Ketua Jabatan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan Dan Pembinaan

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
05/03/2020 - 31/12/2020 Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers
Registered Valuer and Estate Agency Antarabangsa
07/02/2021 - 31/12/2021 Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers
Registered Estate Agency Antarabangsa
01/01/2015 - 31/12/2015 Institution of Surveyors, Malaysia (ISM)
Ahli Kebangsaan
01/01/2014 - 31/12/2015 The Institution of Surveyor, Malaysia (ISM)
ahli Kebangsaan
01/01/2015 - 31/12/2015 The Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents Malaysia
Penilai Berdaftar & Ejen Hartanah Berdaftar Kebangsaan
01/01/2016 - 31/12/2016 Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers
Penilai Berdaftar & Ejen Hartanah Berdaftar Kebangsaan
01/01/2017 - 31/12/2017 Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers
Penilai Berdaftar & Ejen Hartanah Berdaftar Kebangsaan
01/01/2018 - 31/12/2018 Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers
Penilai Berdaftar & Ejen Hartanah Berdaftar Kebangsaan
01/01/2019 - 31/12/2019 Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers
Penilai Berdaftar & Ejen Hartanah Berdaftar Kebangsaan
01/01/2020 - 31/12/2020 Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers
Penilai Berdaftar & Ejen Hartanah Berdaftar Kebangsaan
01/01/2021 - 31/12/2021 Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers
Penilai Berdaftar & Ejen Hartanah Berdaftar Kebangsaan
02/11/2021 - 31/12/2022 Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers
Registered Property Management Kebangsaan
01/01/2022 - 31/12/2022 Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers
Penilai Berdaftar & Ejen Hartanah Berdaftar Kebangsaan
09/10/2017 - 31/12/9999 Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers
Accreditation and Certification Committee Kebangsaan
02/01/2018 - 31/12/9999 Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers
Pengurus Harta Berdaftar Kebangsaan
01/01/2007 - 31/12/2007 Institution of Surveyors, Malaysia (ISM)
PERTUBUHAN JURUKUR MALAYSIA
Ahli Kebangsaan
18/05/2011 - 17/05/2012 Institution of Surveyors, Malaysia (ISM)
AHLI PENUH Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2016 PROPERTY VALUATION [BPE 12503], SESI 20162017 SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 University
2016 PROPERTY MANAGEMENT [BPE34503], SESI 20162017 SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 University
2015 REAL ESTATE LAW [BPE12603], SESI 20142015 SEMESTER 2, UTHM University
2015 PROPERTY MANAGEMENT [BPE34503], SESI 20152016 SEMESTER 1, UTHM University
2015 BUILDING MAINTENANCE & SERVICES [BPE33802], SESI 20152016 SEMESTER 2, UTHM University
2015 BUILDING TECHNOLOGY [BPE10102], SESI 20152016 SEMESTER 2, UTHM University
2014 LAND ACQUISITION [BPE23003], SESI 2013-2014 SEMESTER 2, SEK. 2, UNIVERSITIT TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2014 BUILDING TECHNOLOGY [BPE10102], SESI 2013/2014 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2014 LAND ACQUISITION [BPE23003], SESI 2013/2014 SEMESTER 2, SEK. 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2014 BUILDING MAINTENANCE & SERVICES [BPE33802], SESI 2014/2015, SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2013 VISITING FELLOW - QUEENSLAND UNIVERSITY TECHNOLOGY, AUSTRALIA, MAC - DEC 2013 International
2013 BUILDING MAINTENANCE & SERVICES [BPE33802], SESI 2013/2014 SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2012 BUILDING TECHNOLOGY [BPE10102] SESI 2012/2013 SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2012 PROFESSIONAL PRACTICE [BPE24202], SESI 2012/2013 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2011 PROFESSIONAL PRACTICE [BPE24202] SESI 2011/2012 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2011 REAL ESTATE MARKETING & AGENCY [BPE33403] SESI 2011/2012 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2011 BUILDING MAINTENANCE & SERVICES SESI 2010/2011 SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2011 FACILITIES MANAGEMENT PRACTICE [FPF40203] SESI 2010/2011 SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2010 TECHNOLOGY MANAGEMENT [BPA2083], SESI 2009/2010 SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2010 SPECIALISED PROPERTY VALUATION [BPE3353] SESI 2009/2010 SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2009 PROPERTY VALUATION [BPE 12303], SESI 2008/2009 SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2009 ADVANCED PROPERTY VALUATION [BPE12503] SESI 2008/2009 SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2009 BUILDING TECHNOLOGY [BPE10102], SESI 2008/2009, SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2009 ADVANCED PROPERTY VALUATION [BPE12503] SESI 2008/2009 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2009 SPECIALISED PROPERTY VALUATION [BPE3353], SESI 2009/2010, SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2009 STATUTORY VALUATION [BPE22703] SESI 2008/2009 SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2008 BUILDING MAINTENANCE & SERVICES [BPE3382] SESI 2007/2008 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2008 BUILDING TECHNOLOGY [BPE1012] SESI 2007/2008 SEMESTER 2 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2004 BUILDING TECHNOLOGY [BPE1012] SESI 2004/2005 SEMESTER 2 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2004 PROPERTY VALUATION [BPE2033] SESI 2004/2005 SEMESTER 1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2003 ECONOMY [BPA1013] SESI 2003/2004 SEMESTER 2 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2002 Penilaian Harta Tanah: Teori dan Aplikasi, National Institute of valuation, Ministry of Finance (Trainer), 2002 National
2002 Kenegaraan Malaysia, National Institute of Valuation, Ministry of Finance (Trainer), 2002 National
2001 Penilaian Tanah Ladang, National Institute of Valuation, Ministry of Finance (Trainer) 2001 National
2001 Penilaian Statut, Sesi 20012002 Semester 1, Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur, 2001 University
1992 Assistant Valuation Officer, Valuation and Property Services Department, Temerloh, Pahang, Malaysia, 1992-1995 Government

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
K406 KAJIAN HARTA PUSAKA TIDAK BERWARIS DI NEGERI JOHOR Ketua 31/05/2024
X196 Valuation of ecosystem services using contingent valuation method: A Case study of Johor River Basin Ahli 31/03/2022
M015 DIGITAL WEALTH MANAGEMENT PRODUCT FOR PALM OIL SMALLHOLDERS?S SUSTAINABLE LIVELIHOOD Ahli 31/08/2021
X133 Kerangka Konsep Penyelesaian Harta Tanah Al-Mafqud Melalui Instrument Wakaf bagi Pembangunan Ekonomi Ummah Ahli 31/08/2021
U878 Malay Reservation Lands - An Agenda Of Transformaion Ahli 31/08/2019
U885 A New Star Rating For Umrah Services For Sustainable UMRAH Religious Tourism Ahli 31/08/2019
A025 Best Practices For Corporate Real Estate Management In malaysia Ahli 31/08/2018
1551 PEMBANGUNAN KERANGKA MODEL WAKAF KORPORAT SEBAGAI KAEDAH PENJANAAN PENDAPATAN DALAM MEMBANGUN EKONOMI UMAT ISLAM Ahli 01/08/2018
U403 Membangunkan Perisian Quransah. Com Bagi Mengawalselia Kewujudan Quran Digital Palsu Ketua 30/09/2017
U096 The Role of Waqf in Funding Higher Education Institution in Malaysia Ahli 30/06/2017
1428 A Preliminary Study to Determine the Drivers of Social Changes and Evaluate its Impacts Associated with Iskandar Malaysia towards Sustainable Social Economic Development Ahli 31/05/2016
U259 Insentif Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi 2014 Ahli 31/05/2016
U202 An Analysis of the Impact of Urban Land Use changes on Residential Property Rental Values in Kaduna Metropolis, Nigeria. Ketua 30/09/2015
U085 Pusat Penyelidikan Ahli Sunnah Wal Jamaah (PPASWJ) Ahli 30/07/2015
0875 Formulation of crisis communication framework in event management through facilities management perspectives Ketua 31/12/2013
1042 Penilaian Kualiti Persekitaran Dalaman (IEQ) Bangunan Akademik Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Ketua 30/09/2013
S018 Developing framework and measurement tool for quality of life in Iskandar Malaysia region Ketua 31/08/2012
0700 The formulation of help desk system for an effective property services in UTHM Ketua 31/07/2012
C003 Audit Ruang Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Ketua 30/04/2012
0677 The Development Of Space Charging model For An Effective Space Management Ketua 31/07/2011
C002 Kajian "Graduate Employability (GE) Graduan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Ahli 31/12/2010
0547 Wilayah Pembangunan Iskandar dalam konteks kepentingan kaum bumiputra : Kajian kes pemilik tanah bumiputra di kawasan Nusajaya. Ketua 30/06/2009
0146 A study on market needs for facilities management in Malaysia Ketua 28/02/2006

Publications

Book
WAN ZAHARI WAN YUSOFF
(2015) Managing Property And Facilities Management In Higher Education Institutions, UTHM , 152, ISBN:9789670764399
WAN ZAHARI WAN YUSOFF & MOHD FIRRDAUS ISMAIL
(2015) Organising Mice Event In Malaysia, UTHM , 1 , ISBN:9789670764184
Book Chapters
Adibah Abdul Kadir, Fadillah Ismail, Juzaimi Nasuredin, Ishak Baba, Wan Zahari Wan Yusoff
(2018) Merancang Program Sukarelawan, Teori, Model Dan Pengurusan Sukarelawan, UTHM , 1, ISBN:9789672216001
Adibah Abdul Kadir, Fadillah Ismail, Wan Zahari Wan Yusoff, Ishak Baba, Nurhakim Mohamad Ismon
(2018) Merekrut Sukarelawan, Teori, Model Dan Pengurusan Sukarelawan, UTHM , 23, ISBN:9789672216001
WAN ZAHARI WAN YUSOFF
(2016) Isu Dan Cabaran Pemilikan Tanah Rizab Melayu : Kajian Kes Kampung Datuk Keramat, Tanah Oh Tanah, PUSTAKA FIRDAUSI , 43, ISBN:97896710114009
General Publications
Prof Dr Ismail bin Omar, Prof Dr Sr Wan Zahari bin Wan Yusof, Sr Masfaliza binti Mohsen
(2020) Kampong Bahru - Is There Light At The End Of The Tunnel? (Part 1), PROPERTY ADVISOR , 1, ISBN:-
Prof Dr Ismail bin Omar, Prof Dr Sr Wan Zahari bin Wan Yusof, Sr Masfaliza binti Mohsen
(2020) Kampong Bahru - Is There Light At The End Of The Tunnel? (Part 2), PROPERTY ADVISOR , 1, ISBN:-
Journal
Nur Afiqah Anuar , Muhammad Azwan Sulaiman*, Nor Nadirah Akmar Mokhtar, Nurul Nadiah Zainol, Mona Isa and Wan Zahari Wan Yusoff
(2022) Evaluating The Performance Of Waqf Land Development : A Case Study Of Waqf Seetee Aissah, Pulau Pinang, ESTEEM JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, UITM MARA , 4, 109, ISSN:26007274
Nur `Afiqah Jaini, Wan Zahari Wan Yusoff, Mohd Hafizal Ishak, Muhammad Azwan Sulaiman
(2022) Penyelenggaraan Bangunan Dalam Pengurusan Fasiliti: Elemen Mempengaruhi Kualiti Amalan Penyelenggaraan Bangunan , JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (JSTARD), UTHM , 7, 18, ISSN:26829142
Mohd Firdaus Ismail, Wan Zahari Wan Yusoff, Ismail Abdul Rahman, Nur Amylia Izrin Mohd Saim
(2022) Unearthing Social Issues Due To Rapid Development Of Iskandar Malaysia Region Using Exploratory Interview, TROPICAL SCIENTIFIC JOURNAL , RIS SCIENTIFIC ACADEMY , 8, 1, ISSN:27105997
Muhammad Azwan Sulaiman, IN Mohd Razali, NN Zainol, MN Alias, Wan Zahari Wan Yusoff
(2021) Current Review Towards The New Best Practices Of Corporate Real Estate Management (Crem) In Malaysia, JURNAL INTELEK, UITM , 2, 200, ISSN:26829223
Wan Zahari Wan Yusoff, Muhammad Azwan Sulaiman
(2021) The Issues Of Unclaimed Properties In Malaysia, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT VOL. 3 NO. 2 (2021) 9-14, UTHM , 12, 9, ISSN:26829142
wan zahari wan yusoff & Tan Jia Ying
(2020) A Review On Digital Marketing Adopted In Real Estate Industry, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, Innovare Academics Sciences Pvt. Ltd , 6, 1501, ISSN:23945125
Abdul Jalil Omar, Wan Zahari Wan Yusoff, Marlina Mohamad, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2018) Current Issue In Corporate Waqf In Malaysia, ADVANCED SCIENCE LETTER, American Scientific Publishers , 5, 3045, ISSN:19367317
Isa Abdullahi, Wan Zahari Wan Yusoff
(2018) Eeffect Of The Performance Of Physical And Non-Physical Facilities On Higher Institutional Facilities, JOURNAL OF FACILITIES MANAGEMENT, Emerald Publishing Limited , 10, 1, ISSN:14725967
Amylia Hasbullah, Wan Zahari Wan Yusoff
(2018) Quality Of Service In Public Higher Education Institution (Hei) Facilities: A Critical Literature Review , INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND BUSINESS STRATEGY, Uuniversiti Teknologi Malaysia , 1, 64, ISSN:2232044X
Fazira Shafie, Wan Zahari Wan Yusoff & Syed Muhammad Dawilah Al-Edrus
(2017) A Framework Study Of Islamic Real Estate Management For Property Inheritance In Malaysia, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCE , MEDWELL PUBLICATION , 7, 1710, ISSN:1816949X
Isa Abdullahi, Wan Zahari Wan Yusoff & Emmanuel Gwamna
(2017) A Review Of Physical And Non-Physical Facilities Performance On Student Satisfaction In Northern Nigerian Universities, THE SOCIAL SCIENCE, MEDWELL PUBLICATION , 12, 600, ISSN:18185800
Kazeem Bolayemi Akinbola; Azlina Md. Yassin; Wan Zahari Wan yusuff
(2017) Validation Of The ?Sladecom? Model As A Contemporary Panacea For The Improvement Of Formal Land Market In Nigeria, EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING STUDIES, Open Access Publishing Group , 2, 81, ISSN:2501-9888
Fazira Shafie, Wan Zahari Wan Yusoff, Syed Muhammad Dawilah Al-Edrus
(2016) Factors Of Failure Abd Delay In Islamic Inheritance Distribution In Malaysia, JURNAL TEKNOLOGI, UTM Press , 4, 1, ISSN:2180-3722
Wan Zahari Wan Yusoff, Muhammad Azwan Sulaiman, Syed Muhammad Dawilah Al Edrus
(2016) Missing Person'S Properties: Exploration On Challenges And Opportunities, JURNAL TEKNOLOGI (SCIENCES & ENGINEERING), Universiti Teknologi Malaysia , 1, 1, ISSN:21803722
Wan Zahari Wan Yusoff, Amilia Hasbullah
(2016) Service Quality On Facilities Services In Public Higher Education Institution (Hei) A Critical Literature Review, PERTANIKA JURNAL SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES 2016, Universiti Putra Malaysia , 11, 1, ISSN:xx
Gwamna E S, Wan Zahari Wan Yusoff
(2016) The Impact Of Urban Land Use Changes On Residential Property Rental Values In Kaduna Metropolis Nigeria, PERTANIKA-JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, Elsevier , 6, 1, ISSN:22318534
Amilia Hasbullah, Wan Zahari Wan Yusoff
(2016) The Importance Of Facilities Services To Enhance Service Quality In Higher Education Institution, PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Universiti Putra Malaysia , 1, 1, ISSN:0128-7702
Gwamna E.S., Wan Yusoff W.Z., Musa U.
(2016) The Influence Of Land Use Planning On Land Use Changes, SOCIAL SCIENCES (PAKISTAN), Scientific Research Publishing Company , 2909, ISSN:1818-5800
Ahmad, Abd Rahman; Baharudin, Azizah; Yusoff, Wan Zahari Wan; Abdullah, Syed Muhamad Dawilah Syed; Soon, Ng Kim
(2016) Transformation Of Waqf Implementation At Malaysian Public Universities, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 9, 2184, ISSN:19366612
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, USMAN MUSA
(2015) Adequacy Of Building Facilities And Locational Attributes As Determinant Factors For Residential House Rental Values In Minna Metropolis, Nigeria, JOURNAL OF DESIGN AND BUILT ENVIRONMENT UNIVERSITI MALAYA, UNIVERSITI MALAYA , 12, 1, ISSN:18234208
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, MOHD FIRDAUS ISMAIL, SCOPUS INDEXED
(2015) Critical Success Factors For Mice Event, Event Management, ADVANCE SCIENCE LETTER, ADVANCE SCIENCE LETTER , 10, 1, ISSN:19367317
Emmanual Gwamna, Wan Zahari Wan Yusoff, Mohd Firdaus Ismail
(2015) Determinants Of Land Use And Property Value, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 5, 1150, ISSN:19366612
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, USMAN MUSA
(2015) Impact Of Location And Dwelling Characteristics On Residential Property Prices/Values:A Critical Review Of Literature, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN MANAGEMENT & ECONOMICS, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN MANAGEMENT & ECONOMICS , 12, 5, ISSN:22783369
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, USMAN MUSA
(2015) Impact Of Neightbourhood Characteristics On Residential Property Values: A Criticssl Review Of Literature, INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL SCIENCES, Internationall Review of Social Sciences , 12, 147, ISSN:23090081
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, AMILIA HASBULLAH
(2015) Service Quality In Higher Education Facilities Services - A Framework Study Of Service Quality On Higher Education Institution (Hei) Facilities Services In Indonesia, MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, MEDITERRANIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIEENCES , 10, 1, ISSN:20392117
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, EMMANUAL GWAMA
(2015) The Impact Of Urban Land Use Changes On Residential Property Rental Values In Kaduna Metropolis, Nigeria, MEDITERRANIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, MEDITERRANIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , 12, 1, ISSN:20399340
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, EMMANUAL GWAMA
(2015) The Impact Of Urban Land Use Changes On Residential Property Rental Values In Kaduna Metropolis, Nigeria, MEDITERRANIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, MEDITERRANIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , 12, 1, ISSN:20399340
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, USMAN MUSA
(2015) The Influence Of Housing Components On Prices Of Residential Houses: A Review Of Literature, MEDITERRANIAN JOURNAL OF SOCIAL SICENCES, mediterranian journal , 12, 1, ISSN:20399340
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, EMMANUAL GWAMMA
(2015) The Influence Of Land Use Planning And Land Use Changes, MEDITERRANIAN JOURNAL, MEDITTERANIAN JOuRNAL OF SOCIAL SICENCES , 12, 1, ISSN:20399340
Policy Paper
Wan Zahari Bin Wan Yusoff
(2020) Accreditation Manual For Real Estate Programmes
Wan Zahari Bin Wan Yusoff
(2020) Accreditation Manual For Real Estate Programmes
Wan Zahari Bin Wan Yusoff
(2020) Accreditation Manual For Real Estate Programmes
Wan Zahari Bin Wan Yusoff
(2019) Panduan Pengurusan Wakaf Institusi Pendidikan
Prosiding / Seminar
Wan Zahari Wan Yusoff, Fazira Shafie & Mustafahayuddin Abd Halim
(2022) Isu-Isu Dan Permasalahan Dalam Pengurusan Dan Pentadbiran Harta Pusaka Tidak Berwaris Di Baitulmal , UKM , 14, ISBN:9786299671305
Wan Zahari Wan Yusoff, Fazira Shafie & Mustafahayuddin Abd Halim
(2022) Practicing Of Baitulmal In Managing Muslim Inheritance Properties Without Asabah?S Heirs, UKM , 1, ISBN:9786299671305
Nurul Afiqah Mat Sidik, Abdul Jalil Omar, Wan Zahari Wan Yusoff, Zarina Shamsudin, Sabariah Eni
(2021) Kajian Terhadap Cabaran Pemilikan Harta Tanah Oleh Generasi Y Di Johor Bahru, Johor, UTHM , 1319, ISBN:27735044
Wan Zahari Wan Yusoff, Nur Amirah Mazlan, Abdul Jalil Omar
(2021) Model Universiti Wakaf Di Malaysia: University College Bestari, Terengganu, UTHM , 1371, ISBN: 27735044
Nadirah Akmar Mokhtar, Muhammad Azwan Sulaiman, Nurul Nadiah Zainol, Wan Zahari Wan Yusoff
(2020) Al-Mafqud In Malaysia In Real Estate Perspective: A Current Review, UTM , SKUDAI JOHOR , 1
Tan Jia Ying, Wan Zahari Wan Yusoff
(2020) Estate Agency Malaysia: Impacts Of Digital Marketing, UTHM , 689, ISBN: 27735044
Wan Zahari Wan Yusoff, Muhammad Azwan Sulaiman, Syed Muhammad Dawilah Al Edrus
(2016) Eksplorasi Pengurusan Harta Al-Mafqud: Satu Penelitian Terhadap Peluang Dan Cabaran, UTHM , 1 , ISBN:xx
FAZIRA SHAFIE, WAN ZAHARI WAN YUSOFF, SYED MUHAMMAD DAWILAH AL EDRUS
(2016) Islamic Real Estate Management: Review On Issues And Challenges In Managing Inheritance Property In Malaysia, International Business Information Management Association, IBIMA , 3684 , ISBN:9780986041945
Mohd. Norza Iskandar Helmi, Wan Zahari Wan Yusoff, Ahmad Khirul Nizam Ali, Mohamad Saifullah TK Hassan, Raziq Fawwaz Razak
(2016) Kepentingan Pelaksanaan Seminar Kor Sispa Secara Tahunan Dalam Memposisikan Kor Sispa Di Mata Masyarakat , Kor Sispa UMP , 1 , ISBN:xx
Ahmad, Abd Rahman; Baharudin, Azizah; Yusoff, Wan Zahari Wan Yusoff, Syed Muhamad Dawilah Syed, Soon
(2016) Transformation Of Waqf Implementation At Malaysian Public Universities, ADVANCED SCIENCE LETTERS , ISBN:19366612
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, FIRDAUS ISMAIL, ISMAIL ABDUL RAHMAN
(2015) Critical Success Factors Of (Csfs) For Meeting Incentive , Convention And Exhibition (Mice) Event Management- Scopus Indexed, BIZMATOUR 2015 , ISBN:19367317
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, EMMANUAL GWAMMA, MOHD FIRDAUS ISMAIL
(2015) Determinants Of Land Use And Property Value, BIZMATOUR , ISBN:19367317
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, MUHAMMAD AZWAN SULAIMAN
(2015) Management Of Missing Person'S Propperty: In Malaysia Civil And Shariah Law Prospective, AP 15 VIETNAM CONFERENCE , ISBN:9781634158336
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, MUHAMMAD ALI BACKER -SCOPUS - ISI INDEXED
(2014) A Review Of Asset Management Practice In Malaysian Local Government, IBIMA , ISBN:9780986041945
WAN ZAHARI WAN YUSOFF, FAZIRA SHAFIE
(2014) Pengurusan Harta Tanah Di Malaysia Menurut Perspektif Islam: Isu Dan Cabaran Bagi Perwarisan Harta Alam Kontkes Pembangunan Modal Insan, UTHM , ISBN:9789870468709
Wan Yusoff Wan Zahari
(2012) Penerapan Kemahiran Insaniah Dalam Kor Sispa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia., UTHM
IhfaSuziella Ibrahim, Wan Zahari Wan Yusoff
(2012) Responding To The Space Management Level In Higher Education Institutions?., (ICEMT 2012
Wan Yusoff Wan Zahari
(2012) Space Management: A Study On Space Usage Level In Higher Education Institutions. Proceeding Paper On Cyprus International Conference On Educational Research (Cy-Icer 2012). 8-10 February 2012,, Near East University
Soeb Pawi, Wan Zahari Wan Yusoff
(2012) Transformation Of Property Tax Management In Local Authorities, ICEMT 2012
Wan Zahari Wan Yusoff
(2010) School Committee Perfromance Using Community Based Facility Management (Cbfm) In The Education System Of Batu Bara District Indonesia. 2nd International Congress On Engineering Education (Iceed), 2010 , IEEE , ISBN:9781424473083

Consultancies

YearDescriptionLevel
2016 PELANTIKAN SEBAGAI AGEN PENILAI PROFESIONAL HARTA TANAH UTHM HOLDINGS SDN BHD -21-09-2016 - UTHMHSB/HPF/ADM/2016(010) University
2016 AHLI LEMBAGA PEMEGANG AMANAH, MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN AL-MUTTAQIN, 2016 Private
2016 SETIAUSAHA - AHLI LEMBAGA MAAHAD TAHFIZ AL QURAN AL MUTTAQIN, 2016 Private
2016 PENGARAH PROGRAM CERAMAH PERDANA - USTAZ MOHD KAZIM ALIAS - DATOK NOOH GADOT- PENDIDIKAN TAHFIZ SEBAGAI PEMANGKIN AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH, 20 SEPTEMBER 2016 National
2016 PENCERAMAH KEPADA PENYELIA PASCA SISWAZAH ANJURAN PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UTHM - SUPERVISING PART TIME STUDENT, 29 NOVEMBER 2016 University
2016 AHLI LEMBAGA KOPERASI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 University
2016 PELANTIKAN SEBAGAI PERUNDING MAKTAB KOPERASI MALAYSIA, KURSUS PENGURUSAN MODAL INSAN DALAM PENGURUSAN HARTA TANAH, 28 FEB- 1 MAC 2016 National
2016 PELANTIKAN SEBAGAI PEMERIKSA LUAR TESIS SARJANA KEJURUTERAAN (PEMBINAAN) - JULAIDA BINTI JOHAN - ASSESSING HOUSING AFFORDABILITY IN JOHOR USING MEDIAN MULTIPLE, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI JOHOR, DISEMBER 2016 National
2016 AHLI PANEL PENILAI RESEARCH & INNOVATION FESTIVAL - ANJURAN ORICC UTHM NOVEMBER 2016 University
2016 MAJLIS PROFESOR NEGARA - PROGRAM PERBINCANGAN MEJA BULAT - MEMBUGAR POTENSI WAKAF PENDIDIKAN TINGGI, MAJLIS PROFESOR NEGARA, PUTRAJAYA National
2016 PELANTIKAN SEBAGAI PERUNDING MAKTAB KOPERASI MALAYSIA - KURSUS KEWANGAN HARTA TANAH, 28-29 MAC 2016 National
2016 PELANTIKAN SEBAGAI PERUNDING MAKTAB KOPERRASI MALAYSIA- KURSUS PEMASARAN HARTA TANAH, 21-23 MAC 2016 National
2016 BENDAHARI YAYASAN QTECH / YAYASAN INSTITUT AHLI SUNNAH WAL JAMAAH National
2015 CONSULTATIVE PANEL AS SPEAKER AND FACILITATOR FOR FRGS GRANT APPLICATION (PHASE 2) MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, MALAYSIA, 2015 National
2015 PELANTIKAN PENGARAH PRO TEM BAHAGIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI, INSTITUT AHLI SUNNAH WAL JAMAAH UTHM , 2015 University
2015 PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEMANTAUAN PRESTASI PUSAT PENYELIDIKAN (COR) DAN PUSAT KECEMERLANGAN (COE) UTHM, 1 JUN 2015 - 31 DISEMBER 2016 University
2015 PELANTIKAN PERUNDING/FASILITATOR BAGI BENGKEL PEMETAAN MISI KEHIDUPAN, 2015 University
2015 PENASIHAT KELAB REALTORS- KELAB PELAJAR PENGURUSAN HARTA TANAH- UTHM, 2015 University
2015 PELANTIKAN PERUNDING BAGI PROJEK LAWATAN KERJA PROFESION PENILAIAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MALAYSIA KE INDONESIA, (PEPAM) 2015 International
2015 PELANTIKAN KONSULTAN BAGI BENGKEL STRATEGI PENGURUSAN ASET, FASILITI DAN PERCUKAIAN YANG EFEKTIF PIHAK BERKUASA TEMPATAN HANG TUAH JAYA, 15 - 16 OKT. 2015 National
2015 AHLI LEMBAGA KOPERASI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2015 University
2015 PENASIHAT KELAB HIMSAK UTHM, 2015 University
2014 EXTERNAL EXAMINER FOR MSC SCHOLAR. MSC OF SCIENCE IN REAL ESTATE MANAGEMENT : AHMAD NASYUTION ABD. RAZAK, UNIVERSITI MALAYA, 6 MAY 2014 National
2014 PERUNDINGAN PUSAT PENYELIDIKAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH & MAJLIS AGAMA ISLAM JOHOR, 5 JUN 2014 Government
2014 PHD PROPOSAL DEFEND - CHAIRPERSON ; PHD IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT: ADEGBENGA ADEYEMI, FPTP, UTHM 31 MAC 2014 University
2014 MSC THESIS PROPOSAL DEFEND : MSC IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT : SAIFUL ASMAWI FPTP, UTHM 7 MAC 2014 University
2014 PHD THESIS PROPOSAL DEFEND: PHD IN PROPERTY AND FACILITY MANAGEMENT : SHALINI SANMARGARAJA: FPTP. UTHM 11 FEB 2014 University
2014 PHD THESIS REVIEWER: PHD IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT- MOHAMMED YAHAYA UBALE : FPTP UTHM 30 JAN 2014 University
2014 REVIEWER FOR LRGS (LONG TERM RESEARCH GRANT) APPLICATION & PRESENTATION PHASE 2/2014 0RICC UTHM 7 & 12 AUGUST 2014. University
2014 REVIEWER FOR LOOK EAST POLICY 2.0 (LEP 2.0) ORICC UTHM 9 SEPT 2014 University
2014 CONSULTATION FOR MALAYSIAN LOCAL AUTHORITIES: WORKING VISIT TO UNIVERSITIES AND LOCAL AUTHORITIES AUSTRALIA AND NEW ZEALAND : 30 OFFICERS FROM MALAYSIAN LOCAL AUTHORITIES. NOVEMBER 2014 International
2014 REVIEWER FOR ARTICLE JOURNAL OF SURVEYING, CONSTRUCTION & PROPERTY (JSCP) UNIVERSITI MALAYA, -article: Factors Affecting The Purchase Decision of Investors in the Residential Property Market in Malaysia. 10 MAC 2014 International
2014 REVIEWER FOR CONFERENCE ARTICLE: 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGY MANAGEMENT & BUSINESS, & ENTREPRENUERSHIP 2014 (ICTMBE 2014) 23 - 24 JUNE 2014 International
2014 REVIEWER ARTICLE - INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT JOURNAL, Article: An Examination of FM customer satisfaction and service correlation in the Bangkok Healthcare system. 30 April 2014 International
2008 PACIFI RIM REAL ESTATE SOCIETY (PRRES 2008) International
2002 Member for Internal Auditor for Valuation and Property Services Department, Ministry of Finance, 2002-2003 National
2002 Committee Member for Lembaga Penilaian Kompetensi Peperiksaan Tahap Kecekapan (PTK) Valuation and Property Services Department, Ministry of Finance, 2002-2003 National
1999 Fasilitator for Kumpulan KMK Intan JPPH Teluk Intan, Perak, Malaysia, 1999 Government

Supervision

YearDescriptionRole
2016 SUPERVISOR FOR EMMANUAL GUAMA, MSC IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. An Analysis of The Impact of Urban Land Use Changes on Residential Property Rental Values in Kaduna Metropolis. (2014-2016 ongoing) COMPLETED 2016 Supervisor
2016 LANTIKAN SEBAGAI PANEL HAKIM- RESEARCH AND INNOVATION FESTIVAL 2016 (R&I FEST 2016) UTHM Referee
2016 PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI PEMBENTANGAN PRE VIVA PROGRAM SARJANA SAINS HARTA TANAH & FASILITI, FPTP AINA NASEHA ZAMRI [HP130035] 18 OGOS 2016 Assessor
2016 SUPERVISOR FOR YUSNORSHAZANA, MSC IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Model Pengurusan Lanskap bagi Kampus Lestari. (2012-2016 ongoing) 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR AMYLIA HASBULLAH, PHD IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM: Measuring Service Quality in Higher Education Institution in Indonesia (2015-2018) - ongoing. Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR ISA ABDULLAHI, PHD IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM-The Influence of Facilities Performance on Student Satisfaction in Northern Nigerian Universities, UTHM (2015-2018) - ongoing Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR MOHD SALLEHUDDIN BIN ABU HASSAN, MSC, UTHM, 2015, PENGUKURAN SERVICE QUALITY PENYAMPAIAN ATAS TALIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TERHADAP GURU DI SEKOLAH BERASRAMA PENUH, UTHM 2016 - ONGOING Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR USMAN MUSA [GP140017] MSC IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Impact of Housing Quality Attributes on Rental Values of Residential properties in Minna, Nigeria (2014-2016) COMPLETED 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR MOHD AZWAN BIN SULAIMAN, PHD IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Strategi Pengurusan Harta Al-Mafqud. (2013-2016 ongoing) Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR MOHAMED ALI BIN MOHAMED ABU BAKER, PHD IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM-Strategi Pengurusan Aset & Fasiliti Pihak Berkuasa Tempatan (2013-2016 -ongoing) 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR MOHAMAD SHAKIR ABDUL HAMID, PHD IN UTHM, Jenayah Dalam Pembahagian Harta Pesaka, (2013-2016 ongoing) 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR MAT TAWI YAAKUB, PHD IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Value Management - Facilities Management (VM-FM) Integrated Model for Built Environment. 2012-2015 ongoing. 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR FAZIRA SHAFII, PHD IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Islamic Inheritannce Property Management Model in Malaysia. 2013-2016 ongoing (2014) Supervisor
2015 SUPERVISOR FOR MUHAMMAD NUR AIZAT HAIRUDDIN MSC IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Kesedaran Ibubapa terhadap Asas Keselamatan Taman Rekreasi Awam Daripada Aspek Teknikal dan Binaan (2015 -2017) -ongoing Supervisor
2015 PELANTIKAN PANEL PENILAI JUNIOR CONSULTANT PROGRAMME (BUSINESS INVESTMENT AUDIT & CONSULTANCY APPRENTICESHIP - SBIAC), 2015 Referee
2015 PANEL PENILAI SKIM GERAN PENYELIDIKAN FUNDAMENTAL (FRGS) FASA 1/2015 PERINGKAT DALAMAN UTHM, 21 JUN - 30 JULAI 2015 Assessor
2015 PENILAI PEMBENTANGAN PROPOSAL PROGRAM SARJANA SAINS HARTA TANAH DAN FASILITI, FPTP, SITI AISYAH BT MOHD (GP 140076) Assessor
2015 SUPERVISOR FOR MOHD SALLEHUDDIN BIN ABU HASSAN, MSC, UTHM, 2015, PENGUKURAN SERVICE QUALITY PENYAMPAIAN ATAS TALIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TERHADAP GURU DI SEKOLAH BERASRAMA PENUH- ONGOING Supervisor
2015 INTERNAL EXAMINER FOR KUNTHI HERMA DWIDAYATI. MSC IN PROPERTY AND FACILITY MANAGEMENT,- THE SIGNIFICANCE OF ADOPTING THE ISLAMIC CALENDAR IN ISLAMIC HOUSING FINANCE: CASE STUDY: BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD PARIT RAJA BRANCH- 2015 Examiner
2015 SUPERVISOR FOR ISA ABDULLAHI, PHD IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM-The Influence of Facilities Performance on Student Satisfaction in Northern Nigerian Universities(2015-2018) - ongoing Supervisor
2015 SUPERVISOR FOR AMYLIA HASBULLAH, PHD IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM: Measuring Service Quality in Higher Education Institution in Indonesia (2015-2018) - ongoing. Supervisor
2014 SUPERVISOR FOR MOHD FIRDAUS BIN ISMAIL, MSC IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. The Cirtical Success Factors for MICE Events. COMPLETED 2014 Supervisor
2014 SUPERVISOR FOR FAZIRA SHAFII, PHD IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Islamic Inheritnance Property Management Model in Malaysia. 2013-2016 ongoing (2014) Supervisor
2014 SUPERVISOR FOR USMAN MUSA [GP140017] MSC IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Impact of Housing Quality Attributes on Rental Values of Residential properties in Minna, Nigeria (2014-2016) COMPLETED 2016 Supervisor
2014 SUPERVISOR FOR EZHWAN NUR ARSHAD, MSC IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Membina Model dan Kerangka Pengukuran Kualiti hidup di Iskandar Malaysia (2011-2014 ongoing) 2014 Supervisor
2014 SUPERVISOR FOR EMMANUAL GUAMA, MSC IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. An Analysis of The Impact of Urban Land Use Changes on Residential Property Rental Values in Kaduna Metropolis. (2014-2016 ongoing) COMPLETED 2016 Supervisor
2014 SUPERVISOR FOR YUSNORSHAZANA, MSC IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Model Pengurusan Lanskap bagi Kampus Lestari. (2012-ongoing) 2016 Supervisor
2014 SUPERVISOR FOR MOHD AZWAN BIN SULAIMAN, PHD IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Model Pengurusan Harta Al-Mafqud. (2013-2016 ongoing) 2014 Supervisor
2014 SUPERVISOR FOR MOHAMAD SHAKIR ABDUL HAMID, PHD IN UTHM, Jenayah Dalam Pembahagian Harta Pesaka, (2013-2016 ongoing) 2014 Supervisor
2014 SUPERVISOR FOR MAT TAWI YAAKUB, PHD IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Value Management - Facilities Management (VM-FM) Integrated Model for Built Environment. 2012-2015 ongoing. 2014 Supervisor
2014 SUPERVISOR FOR MOHAMED ALI BIN MOHAMED ABU BAKER, PHD IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM-Strategi Pengurusan Aset & Fasiliti Pihak Berkuasa Tempatan (2013-2016 -ongoing) 2014 Supervisor
2013 EXTERNAL EXAMINAR FOR NIMA AMANI - DOCTOR PHILOSOPHY OF CIVIL ENGINEERING- UTM, 2013 External Examiner
2013 SUPERVISOR FOR MUHAMMAD AZWAN BIN SULAIMAN, MSC IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Kualiti Persekitaran Dalaman Bangunan akademik IPTA (2011-2013) COMPLETED 2013 Supervisor
2012 SUPERVISOR FOR SOEB PAWI, PHD IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Model Pengurusan Cukai Harta Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia (2009-2012) COMPLETED 2012 Supervisor
2012 SUPERVISOR FOR FAZIRA BT SHAFII, MSC IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. The Formulation of Helpdesk System for Facilities Management in UTHM (2009-2012) COMPLETED 2012 Supervisor
2012 SUPERVISOR FOR IHFASUZIELLA BT IBRAHIM, MSC IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Pembangunan Model Caj Ruang Bagi Pengurusan Ruang Akademik yang Optimum di IPTA Malaysia. (2010-2012) COMPLETED 2012 Supervisor
2012 SUPERVISOR FOR AMILIA BT HASBULLAH, MSC IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT UTHM, Kajian Penilaian Prestasi Komiti Sekolah Dalam Pengurusan Fasiliti di Sekolah Dasar di Kabupaten Batu Bara, Indonesia. (2009-2012) COMPLETED 2012 Supervisor
2011 SUPERVISOR FOR MASITAH BT IBRAHIM, MSC INPROPERTY & FACILITY MANAGEMENT UTHM. Pembangunan Model Penentuan Keperuan Perumahan . Kajian Kes Johor Bahru Malaysia. (2010-2011) COMPLETED 2011 Supervisor
2011 SUPERVISOR FOR RONNY ADNAN NASRUN, PHD IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Penilaian Pengurusan Fasiliti Di Sekolah Dasar Negeri di Jakarta. (2009-2011) COMPLETED 2011 Supervisor
2011 SUPERVISOR FOR NURBAITY AQMAR BT MAHMUD, MSC IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Pengukuran Prestasi Pemaju Perumahan Berasaskan Sistem Star Rating (2009-2011) COMPLETED 2011 Supervisor
2011 SUPERVISOR FOR SITI NURHIDAYAH H. NURMAN, S . MSC INPROPERTY & FACILITY MANAGEMENT UTHM. Mengukur Kesalamatan dan Kesihatan Fasiliti Sekolah Tadika Swasta di Medan (2009-2011) COMPLETED 2011 Supervisor
2009 SUPERVISOR FOR EDIE EZWAN MOHD SAFIAN. MSC IN PROPERTY & FACILITY MANAGEMENT, UTHM. Model Klasifikasi bagi Pejabat Binaan Khas di Kawasan Segitiga emas Kuala Lumpur. (2007-2009) COMPLETED 2009 Supervisor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2016 KETUA KONTINJEN KOR SISPA UTHM KE SEMINAR KOR SISPA PERINGKAT KEBANGSAAN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 25 & 26 NOVEMBER 2016 National
2016 STUDY VISIT KOR SISPA- MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITY- JPAM TO SINGAPORE CIVIL DEFENSE, JANUARY 2016 International
2016 PENASIHAT - HIMPUNAN ANAK-ANAK KELANTAN UTHM (HIMSAK), 2016 University
2015 DEPUTY COMMANDANT KOR SISPA - CIVIL DEFENSE, UTHM, 2010 - 2016 University
2015 LEUTENANT COLONEL KOR SISPA- CIVIL DEFENSE, UTHM , 2010 - 2016 University
2015 PELANTIKAN SEBAGAI KETUA KONTINJEN - MAJLIS PENTAULIAHAN DAN PERHIMPUNAN KEBANGSAAN KOR SISPA KALI KE 6 TAHUN 2015 National
2014 AHLI LEMBAGA KOPERASI, UTHM BERHAD. 2014-2016 University
2014 DEPUTY COMMANDAT, KOR SISPA UTHM (CIVIL DEFENSE) 2014 University
2013 NAIB PENGERUSI 2 AHLI JAWATANKUASA PENAJA GAGASAN NEGERI JOHOR- GAGASAN PENDIDIKAN MELAYU MALAYSIA KUALA LUMPUR - 30 SEPT 2013 National
2006 Veteran Football Club for UTHM, 2006-2007 University
2002 Committee member for Jawatankuasa Latihan Jabatan, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Malaysia, Kementerian Kewangan,2002-2003 Government
2002 Urusetia for National Property Research Coordinator (NAPREC)- Research Grant, 2002-2003 National
2000 Research Officer (Valuation). Ministry of Finance, Malaysia 2000-2003 National
2000 Research Officer (Valuation), National Institute of Valuation, Ministry of Finance, Malaysia, 2000-2003 Government
1999 Chairman for Persatuan Kebajikan Islam Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Teluk Intan Perak, 1999-2001 Government
1999 Chairman for Persatuan Kebajikan Islam Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Teluk Intan Perak, 1999-2000 Government
1998 Facilitator for Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK), Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Malaysia (JPPH), 1998-1999 Government
1997 Secretary for Koperasi Muhibah Hilir Perak, 1997-2001 Government
1997 Secretary for Kelab Sukan Staf Penilaian Daerah Teluk Intan, Perak 1997-2000 Government
1996 President for Estate Management Society Student ITM, 1996-1997 University
1995 Valuation Officer for Valuation and Property Services Department, Sungai Petani, Kedah and Teluk Intan, Perak Branch, 1995-2000 Government
1988 Underwriting Insurer for Sykt Takaful (M) Sdn. Bhd, Kota Bharu, Malaysia, 1988-1992 Private
1986 Valuation assistant for Azami/Rahim & Co, Kota Bharu, Malaysia, 1986-1987 Private

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 PROGRAM VC TALK : GOOD GOVERNANCE
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI PTTA UTHM
16/11/2022
2022 SIRI 4 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM TECHNOPRENEUR (PENJANAAN)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
11/10/2022
2022 BENGKEL GARIS PANDUAN PEMBELAJARAN BERTERUSAN DAN APEL
UTHM / KSL RESORT HOTEL JOHOR BAHRU
22/09/2022 - 24/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN PELANGGAN)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
13/09/2022
2022 RETREAT BERSAMA NAIB CANSELOR - HALA TUJU DAN STRATEGI 2023 UTHM
UTHM / LE GRANDEUR,PALM RESORT, JOHOR BAHRU
25/08/2022 - 27/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
24/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME (ETIKA & INTEGRITI)
UTHM / THE KATERINA HOTEL BATU PAHAT
10/08/2022
2022 JEMPUTAN KE TAKLIMAT APLIKASI WORKSPACE FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
FPTP, UTHM / Google Meet
27/06/2022
2022 SEMINAR MALAYSIA BUSINESS ANGEL NETWORK (MBAN) SUMMIT 2022 ANJURAN PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN (ICC)
UTHM / Enterprise 4, Mranti Park, Kuala Lumpur
23/06/2022 - 24/06/2022
2022 BENGKEL BERKAITAN PEMANTAUAN GLOBAL TECHNOPRENUERS 2030, PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN (ICC), UTHM
LAIN-LAIN / UTM Hotel & Residence Kuala Lumpur
09/06/2022 - 11/06/2022
2021 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) TAHUN 2022 UTHM
UTHM / AVILLION ADMIRAL COVE, PORT DICKSON
13/11/2021
2021 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) TAHUN 2022 UTHM
UTHM / AVILLION ADMIRAL COVE, PORT DICKSON
11/11/2021 - 12/11/2021
2021 [SIRI 1] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 2 : UTHM TECHNOPRENEUR (F2.1 - INOVASI DAN KOMERSIALISASI & F2.2 - PENINGKATAN KEKAYAAN)
UTHM / BILIK BANQUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
18/10/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 BICARA ICON : RAMAH MESRA DAN AMANAT KETUA PENGARAH PENGAJIAN TINGGI : CABARAN DAN PERANAN AKADEMIA PASCA 2020
UTHM / APLIKASI ZOOM
12/07/2021
2021 'DUE DILIGENCE' KEPENTINGANNYA DALAM MENJAUHI RASUAH
UTHM / ZOOM
27/05/2021
2021 BENGKEL SIRI 2 : UTHM PRIHATIN
UTHM / BILIK BANKUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI), UTHM
28/03/2021
2021 BENGKEL SIRI 1 : TECHNOPRENEUR@UTHM
UTHM / BILIK BANKUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI), UTHM
27/03/2021
2021 RETREAT PELAN STRATEGIK 2021-2025 UTHM
UTHM / MUTIARA HOTEL, JOHOR BAHRU
08/01/2021 - 10/01/2021
2020 BENGKEL PENYEDIAAN BUKU PLAN STRATEGIK UTHM 2021-2025 DAN SKTU 2021 UTHM BAGI KLUSTER 5 (KELESTARIAN KEWANGAN)
UTHM / -
07/10/2020
2020 SESI LIBATSAMA BERSAMA MAJLIS PROFESOR UNIVERSITI
UTHM / -
20/09/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 8
UTHM / -
14/04/2020
2020 BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM EKSEKUTIF DAN PROFESIONAL UTHM
UTHM / M SUITES HOTEL JB
12/03/2020 - 14/03/2020

« Back