Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
 
Ts. Dr. KHAIRU BIN KAMARUDIN

DS52 Felo Industri

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA OPERASI LATIHAN VOKASIONAL , JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (2020)
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2019)
SARJANA KEJURUTERAAN MEKANIKAL , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2013)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) , KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN (2006)
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2002)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Industrial and Manufacturing Engineering
Field of Specialization (KPT) : Machining/Rapid Prototyping and Tooling (Including Standard Supporting Technologies of Precision Machining and Micro Machining)

Rapid tooling design
Material Development for Metal Additive Manufacturing

3D printing with photo initiated printing method
Plastic Injection Moulding Process
3D Printing for biomedical

DateDescription
01/01/2023 - 31/12/2024 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Innovative Manufacturing Technology (IMT)
01/01/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Bamboo Research Centre (BambooRC)
01/01/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Utama
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Innovative Manufacturing Technology (IMT)
01/03/2023 - 29/02/2024 Felo Kolej Kediaman
Pusat Perumahan Pelajar, Kolej Kediaman Kampus Pagoh
01/03/2022 - 28/02/2023 Felo Kolej Kediaman
Pusat Perumahan Pelajar, Kolej Kediaman Kampus Pagoh
01/01/2021 - 31/12/2022 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Innovative Manufacturing Technology (IMT)
23/06/2019 - 22/06/2022 Penyelidik Bersekutu
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Pembuatan dan Bahan Termaju (AMMC)
01/03/2021 - 28/02/2022 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Pagoh 3, Unit Pentadbiran
01/01/2020 - 30/06/2021 Ahli Fokus Penyelidikan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Additive Manufacturing Research Group
01/03/2020 - 28/02/2021 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Pagoh 3, Unit Pentadbiran
01/06/2014 - 31/05/2016 Penyelidik
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Perundingan, Pengkomersilan & Inovasi, Pusat Pembuatan dan Bahan Termaju (AMMC)
01/04/2014 - 01/12/2014 Felo Kolej Kediaman
Pusat Perumahan dan Pengangkutan Pelajar, Kolej Kediaman Perwira
01/04/2013 - 31/03/2014 Felo
Pejabat Hal Ehwal Pelajar, Unit Perumahan - Kolej Kediaman Perwira
01/09/2012 - 31/12/2013 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
01/01/2012 - 31/12/2013 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
01/01/2011 - 31/12/2012 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
01/09/2009 - 31/12/2010 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

YearDescriptionRoleLevel
2018 - 9999Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Berijazah Kebangsaan
2011 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Jurutera Siswazah Kebangsaan
2018 - 2019Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Manufacturing Process Technology [BNM20104], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Manufacturing Process Technology [BNM20104], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Modern Machining Technology [BNM30103], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Rapid Prototyping And Manufacturing [BNM20204], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Manufacturing Process Technology [BNM20104], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for SEMAKAN KURIKULUM BAGI PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) DENGAN KEPUJIAN FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Modern Machining Technology [BNM30103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Rapid Prototyping And Manufacturing [BNM20204], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Manufacturing Process Technology [BNM20104], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Modern Machining Technology [BNM30103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Rapid Prototyping And Manufacturing [BNM20204], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Modern Machining Technology [BNM30103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Plastic Injection Moulding [BNM30903], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Plastic Injection Moulding [BNM30903], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Rapid Prototyping And Manufacturing [BNM20204], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Mechanical Engineering Practice Ii [BNJ18101], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Metrology And Measurement [BNM30203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Rapid Prototyping And Manufacturing [BNM20204], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Rapid Prototyping And Manufacturing [BNM30403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Solid Modeling [BNJ10503], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Concurrent & Reverse Engineering [BNM40603], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Drawing [BNR23203], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Drawing [BNR25703], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Laboratory Iv [BNJ37301], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Entrepreneurship [BNJ21002], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Manufacturing Process Technology [BNM20104], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Mechanical Engineering Practice Ii [BNJ18101], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2014 Manufacturing And Rapid Development Product [BDD4033], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Mechanical Engineering Practice I [BNJ18001], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Mechanical Engineering Workshop Ii [BDA18301], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Rapid Product Development And Manufacturing [BDD40303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Rapid Product Development And Manufacturing [BDD40303], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Manufacturing And Rapid Development Product [BDD4033], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Manufacturing And Rapid Development Product [BDD4033], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Mechanical Engineering Practice Ii [BNJ28001], Session 20122013 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Mechanical Engineering Practice [DAM10202], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Mechanical Engineering Workshop I [BDA18201], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Mechanical Engineering Workshop Ii [BDA18301], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Rapid Product Development And Manufacturing [BDD40303], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Mechanical Engineering Practice I [BDA18001], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Mechanical Engineering Practice Iii [BDA28001], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Mechanical Engineering Practice Iii [BDA28001], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Mechanical Engineering Practice Iv [BDA28101], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Mechanical Engineering Workshop I [BDA18201], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Rapid Manufacturing [BDD4043], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Mechanical Engineering Practice Iii [BDA28001], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Rapid Manufacturing [BDD4043], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Rapid Manufacturing [BDD4043], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Rapid Prototyping [DDD3623], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Concurrent And Reverse Engineering [BDD4053], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Mechanical Engineering Practices Iv [BDA2811], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Rapid Manufacturing [BDD4043], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Rapid Manufacturing [BDD4043], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Rapid Prototyping [DDD3623], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Mechanical Engineering Practices I [BDA1801], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Mechanical Engineering Practices Iii [BDA2801], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Rapid Prototyping [DDD3623], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q568 Formulation of Polypropylene/Ultra Molecular Weight Polyethylene (PP/UHMWPE) as Bio Filament of Fused Filament Fabrication (FFF) for Biomedical 3D Printing Ketua 30/04/2025
Q594 Acoustic Absorption Characteristics Enhancement of Bamboo fiber-Latex bio-composite Employing Non-woven Thermal Bonding Process Optimization. Ahli 30/04/2025
K454 PROJEK PEMBANGUNAN PRODUK NONWOVEN GENTIAN BULUH BAGI APLIKASI BAHAN PERABOT DAN BAHAN BINAAN Ahli 31/12/2024
M140 The upstream bamboo establishment in UTHM Ahli 11/09/2024
H865 An Optimization of Heating Pad Design for Flexitank Ahli 31/12/2023
H866 An Optimization of MyFlexitank Design for Transport Applications Ahli 31/12/2023
M027 An optimization of MyFlexitank Design Ahli 01/12/2023
M026 An optimization of heating pad design Ahli 30/11/2023
Q031 Green management practice (GMP) implementation framework for small and medium-sized enterprises (SMEs) in Malaysian manufacturing sector Ahli 31/10/2023
H895 Development of Malaysian Bamboo Bio-Plates Ahli 31/07/2023
H795 Development and evaluation of Molded Pulp from Bamboo for Cushioning in Protective Packaging Ahli 14/11/2022
H805 Safety impacts and performance evaluation of motorcycle brake light (flashing) Ahli 14/11/2022
B105 BAMBOO FIBRE EXTRACTOR MACHINE V2 (BFEM V2) Ahli 14/09/2022
M033 Establishment of bamboo fiber extraction production at Hangterrabamboo Sdn. Bhd. Ahli 31/08/2022
K159 Development of Cobalt Composite Implant (CCI) Using Rapid Prototyping Technique for Medical Applications Ketua 31/05/2022
H725 CFD SIMULATION ON AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF DIFFERENT CAR SEGMENTS UNDER THE INFLUENCE OF CROSSWIND Ahli 30/04/2022
H173 Robust Rapid Prototyping Technique In Development of Cobalt Composite Implant (CIC) For Medical Applications Ketua 31/12/2020
H261 PROCESSABILITY OF VITEX PUBESCENS VHAL. (HALBAN) WOOD AS AN ALTERNATIVE WOOD BASED MATERIAL FOR PAPERMAKING AND PACKAGING TECHNOLOGY Ahli 31/12/2020
H088 ADDITIVE LAYERED STRATEGY (ALS) OF PATTERN DESIGN STRUCTURE FOR BUILDING VIA THREE DIMENSIONAL PRINTING (3DP) Ahli 30/12/2020
A161 Tempe Chip Processing Machine Ahli 10/09/2020
H134 Analysis on combustion characteristics of multi point port fuel injection (MPI) Spark Ignition (SI) engine fueled by liquid LPG injection Ahli 30/06/2020
U872 Development of Conformal Cooling in Rapid Tooling by Selective Laser Melting (SLM) Process Ahli 29/02/2020
A160 Chocolate Chip Cookies Machine Ahli 02/02/2020
U931 Effects of Reinforced Materials in Functional Performance of Solid-State Recycling Aluminium Alloy by Hot Equal Channel Angular Pressing (ECAP) Method Ahli 31/10/2019
1494 Direct write of conductive track on textile materials under several testing conditions for wearable electronics application Ahli 31/05/2018
R052 Investigation of directly print electronics structure on conformal substrates for structural health and monitoring purposes Ahli 30/08/2017
U087 Direct Metal Laser Sintering Process Of Plastic Injection Moulding Tools Ahli 31/05/2017
1329 Feasibility Study on DLP Projector As An Energy Light Source to Cure Silver Conductive Ink Track Ahli 01/05/2015
B021 Steam Generator Via Swirling Fluidized Bed Combustor Ketua 08/02/2015
A034 Bus Black Box With OBD Board- Bus Fleet And Safety Management Ahli 31/12/2014
1274 The Effect of Vortex Gate and Vortex Well Thickness on Microstructure and Mechanical Properties of Aluminium LM6 Ahli 01/11/2014
B018 PORTABLE QUR'ANIC VERSES DOCUMENT SHRED-INCINERATOR Ahli 01/09/2014
0920 Three-Dimensional Printing Using Photo Initiated Polymer Ketua 30/04/2013

Book Chapters
Azli Amin Ahmad Raus, Mohd Saidin Wahab, Mustaffa Ibrahim, Khairu Kamarudin, Aqeel Ahmed
(2020) Direct Metal Laser Fabrication Process Parameters On Physical And Mechanical Properties, Additive Manufacturing Research And Development: Series 2, UTHM , 14, ISBN:9789672916383
Noraini Marsi, Nur Athirah Huzaisham, Zuraidah Ithnain, Nor Mazlana Main, Mohd Nazrul Roslan, Muhammad Farid Shaari and Khairu Kamarudin
(2020) Plastic Waste And Its Method Of Recycling, Green Composite Manufacturing Technology, UTHM , 23, ISBN:9789672389859
Shaiful Rizal Masrol, Syahmil Azim Ahmad Fauzi, Noraini Marsi, Khairu Kamarudin & Norrizal Mustafa
(2020) Sound Absorption Characteristics Of Durian Husk Fibers Reinforced Polyurethane Composite, Green Composite Manufacturing Technology, UTHM , 88, ISBN:9789672389859
Journal
M. Faizal Esa, Nor Mazlana Main, M. Nazrul Roslan, Latifah Jasmani, and Khairu Kamarudin
(2023) Chemical Analysis Dendrocalamus Asper Bamboo And Suitability For Pulp And Paper, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ASIAN RESEARCH PUBLISHING NETWORK (ARPN) , 3, 581, ISSN:18196608
M. S. Wahab, A. A. Raus, M. Ibrahim, K. Kamarudin, Ahmed Aqeel, E. Z. Radzi, I. M. Amir
(2019) Parameters Optimization Development On Relative Density And Compression Strength Of Alsi10mg Sample Produced By Selective Laser Melting Using Response Surface Method, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 1, 89, ISSN:2227524X
M. S. Wahab, Aqeel Ahmed,A. A. Raus, K. Kamarudin,E. Z. Radzi
(2019) The Dta Curves For Melting Of Hypereutectic Alsi Alloy, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 1, 31, ISSN:2229838X
Noreriyanti Hasmuni, Mustaffa Ibrahim, Azli Amin Raus, Md Saidin Wahab, Khairu Kamarudin
(2018) Porosity Effects Of Alsi10mg Parts Produced By Selective Laser Melting, JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, Penerbit UiTM , 4, 246, ISSN:18235514
Md Saidin Wahab , Azli Amin Ahmad Raus , Irwan Amir , Aqeel Ahmed, Khairu Kamarudin
(2018) The Thermal Effect Of Variate Cross-Sectional Profile On Conformal Cooling Channels In Plastic Injection Moulding, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 10, 156, ISSN:2229838X
A.A . Raus , M.S . Wahab , M. Ibrahim , K. Kamarudin , A. Ahmed , N . Sa¿ude
(2017) A Comparative Study Of Mould Base Tool Materials In Plastic Injection Moulding To Improve Cycle Time And Warpage Using Statistical Method, JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, UiTM , 8, 1, ISSN:18235514
K Kamarudin, MS Wahab, AA Raus, Aqeel Ahmed, S Shamsudin
(2017) Benchmarking Of Dimensional Accuracy And Surface Roughness For Alsi10mg Part By Selective Laser Melting (Slm), AIP CONFERENCE PROCEEDINGS, American Institute of Physics , 4, 020047, ISSN:0094243X
K Kamarudin, MS Wahab, MFM Batcha, Z Shayfull, AA Raus, Aqeel Ahmed
(2017) Cycle Time Improvement For Plastic Injection Moulding Process By Sub Groove Modification In Conformal Cooling Channel, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS, American Institute of Physics , 9, 020, ISSN: 0094243X
Radin Khairilhijra Khirotdin, Nurhafizzah Hassan, Umiera Asyikin Yusof, Muhammad Adzeem Mahadzir
(2017) Investigation Of Curing Conductive Inks On Fabrics Using Dlp Projector And Hot Plate, MATERIAL SCIENCE FORUM, SCIENTIFIC.NET , 1, 55, ISSN:978303835778
AA Raus, MS Wahab, M Ibrahim, K Kamarudin, Aqeel Ahmed, S Shamsudin
(2017) Mechanical And Physical Properties Of Alsi10mg Processed Through Selective Laser Melting, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, Engg Journals Publications , 1, 2612, ISSN:09754024
Rd. Khairilhijra Khirotdin, Mohamad Izwan Saifudin Mohamad Zainuri, Afiqah Izzati Ishak, Nurhafizzah Hassan, Khairu Kamarudin, Mohd. Rasidi Ibrahim, Reazul Haq Abdul Haq, Mustafa Ibrahim, Nasuha Sau¿de, Omar Mohd. Faizan Marwah
(2017) Printing And Curing Of Conductive Ink Track On Fabric Using Syringe Deposition With Dlp Projector And Hot Plate, MATEC WEB OF CONFERENCE, MATEC WEB OF CONFERENCE , 11, 1, ISSN:2261236X
Rd Khairilhijra Khirotdin, Adham Mohamad Nasir, Khairu Kamarudin and Mustaffa Ibrahim
(2015) Investigation Of Dlp Projector As An Energy Light Source To Cure Silver Conductive Ink, APPLIED MECHANICS & MATERIALS, Trans Tech Publications Ltd , 7, 13, ISSN:1660-9336
Khairu K., M . Ibrahim, S. Hassan, H. Hehsan, Ashari Kasmin
(2014) Study On Layer Fabrication For 3d Structure Of Photoreactive Polymer Using Dlp Projector, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 1, 911, ISSN:16609336
Media Digital
K. Kamarudin
(2021) Chapter 1: Introduction To Reverse Part 3 , UTHM , ISBN:-
K. Kamarudin
(2021) Chapter 1: Introduction To Reverse Part 4 , UTHM , ISBN:-
K. Kamarudin
(2021) Chapter 1: Introduction To Reverse Part 5 , UTHM , ISBN:-
K. Kamarudin
(2021) Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=9we6i6wsmam, UTHM , ISBN:-
Ts. MOHD FAIZAL BIN ESA, Ts. Dr. NORRIZAL BIN MUSTAFFA, Ts. SHAIFUL RIZAL BIN MASROL
(2020) Introduction To Reverse Engineering Part 3, YouTube , ISBN:-
Ts. MOHD FAIZAL BIN ESA, Ts. Dr. NORRIZAL BIN MUSTAFFA, Ts. SHAIFUL RIZAL BIN MASROL
(2020) Introduction To Reverse Engineering Part 6, YouTube , ISBN:-
Ts. MOHD FAIZAL BIN ESA, Ts. Dr. NORRIZAL BIN MUSTAFFA, Ts. SHAIFUL RIZAL BIN MASROL
(2020) Rapid Prototyping Technology Part 5 , YouTube , ISBN:-
Ts. MOHD FAIZAL BIN ESA, Ts. Dr. NORRIZAL BIN MUSTAFFA, Ts. SHAIFUL RIZAL BIN MASROL
(2020) Rapid Prototyping Tehcnology Part 2, YouTube , ISBN:-
Ts. MOHD FAIZAL BIN ESA, Ts. Dr. NORRIZAL BIN MUSTAFFA, Ts. SHAIFUL RIZAL BIN MASROL
(2020) Rapid Tooling & Rapid Manufacturing Part 1, YouTube , ISBN:-
Ts. MOHD FAIZAL BIN ESA, Ts. Dr. NORRIZAL BIN MUSTAFFA, Ts. SHAIFUL RIZAL BIN MASROL
(2020) Rapid Tooling & Rapid Manufacturing Part 1 , YouTube , ISBN:-
Ts. MOHD FAIZAL BIN ESA, Ts. Dr. NORRIZAL BIN MUSTAFFA, Ts. SHAIFUL RIZAL BIN MASROL
(2020) Rapid Tooling & Rapid Manufacturing Part 2 , YouTube , ISBN:-
Khairu bin Kamarudin
(2019) Gominspect Tutorial 1 Close Hole And Bridge (Malay Explanation), YouTube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Esa, M.F., Main,N.M., Roslan, M.N., Marsi, N., Kamarudin, K., Jasmani, L.
(2023) A Narrative Review: Bamboo Fiber As An Alternative For Pulp And Paper, SPRINGER LINK , 363, ISBN:9789811915765
Aznizam Ahmad, Md Saidin Wahab, Khairu Kamarudin, Runizsyazrizan Basirun, Haffidzudin Hehsan, Shayfull Zamree Abd Rahim, Farahiyah Mustafa, and Salwa Mahmood
(2023) Dimensional Accuracy, Surface Roughness And Morphology Of Desktop Stereolithography 3d Printing Materials , AIP PUBLISHING , 030004-1, ISBN:9780735444966
Aznizam Ahmad, Md Saidin Wahab, Khairu Kamarudin, Lai Wai Shun, Haffidzudin Hehsan, Shayfull Zamree Abd Rahim, Farahiyah Mustafa, and Salwa Mahmood
(2023) Mechanical And Physical Properties Of Desktop Stereolithography 3d Printing Material, AIP PUBLISHING , 030001-1, ISBN:9780735444966
MOHD FAIZAL ESA, NOR MAZLANA MAIN, MOHD NAZRUL ROSLAN, NORAINI MARSI, KHAIRU KAMARUDDIN, LATIFAH JASMANI
(2022) A Narrative Review: Bamboo Fiber As An Alternative Source For Pulp And Paper, SPRINGERLINK , 363, ISBN:9789811915765
Norrizal Mustaffa, Syabillah Sulaiman, Fathul Hakim Zulkifli, Khairu Kamarudin, Shaiful Rizal Masrol
(2022) Improvement Of Brake Response Time On Trailing Vehicle: A Review, SPRINGER, SINGAPORE , 29, ISBN:18761100
SHAIFUL FADZIL BIN ZAINAL ABIDIN, IZUAN AMIN ISHAK, DALILA MOHD HARUN, KHAIRU KAMARUDDIN, MD NORRIZAM MOHMAT JA'AT
(2021) Pengurusan Pelajar Di Kolej Kediaman Uthm Kampus Pagoh Sepanjang Fasa Pertama Perintah Kawalan Pergerakan (Pkp), UNIVERSITI UTARA MALAYSIA , 65, ISBN:9789672644408
Aznizam Ahmad, Md Saidin Wahab, Amin Shah Md Shah, Khairu Kamarudin, Haffidzudin Hehsan
(2019) Optimization Of Processing Parameters For Plastic Injection Moulding Process Towards Moulded Part Shrinkage, AIP PUBLISHING , 020168-1, ISBN:9780735418
K. Kamarudin, M.S Wahab, A.A. Raus, Aqeel Ahmed and S Shamsudin,
(2017) Benchmarking Of Dimensional Accuracy And Surface Roughness For Alsi10mg Part By Selective Laser Melting (Slm), AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 020047-2, ISBN:9780735414990
K. KAMARUDIN, M. S. WAHAB, A. A. RAUS, AQEEL AHMED, AND S. SHAMSUDIN
(2017) Benchmarking Of Dimensional Accuracy And Surface Roughness For Alsi10mg Part By Selective Laser Melting (Slm), AIP CONFERENCE PROCEEDINGS , 1, ISBN:9780735414990
K. KAMARUDIN, M. S. WAHAB, M. F. M. BATCHA, Z. SHAYFULL, A. A. RAUS, AND AQEEL AHMED
(2017) Cycle Time Improvement For Plastic Injection Moulding Process By Sub Groove Modification In Conformal Cooling Channel, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC. , 1, ISBN:9780735415652

YearDescriptionLevel
2023Member for PELANTIKAN PERUNDING BAGI PROJEK PERKHIDMATAN PERUNDINGAN BAGI PROGRAM ` MACHINERY AND EQUIPMENT TRAINING FOR K-YOUTH DEVELOPMENT PROGRAMME 202, UTHM HOLDING, Malaysia, October 2023 University
2023Committee Member for AJK PENGISIAN PROGRAM MECHYTECHDAY 2023, JTKM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University

YearDescription
2023 Examiner for Ahmad Zakir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmad Zakir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Asrianshah Bin Amirun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Asrianshah Bin Amirun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Elijah A/L Barnabas, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Elijah A/L Barnabas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Al-Amin Bin Shamsul Baharin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Al-Amin Bin Shamsul Baharin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Azizul Hakim Bin Mohd Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Azizul Hakim Bin Mohd Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hafizudeen Bin Mohamad Rozi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Wani Binti W0nga @ Wanga, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Wani Binti W0nga @ Wanga, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Yoganand A/L Mohan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Abdul Rasydan Bin Abd Aziz, Nestlé Manufacturing (Malaysia) Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Akmal Syafiq Bin Azhar, Telekom Malaysia Berhad Seremban, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Norallisya Sazlin Binti Irwan, Nestlé Manufacturing (Malaysia) Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Izzati Binti Mohd Razi, Mhmt Holding Sdn.Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Syazlin Natasya Suraya Binti Shahri, Nestlé Manufacturing (Malaysia) Sdn Bhd, 2023
2023 Main Supervisor for Fakrul Nur Aiman Bin Raman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Referee for juri Ekxpo Rekacipta UNIMAP 2023, Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for Mohamad Azim Faris Bin Roslee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Azim Faris Bin Roslee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Idham Hakimi Bin Che Rusoh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Idham Hakimi Bin Che Rusoh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhamad Syarul Syafiq Bin Mohd Jurid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhamad Syarul Syafiq Bin Mohd Jurid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Radin Khairul Faizi Bin Radin Kamarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for Paper reviewer for manuscript to the 1st International Confrence on Multidicplinary Engineering Technology 2022 (i-CMETech 2022), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022
2022 Assessor / Reviewer for Penilai kertas teknikal di Jurnal Results in Engineering, Result in Engineering Jurnal Editor, Spain, August 2022
2022 Examiner for Fakrul Nur Aiman Bin Raman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fakrul Nur Aiman Bin Raman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Intan Nur Shahzanani Binti Adenan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Intan Nur Shahzanani Binti Adenan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Iqbal Aiman Bin Mohd Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Iqbal Aiman Bin Mohd Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Harith Bin Roszaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Harith Bin Roszaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Zulkifli Bin Azmin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Zulkifli Bin Azmin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Izzati Binti Mohd Rafii, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Izzati Binti Mohd Rafii, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhamad Aziq Fikri Bin Mohd Razi, Gmp Medicare Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad 'Ariff Zakaria Bin Ahmad Nizar, Tsh Contract Manufacturing Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Al,Ain Bin Mat Zin, Top Glove Factory No 14, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Alif Haiqal Bin Hamidun, Merit Berg Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Aqil Alimin Bin Mohd Ridzuan, B.Braun Medical Industries Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Farid Haiqal Bin Mohd Zawawi, Tpm Engineering Sdn Bhd, 2022
2022 Supervisor for Lee Kok Choon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Lee Kok Choon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Shafiq Bin Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Shafiq Bin Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Syafiq Bin Mohd Khairuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Syafiq Bin Mohd Khairuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Ch'Ng Ming Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ch'Ng Ming Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Luqman Hakim Bin Mustapha, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Luqman Hakim Bin Mustapha, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hafifi Daniel Bin Salamat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hafifi Daniel Bin Salamat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Huda Binti Jailani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Huda Binti Jailani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Nafisah Binti Abdul Karim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Nafisah Binti Abdul Karim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Aziq Fikri Bin Mohd Razi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Aziq Fikri Bin Mohd Razi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad 'Ariff Zakaria Bin Ahmad Nizar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad 'Ariff Zakaria Bin Ahmad Nizar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Erra Saffirra Binti Sahrel, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Erra Saffirra Binti Sahrel, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Farah Nabilah Binti Md Warith, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ikhwan Hamizan Bin Jamaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Jan Eldear Januar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Jan Eldear Januar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Jimmy Kudi Anak Dagang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Jimmy Kudi Anak Dagang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lee Kah Ching, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lee Kah Ching, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mahathir Bin Mahazis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mahathir Bin Mahazis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Amirul Mukminin Bin Mohd Dali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Izzah Binti Lukeman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Mohammad Ridhuan Asyraf Bin Alias, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhamad Abdul Baasith Kharrazi Bin Md Sharizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhamad Abdul Baasith Kharrazi Bin Md Sharizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Norhayati Binti Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Norhayati Binti Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Wan Muhammad Nasyriq Bin Rahmat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Wan Muhammad Nasyriq Bin Rahmat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Co-supervisor for Aznizam Bin Ahmad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lai Wai Shun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lai Wai Shun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Shaiful Exwannie Bin Mohd Shariff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Shaiful Exwannie Bin Mohd Shariff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Amirul Mukminin Bin Mohd Dali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Fadhil Hanafi Bin Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Fadhil Hanafi Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Sacirbey Bin Khairudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Sacirbey Bin Khairudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Izzah Binti Lukeman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Alif Hakim Bin Musa, Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Azllina Binti Anuar, Sime Darby Property Berhad, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Kylie Wang Ching Mun, Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Logeshree A/P Jagathesan, C-Pak Cergas Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mariana Binti Hamidun, Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhamad Radzi Bin Mustar, Enhill Consultant, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Naim Bin Misdan, Slg Construction Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Naim Bin Mohamad Fauzi, Combi-Pack Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Nazmi Aiman Bin Zulkaply, Jabatan Kerja Raya (Jkr) , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nurul Syazwina Binti Yazid, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd (Sains), 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Shanthini A/P Ramalingam, C-Pak Cergas Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Syahidatul Atikah Binti Mohamad, Nexperia Malaysia Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Teh Jian Hong, N S Uni-Gloves Sdn. Bhd., 2019
2019 Supervisor for Mohamad Akif Asraf Bin Mahadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Akif Asraf Bin Mahadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Aizam Bin Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Aizam Bin Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Fakrul Razi Bin Abd Malek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Runizsyazrizan Bin Basirun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Abdul Basit Bin Kamaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Abdul Basit Bin Kamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Adi Imran Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Adi Imran Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Afifi Bin Jasni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Afifi Bin Jasni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ainul Akmal Bin Ja'Afar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ainul Akmal Bin Ja'Afar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amin Shah Bin Md Shah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amin Shah Bin Md Shah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Anas Syahmi Bin Abd. Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Andy O'Brien N Antiring, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Andy O'Brien N Antiring, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Aniq Irsyaduddeen Bin Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Aniq Irsyaduddeen Bin Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Farasyafinaz Binti Senusi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Farasyafinaz Binti Senusi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Goh Fook Zen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Goh Fook Zen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ahmad Hafeez Bin Asabar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ahmad Hafeez Bin Asabar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Badrul Amin Bin Abd Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Badrul Amin Bin Abd Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Faris Hafiz Bin Kamaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Faris Hafiz Bin Kamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Khairul Ikhwan Bin Mahusin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Khairul Ikhwan Bin Mahusin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018

YearDescriptionLevel
2023Facilitator for Fasilitator Prgram Modul Jati Diri GRITT Kolej Kediaman Kampus Pagoh, UTHM-Semseter II 20222023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 University
2023Committee Member for AJK Teknikal MAjlis Apresiasi, Sambutan Hari Raya & Ulang Tahun FTK ke 10 Tahun , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 University
2022Committee Member for Program Sekolah Angkat: Kem Kecemerlangan Akademik dan Sahsiah Pelajar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022 University
2021Committee Member for AHLI JAWATANKUASA RESEARCH & INNOVATIVE TECHNOLOGY COMPETITION (RITEC) 2021 ANJURAN FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (FTK), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2021 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 PROGRAM MRANTI SUPERCHARGER SOUTHERN REGION 2023
UTHM / MEDINI 6, ISKANDAR PUTERI, JOHOR
07/09/2023
2023 SEMINAR PERSEKITARAN ERGONOMIK DAN HIRARC DI TEMPAT KERJA KEPADA STAF-STAF FTK UTHM
UTHM / Microsoft Teams (Atas Talian)
13/08/2023
2023 PROGRAM TALAQQI PERIWAYATAN SANAD SURAH AL-FATIHAH OLEH SHEIKH AHMAD TAHA IBRAHIM IBRAHIM JAWEESH
UTHM / Bilik Mesyuarat 1, UTHM-Kampus Cawangan Pagoh
08/08/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 MECHYTECH DAY 2023
UTHM / KEMUDAHAN GUNASAMA HUB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH (HPTP)
06/06/2023 - 07/06/2023
2023 CHATTING WITH CHATGPT: LEVERAGING CLASSROOM INSTRUCTION SESSION 2
UTHM / ZOOM MEETING
13/04/2023
2023 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH 2023 (JUZUK 10)
UTHM / GOOGLE MEET
02/04/2023
2023 ONLINE LEARNING REVISITED WITH CVL
UTHM / ZOOM MEETING
20/03/2023
2023 SESI PERKONGSIAN OLEH THE TOP RESEARCH SCIENTISTS MANAGEMENT (TRSM) 2023
UTHM / Online (Google Meet)
20/02/2023
2023 MAJLIS BACAAN YASSIN DAN DOA SELAMAT SEMPENA SAMBUTAN 30 TAHUN UTHM
UTHM / MASJID HAJI MUHAMMAD YASSIN, PAGOH MUAR
14/02/2023
2022 KURSUS HYBRID CLASSROOM FEVER! (JOI SMARTROOM TRAINNING) SESI 1
UTHM / BILIK KULIAH 1, BLOK A, UTHM KAMPUS PAGOH
10/10/2022
2022 BENGKEL PENGURUSAN PUSAT PENYELIDIKAN (COR) DAN KUMPULNA FOKUS (FG) FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
UTHM / BILIK MESYUARAT 6, BLOK A, KAMPUS PAGOH UTHM
27/09/2022
2022 SESI PERKONGSIAN ILMU 'HOW TO APPLY FOR INTERNATIONAL GRANT-CONTRACT RESEARCH'
FKEE,UTHM / Atas Talian (Zoom)
26/09/2022
2022 KULIAH DHUHA BULANAN KITAB SAFINATUN NAJA
UTHM / Bilik Mesyuarat 1 UTHM-Kampus Cawangan Pagoh / Live Streaming FB UTHM Kampus Cawangan Pagoh
15/09/2022
2022 BENGKEL PEMERKASAAN KUMPULAN PENYELIDIKAN DI UTHM
LAIN-LAIN / DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
13/09/2022
2022 WEBINAR SESSION ON WRITING EFFECTIVE GRANT PROPOSALS
UTHM / ZOOM
25/08/2022
2022 TRAINING OF TRAINERS (TOT) TEKNOLOGI CNC & CAD/CAM
UTHM / Makmal Teknologi Pemesinan Berbantu Komputer, UTHM - Kampus (Cawangan Pagoh)
22/08/2022 - 24/08/2022
2022 BENGKEL PENULISAN ARTIKEL BERIMPAK TINGGI
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, KAMPUS PAGOH
25/07/2022
2022 PROGRAM INTERNATIONAL SHARING SESSION DARI DELEGASI SMARTEX ERASMUS+
UTHM / BILIK MESYUARAT 1 UTHM KAMPUS PAGOH
20/07/2022
2022 TAKLIMAT PENYELIAAN LI SECARA DALAM TALIAN FTK SEM 2 SESI 2021/2022
UTHM / SECARA DALAM TALIAN
18/07/2022
2022 WEBINAR : UK-MALAYSIA UNIVERSITY PARTNERSHIPS CATALYST GRANT 2022
UTHM / Zoom Meeting
06/07/2022
2022 INDUSTRIAL TALK ON TEXTILE, PACKAGING AND ADVANCED MACHINING TECHNOLOGY
UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92828922107?pwd=MUs0VHNpSmU5QXdLcnFkRWV2UmlCQT09
28/06/2022
2022 TESTING CONSULTATION USING UTHM EQUIPMENT
LAIN-LAIN / BILIK MESYUARAT 1, KAMPUS PAGOH
23/06/2022
2022 LAWATAN AKREDITASI PENUH ETAC BAGI TAHUN 2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM
UTHM / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
14/06/2022 - 15/06/2022
2022 LAWATAN PRA-AKREDITASI ETAC BAGI TAHUN 2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM
UTHM / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
26/05/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 25)
UTHM / GOOGLE MEET
27/04/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 22)
UTHM / GOOGLE MEET
25/04/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 16)
UTHM / GOOGLE MEET
18/04/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 9)
UTHM / GOOGLE MEET
11/04/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 8)
UTHM / GOOGLE MEET
10/04/2022
2022 KULIAH PERDANA - RAMADHAN KEMBALI BERSEMI
FKMP,UTHM / ZOOM WEBINAR
07/04/2022
2022 FORUM WORLD OF ENGINEERS AND TECHNOLOGISTS 2022
LAIN-LAIN / Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Kampus Pagoh)
26/03/2022
2022 MS EXCEL FOR BEGINNERS ONLINE WORKSHOP
LAIN-LAIN / Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Kampus Pagoh)
03/02/2022
2022 JERAYAWARA UNIT TERBITAN KHAS PENERBIT UTHM: SEMBANG 1 JAM TERBITAN KHAS
UTHM / GOOGLE MEET
31/01/2022
2022 SESI ENGAGEMENT PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN BERSAMA FAKULTI DI PAGOH
UTHM / Bilik Mesyuarat 1, Aras 1 Bangunan Pentadbiran UTHM Pagoh
11/01/2022
2021 KURSUS LANJUTAN PENJANAAN INFOGRAFIK BERKUALITI
UTHM / Atas Talian (Zoom)
24/11/2021
2021 TAKLIMAT PENYEDIAAN DOKUMEN-DOKUMEN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PROSES VETTING BAGI SEMESTER 1 SESI 2021/2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (FTK)
UTHM / ZOOM platform
15/11/2021
2021 TAKLIMAT PROJEK SARJANA MUDA (PSM) BERSAMA STAF
UTHM / Zoom link : https://bit.ly/PSMTalk Meeting ID : 225 864 7250
03/11/2021
2021 BERSIARAN ALA PRO DENGAN STREAMYARD
UTHM / -
14/10/2021
2021 KURSUS KOMUNIKASI DATA MELALUI INFOGRAFIK: TEKNIK ASAS PEMBANGUNAN INFOGRAFIK
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
09/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PERKHIDMATAN DAN INDUSTRI)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 WEWBINAR PENYEDIAAN MAKALAH PROSIDING UNTUK STAFF SIRI 1
UTHM / GOOGLE MEET
29/08/2021
2021 TAKLIMAT PENGISIAN LAPORAN PRESTASI GERAN PENYELIDIKAN DANA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (DPKPT) DI MYGRANTS
UTHM / Pautan Google Meet
11/08/2021
2021 WEBINAR SUPERB SUPERVISOR ROLES, RESPONSIBILITY & RELATIONSHIP
UTHM / https://meet.google.com/rup-yoze-gmw
29/07/2021
2021 KURSUS SPREADSHEET TEMPLATE
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
27/07/2021
2021 KURSUS DARI GOOGLE MEET KE FACEBOOK/YOUTUBE LIVE DENGAN OBS STUDIO
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
25/07/2021
2021 KURSUS OBS STUDIO
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
07/07/2021
2021 PROGRAM WITH ADJUNCT PROFESSOR JTKM FTK OPTIMIZING TECHNOPRENEUSHIP FOR SUSTAINABLE GROWTH
UTHM / Zoom online
04/07/2021
2021 KURSUS PENGURUSAN WEBINAR DENGAN ZOOM
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
22/06/2021
2021 KURSUS JOM GUNA MICROSOFT TEAMS!
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
14/06/2021
2021 KOLOKIUM PENYELIDIKAN SEM 2 SESI 2020/2021
UTHM / google meet platform
13/06/2021 - 15/06/2021
2021 NATURAL FIBER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN FASHION, STATIONARY AND LIFESTYLE PRODUCTS
UTHM / ZOOM
10/06/2021
2021 INDUSTRIAL TALK: MATERIALS TESTING - THE IMPORTANCE OF TESTING IN AEROSPACE MANUFACTURING INDUSTRY
FKMP,UTHM / UTHM: Online (google meet)
06/06/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR : KEPENTINGAN RESEARCH ID KEPADA STAF AKADEMIK DAN UTHM oleh Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis
UTHM / ATAS TALIAN
23/05/2021
2021 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 22)
UTHM / GOOGLE MEET
04/05/2021
2021 KURSUS MICROSOFT TEAMS DAN OFFICE 365
UTHM / Online (Google Meet)
03/05/2021
2021 TAZKIRAH MENGETUK PINTU AR-RAYAN
FKMP,UTHM / PLATFORM ZOOM
29/04/2021
2021 MAJLIS BACAAN YASIN & BACAAN DOA SELAMAT
UTHM / -
29/04/2021
2021 MAJLIS BACAAN YASIN & BACAAN DOA SELAMAT
UTHM / -
22/04/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 PROGRAM PEMERKASAAN KOMPETENSI PELAJAR FTK: LALUAN KERJAYA UNTUK MENJADI JURUTERA PROFESIONAL
UTHM / Online googlee meet: https://meet.google.com/hnk-wjnn-cuk
15/03/2021
2021 TAKLIMAT PEROLEHAN & PENGURUSAN BAHAN KIMIA
UTHM / Google Meet
11/03/2021
2021 TAKLIMAT DAN PENYEDIAAN PROPOSAL BAGI PROJEK PPRN 2.0
UTHM / WAR ROOM, ICC
08/03/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN INDUSTRI
UTHM / ZOOM
07/02/2021
2021 BENGKEL PENULISAN GERAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT) FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST)
UTHM / GOOGLE MEET
27/01/2021
2021 SHARING SESSION - HOW TO SECURE PROTOTYPE RESEARCH GRANT SCHEME (PRGS)
UTHM / Online google meet
27/01/2021
2021 PERKONGSIAN TEKNOLOGI : PENGGUNAAN SEMULA SISA MAKANAN ANJURAN FKAAB
UTHM / -
26/01/2021
2021 MPRC WEBINAR: TIPS FOR APPLYING & WINNING COMPETITIVE INTERNATIONAL GRANTS
UTHM / Online- Zoom
25/01/2021
2021 SIRI BUAL BICARA' STRATEGIC PARTNERSHIP PROGRAMME (STEP) : TRANSPORTATION INDUSTRY : CURRENT CHALLENGES & FUTURE TRENDS '
UTHM / APLIKASI ZOOM
20/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
UTHM / ZOOM
12/01/2021
2021 PROGRAM KOLOKIUM PENYELIDIKAN SEM 1 SESI 2020/2021
UTHM / -
10/01/2021 - 11/01/2021
2020 LOOK LIKE A PRO WITH OBS STUDIO : FOR VIDEO CONFERENCES
UTHM / -
22/10/2020
2020 WORK EFFICIENTLY WITH POWERPOINT 365 (REPEAT)
UTHM / PUSAT PEMBELAJARAN ATAS TALIAN TAHAP GLOBAL
07/10/2020
2020 KULIAH DHUHA PONDOK UTHM PAGOH - PENGAJIAN KITAB - AL RISALATUL JAMIAH-
UTHM / MUSOLLA KOLEJ KEDIAMAN UTHM PAGOH
10/09/2020
2020 VIRTUAL POSTGRADUATE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES 1/2020 FACULTY OF ENGINEERING TECHNOLOGY
UTHM / Platform atas talian - Google Meet
28/07/2020
2020 KURSUS FUN ONLINE CLASSROOM WITH QUIZIZZ (LIVE SESSION)
UTHM / -
23/06/2020
2020 WACANA KOMUNITI : PENJIMATAN ELEKTRIK SEMASA PKP - PUNCA KENAIKAN BIL ELEKTRIK DAN LANGKAH PENJIMATAN DI RUMAH
UTHM / -
14/06/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 10
UTHM / -
18/05/2020
2020 MAJLIS KHATAM AL-QURAN & AMANAT DEKAN FTK
UTHM / UTHM
14/05/2020
2020 BICARA RAMADAN ? MENELUSURI SEJARAH AL QURAN DAN IMAM QIRAAT
UTHM / -
13/05/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 PDF EDITING USING YOUR PHONE
UTHM / -
05/05/2020
2020 SEMINAR MANISNYA BINGKISAN COVID-19
UTHM / UTHM
26/04/2020
2020 KURSUS MIGRASI ZIMBRA KE GMAIL SIRI 7
UTHM / UTHM
16/01/2020

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
PT211 Apparatus for Extracting Plant-Based Fibres Paten (Patent) PI2021006804 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
ID06 Low Cost Steam Raising Heat Exchange Industrial Design 14-01590-0101 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT109 A Portable Incinerator for Diposing Shredded Quran Documents Paten (Patent) PI2014703481 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

YEAR COMMERCIAL ID PRODUCT TITTLE COMMERCIAL TYPE
2022 C62 Apparatus For Extracting Plant-Based Fibres Licensing Agreement (perjanjian Perlesenana)

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
13ITEX01 PORTABLE QURANIC VERSES DOCUMENT SHRED-INCINERATOR Invention, Innovation and Technology Exhibition 2013 Emas dan Setara

TAHUN ENDOWMEN PERANAN NILAI
2023PROGRAM RAYA KITA KITAAHLI4,500.00
2020SUMBANGAN 53 UNIT PENYAMAN UDARA KEPADA KOLEJ KEDIAMAN PAGOHAHLI94,350.00

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2019 ANUGERAH JASA BAKTIUTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI