Staff Profile

Full NamePROF. MADYA Dr. KHAIRUL AZMAN BIN MOHAMAD SUHAIMY
FacultyPUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
DepartmentJABATAN SAINS SOSIAL
Email
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
  DEKAN
PEJABAT DEKAN
PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
  FELO KOLEJ KEDIAMAN
UNIT PENTADBIRAN
KOLEJ KEDIAMAN TUN SYED NASIR
  AHLI KUMPULAN FOKUS
SOCIAL IMPACT FOCUS GROUP (IMPACT)
PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM

Field of Expertise

Field Category (KPT) SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) Other Social Sciences n.e.c.
Field of Specialization (KPT) Other Social Sciences n.e.c.

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2010 DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN AWAM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
1997 SARJANA SAINS UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
1989 DIPLOMA PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA
1987 SARJANA MUDA SASTERA UNIVERSITI MALAYA

Professional Appointments

DS54 - Profesor Madya

Management Experience

DateDescription
10/05/2013 - Pengetua Kolej Kediaman
Pusat Perumahan dan Pengangkutan Pelajar, Kolej Kediaman Pagoh Jaya
01/12/2020 - 30/11/2022 Dekan
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Pejabat Dekan
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/04/2020 - 31/03/2021 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Syed Nasir, Unit Pentadbiran
01/12/2018 - 30/11/2020 Dekan
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Pejabat Dekan
01/04/2018 - 31/03/2019 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Syed Nasir, Unit Pentadbiran
01/08/2018 - 30/11/2018 Timbalan Dekan (Pengajian Umum)
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
01/08/2016 - 31/07/2018 Timbalan Dekan (Pengajian Umum)
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
01/05/2016 - 30/04/2018 Timbalan Dekan Pengajian Umum
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
01/04/2017 - 31/03/2018 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Syed Nasir, Unit Pentadbiran
16/05/2015 - 15/05/2017 Pengetua Kolej Kediaman
Pusat Perumahan dan Pengangkutan Pelajar, Kolej Kediaman Pagoh Jaya
16/03/2015 - 31/05/2015 Ketua Jabatan
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan, Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
16/03/2013 - 15/03/2015 Ketua Jabatan
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan
01/01/2012 - 31/12/2012 Pengetua Kolej Kediaman
Pejabat Hal Ehwal Pelajar, Unit Perumahan - Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail
01/07/2011 - 31/12/2011 Pengetua Kolej Kediaman
Pejabat Hal Ehwal Pelajar, Unit Perumahan - Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail
01/10/2009 - 30/06/2011 Pengetua Kolej Kediaman
Pejabat Hal Ehwal Pelajar, Unit Perumahan - Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail
15/05/2008 - 14/05/2010 Felo Pelajar Tanpa Asrama
Pejabat PNC (Hubungan Industri Dan Masyarakat), Kampus Pagoh
01/01/2009 - 31/12/2009 Penyelaras Pusat Ilmu
Pusat Pengajian Kemanusiaan Dan Komunikasi

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
K228 PEMBINAAN KERANGKA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MELAYU DALAM ERA PASCA PRU 14 BERDASARKAN KONSEP ASABIYYAH IBN KHALDUN Ahli 31/05/2022
K227 MODEL PENDAYAUPAYAN EKONOMI USAHAWAN ASNAF ZAKAT BERASASKAN TEORI MODAL SOSIAL Ahli 30/11/2021
K230 Membangunkan Kerangka Model Kepimpinan Berorientasikan Pencapaian Mahathir-Lee Kuan Yew Ahli 30/11/2021
K089 Pembangunan Model Peningkatan Perhubungan Sosial Komprehensif berdasarkan Nilai 4M Merentasi Etnik bagi Belia Malaysia Ahli 30/09/2021
1650 Kerangka Model Kepimpinan Berorientasikan Pencapaian Razak-Mahathir dalam Konteks Pembangunan Negara Bangsa Malaysia Ketua 14/02/2020
X067 Projek Penyelidikan Dan Penulisan Masyarakat Orang Asli Kuala di Sungai Layau Ahli 31/12/2017
1227 Electronic Problem-Based Learning (ePBL) Model for Enhancing Mastery of English Language, Generic and Knowledge Tranfer Skills Among Malaysian Undergraduates Ahli 31/03/2016
0889 Social Protection of Endau Rompin National Park : The Role of Jakun/Orang Hulu and Public Visitors in the Preservation and Conservation Efforts Ahli 31/01/2014
0834 Kerangka Konsep Baharu Perspektif Kosmologi Melayu Berasaskan Teks Sejarah dan Agama Tradisional Ahli 31/12/2013
0651 Tun Hussein Onn Dalam Persada Kepemimpinan Negara Tahun 1976 - 1981 : Satu Analisis Akhbar Berkaitan Dengan Pemikiran Patriotik & Perpaduan Seorang Negarawan Ketua 31/05/2011
0104 Kajian Pembangunan Sosio-Ekonomi Masyarakat Orang Asli Di Kawasan Rengit, Parlimen P156, Batu Pahat,Johor Ketua 31/05/2004
0081 Corak Pengurusan Masa Dalam Proses Pembelajaran di KUiTTHO Ketua 31/05/2003

Publications

Book
NIBOND, KHAIRUL AZMAN, ABDUL RAZAK & LUTFAN
(2020) National Resilience (Malaysia - Thailand Perspective), UTHM , 1, ISBN:9789672389989
Fauziah Ani, Rosman Md.Yusoff, Zahrul Akmal Damin, Mimi Mohaffyza Mohamad, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Muhaymin Hakim Abdullah, Lutfiah Natrah Abbas, Khairul Azman Mohamad Suhaimy
(2020) Panduan Tvet Johor, UTHM , 1, ISBN:9789672389767
Dr. Zahrul Akmal Damin, Dr. Md. Akbal Abdullah, Dr. Fauziah Ani, Dr. Lutfan Jaes, Prof. Madya Dr. Khairul Azman Mohd Suhaimy, Dr. Siti Sarawati Johar, Dr. Shah Rul Anuar Nordin dan Cik Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2018) Dari Pulau Sialu Ke Sungai Layau Menyelusuri Kehidupan Orang Asli Suku Kuala, UTHM , 1, ISBN:9789672216087
Harliana Halim, Zahrul Akmal Damin, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Al-Azmi Bakar, Chen Chwen Shin
(2018) Inovasi Sosial Untuk Kelestarian Insan 3, Institut Sosial Malaysia , 1, ISBN:9789675472350
Dr Khairul Azman Suhaimy Ketua Editor
(2016) Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan, Ins Sosial Malaysia , 1, ISBN:dlm proses ISM KL
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Rosman Md Yusoff
(2016) Modul Uws10103: Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-3, UTHM , 1, ISBN:100171
Khairul Azman Bin Mohamad Suhaimy
(2012) Tun Dr Ismail: Merintis Kepimpinan Berintegriti, UTHM , 1, ISBN:9789670468235
Khairul Azman, Hussain Othman, Mustaffa Ibrahim
(2012) Tun Dr. Ismail: Merintis Kepimpinan Berintegriti, UTHM , 1, ISBN:978-967-0468-23-5
Book Chapters
Muhaymin Hakim Abdullah & Khairul Azman Mohd Suhaimy
(2020) Kelangsungan Sistem Monarki Dunia Dan Keunikan Raja Berperlembagaan Di Malaysia, Matlamat Tidak Menghalalkan Cara: Integriti, UTHM , 15, ISBN:9789672916413
LUTFAN BINJAES.Kairul Azman Suhaimy, Nurul Aimy Razali. Asyraf Maula
(2020) Mengurus Masyarakat Singapura Gaya Lee Kuan Yew: Satu Legasi, National Resilience - Malaysia Thailand Perspective , UTHM , 127, ISBN:9789672389989
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohd Suhaimy & Shah Rul Anuar Nordin
(2020) Mobiliti Sosioekonomi Kaum Orang Asli Suku Kuala Di Sungai Layau, Kota Tinggi, Kearifan Lokal Orang Asal: Mendepani Rencah Abad Ke 21, UTHM , 85, ISBN:9789672389958
Khairul Azman Mohd Suhaimy, Asri Selamat dan Fauziah Ani
(2019) Bab 4 Hussein Onn 1976-1981: Jambatan Penghubung Era Pembangunan Razak Dengan Pemodenan Mahathir, Legasi Kepimpinan & Pembangunan Negara Bangsa, UTHM , 64, ISBN:9789672306009
LUTFAN BIN JAES ,Khairul Azman Mohd Suhaimy,Zahrul Akmal Damin
(2019) Idea Kepemerintahan "R.A.H.M.A.N" Dari Perspektif Lee Kuan Yew, Legasi Kepimpinan & Pembangunan Negara Bangsa, UTHM , 122, ISBN:9789672306009
SHAH RUL ANUAR NORDIN, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY, MOHD HISYAM ABDUL RAHIM
(2019) Konsep Kepimpinan Dan Tetatanegaraan Daripada Perspektif Melayu. Islam Dan Nusantara Menurut Teks Taj Al-Salatin, Legasi Kepimpinan & Pembangunan Negara Bangsa, UTHM , 1, ISBN:9789672306009
Adi Syahid M.A,Khairul Azman,Fauziah Ani
(2019) Pendayaupayaan Komuniti Menerusi Pemetaan Komuniti Dan Pemidahan Teknologi: Asas Kejuruteraan Pembangunan, Komuniti Lestari Dan Pembangunan Ekonomi, UTHM , 81, ISBN:9789672306962
Zahrul Akmal Damin, Mohd Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Siti Sarawati Johar, Shah Rul Anuar Nordin & Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2018) Ekonomi Dalam Memperjuangkan Survivality Bagi Kaum Orang Asli Suku Kuala Di Sungai Layau, Kota Tinggi, Inovasi Sosial Untuk Kelestarian Insan 3, Institut Sosial Malaysia (ISM) , 21, ISBN:9789675472350
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Fauziah Ani & Lutfan Jaes
(2017) Dasar Sekuriti Makanan Di Malaysia, Pendayaupayaan Bahasa, Agama & Transformasi Masyarakat, UTHM , 148, ISBN:9789670754832
Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani
(2017) Pendayaupayaan Bahasa Mandarin Di Singapura Era Lee Kuan Yew - Iktibar Untuk Bahasa Melayu , Pendayaupayaan Bahasa, Agama & Tranformasi Masyarakat, UTHM , 19, ISBN:9789670754832
Fauziah binti Ani, Khairul Azman Mohd. Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Siti Sarawati Johar
(2017) Pendekatan Pendayaupayaan Dalam Pembangunan Komuniti , Pendayaupayaan Agama, Bahasa Dan Transformasi Masyarakat, UTHM , 166, ISBN:978-967-0754-83-2
SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, WAN ZAIMAH WAN ADNAN, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM, HUSSAIN OTHMAN, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY
(2017) Pengurusan Stres Dalam Kalangan Pelajar Universiti, Pendayaupayaan : Bahasa, Agama Dan Transformasi Masyarakat, UTHM , 135, ISBN:9789670754832
Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohd.Suhaimy, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2017) Penyertaan Dan Pendayaupayaan Sebagai Strategi Berkembar Dalam Aktiviti Ekonomi Tambahan Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti , Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 2017, Institut Sosial Malaysia , 55, ISBN:9789675472268
HARLIANA HALIM, AMINUDDIN BASIR, KAMARUZAMAN YUSOF, SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, KHAIRUL AZMAN SUHAIMY & KHAIRUNESA ISA
(2016) Pengurusan Perubahan Sosial Menurut Ibn Khaldun, Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan, ISM-UTHM , 120, ISBN:-
General Publications
Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Rosman Md Yusoff, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Shamsaadal Sholeh Saad, Muhaymin Hakim Abdullah, Norizan Rameli, Riki Rahman & Adi Syahid Mohd
(2020) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysi, UTHM , 1, ISBN:-
PM Dr Khairul Azman Suhaimy
(2018) 55 Tahun Mendepani Kepelbagaian Bersama, Berita Harian 17 September 2018 , tiada, ISBN:-
SHAH RUL ANUAR NORDIN, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY, FAUZIAH ANI, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, NIK KAMAL WAN MOHAMED, ABDUL SHAKOR BORHAM, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR
(2018) 5th International Conference On Human Sustainability, UTHM , 1, ISBN:-
PM Dr Khairul Azman Suhaimy
(2018) Dirgahayu Tanah Airku , Utusan Malaysia 18 September 2018 , tiada, ISBN:-
PM Dr Khairul Azman Suhaimy
(2018) Generasi Muda Tn50 Terdedah Pertelagahan Politik Tiada Kesudahan., Berita Harian 3 April 2018 , 69, ISBN:-
PM Dr Khairul Azman Suhaimy
(2018) Jangan Biar Pertelagahan Politik Berlarutan , Utusan Malaysia 2 April 2018 , tiada, ISBN:-
Siti Sarawati Johar
(2018) Uqu 10103/Uws 10103 Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4 (Modul Pembelajaran & Pengajaran Edisi Pertama) , UTHM , 1, ISBN:-
Badrul Kamal Zakaria, Khairul Azman Suhaimy
(2016) Inisiatif Pulihara Kisah Sejarah Battle Of Muar, Berita Harian , -, ISBN:-
Khairul Azman Bin Mohamad Suhaimy
(2012) Elak Pilih 'Calon Helikopter', Sinar Harian
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim & Mohd Akbal Abdullah
(2008) Kenegaraan & Pembangunan Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Khairul Azman Bin Mohamad Suhaimy
(2008) Wujud Sekolah Khas Bantu Pelajar Pintar, Utusan Malaysia
Journal
Siti Sarawati Johar, Hazifa Hani Ramli, Md Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Shah Rul Anuar Nordin, Lutfan Jaes, Anuar Othman
(2020) Education Transformation Of Indigenous Peoples In Johor, Malaysia, SOCIAL SCIENCES (SCIENCE PUBLISHING GROUP), SCIENCE PUBLISHING GROUP , 2, 25, ISSN:2326988X
Fauziah Ani
(2020) Empowering Economic Activities In Women Groups: The Moderating Of Community Leadership Style, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 3, 2114, ISSN:23945125
LUTFAN BIN JAES, NURUL AIMI RAZALI, KHAIRUL AZMAN
(2020) Mahathir As The Prime Minister: Peak Of "Paternalistic Leadership" In Malaysia , JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 6, 42, ISSN:2682-914
KHAIRUL AZMAN SUHAIMY, NURUL AIMI RAZALI, ABDUL SHAKOR BORHAM, KHAIROL ANUAR KAMRI, SHAH RUL ANUAR NORDIN, NAJAH RAMLAN, HANI SURAYA AZIZ
(2020) Overview, Implications And Lessons Of The Case Of Batu Puteh Island : Sovereignty Virtue Of A Country At Stake, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, JCR , 7, 2107, ISSN:23945125
Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan,Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Marzudi Md Yunus, Md Rosli Ismail, Siti Norbaya Azizan
(2020) Students Knowledge And Perceptions About Massive Open Online Courses (Moocs) Open Learning: Case Study Of A Public University In Malaysia, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 7, 2068, ISSN:23945125
Chin Fhong Soon, Sargunan A/L Sundra, Nurfarina Zainal, Farshid Sefat, Mohd Khairul Ahmad, Nafarizal Nayan, Kian Sek Tee, and Sok Ching Cheong
(2019) Development Of A Microdilution Device With One-Step Dilution Of Cytochalasin-B For Treating Orl-48 Cancer Microtissues, BIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING 24: 761-772 (2019), Springer , 6, 761, ISSN:12268372
Siti Sarawati Johar, Hazifa Hani Ramli, Md. Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Shah Rul Anuar Nordin,Lutfan Jaes
(2019) Education Evolution And Transformation Of Indigenous Peoples In Sg. Layau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia, EDUCATION JOURNAL, SCIENCE PUBLISHING GROUP , 12, 1, ISSN:23272619
Siti Sarawati Johar
(2018) Emotional Intelligence Dimension On Self-Esteem Of Employees Through The Personality Of Leader , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY (UAE), www.sciencepubco.com/index.php/IJET , 5, 1161, ISSN:2227524X
LUTFAN BIN JAES, FAUZIAH BINTI ANI,KHAIRUL AZMAN BIN MOHAMAD SUHAIMY,HISYAM BIN ABDUL RAHIM,ZAHRUL AKMAL BIN DAMIN
(2018) Mengurus Pembangunan Gaya Seoharto : Satu Teladan Nilai Dan Kepimpinan, JOURNAL ON LEADERSHIP AND POLICY , UUM , 7, 121, ISSN:0127-086
Khairul Azman Suhaimy, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Hussain Othman, Shah Rul Anuar Nordin, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Abdul Shakor Borham, Mohd Fuad Othman, Marwan Ismail, Mohd Zain Mubarak, Najah Ramlan, Hani Suraya Aziz
(2018) Sovereignty Of A Nation: A Lesson Learnt From The Case Of Batu Puteh Island (Pedra Branca), INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 7, 1147, ISSN:2227524X
Khairul Azman Suhaimy, Shah Rul Anuar Nordin, Hussain Othman, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Abdul Shakor Borham, Mohd Zain Mubarak, Marwan Ismail, Mohd Zain Mubarak, Mohd Fuad Othman, Hani Suraya Aziz, Najah Ramlan
(2018) The Concept Of Leadership And Constitution From The Islamic And Malay Archipelago Perspectives According To Taj Al-Salatin Manuscript, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 8, 563, ISSN:2227524X
HARLIANA HALIM, ROSMAN MD YUSOF, SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, MOHD HISYAM ABDUL RAHIM, SITI SARAWATI JOHAR, INTAN FARHANA SAPARUDIN, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY, SHAKILA AHMAD
(2016) Aplikasi Konsep Pengurusan Ilmu (Knowledge Management) Di Galeri Ilmu Pusat Pengajian Umum Dan Kokurikulum Sebagai Satu Pendekatan Inovasi : Kerangka Awal, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL (SPECIAL ISSUE), UTHM , 12, 15, ISSN:22298940
Berhannudin, Hussain Othman, Ahmad Esa, Asri Selamat, Abdullah Sulaiman, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Zulida A. Kadir, Elizabeth A., Zainal S., Talhah
(2016) How To Master Generic Skills In The English Language? An Electronic-Problem-Based Learning Way: A Malaysian Experience , INTERNATIONAL E-JOURNAL OF ADVANCES IN EDUCATION, Ocerint International , 1, 227, ISSN:2411-1821
Zahrul Akmal Damin, Shamsaadal Sholeh Saad, Fauziah ANi, Lutfan Jaes & Khairul Azman Mohd Suhaimy
(2016) Tempat Ibadah Dan Kesannya Terhadap Sosio-Budaya Masyarakat Di Malaysia, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL, UTHM , 12, 91, ISSN:22298940
Berhannudin Mohd Salleh, Hussain Othman, Ahmad Esa, Asri Selamat, Abdullah Sulaiman, Khairul Azman Mohd Suhaimy
(2010) Computer Mediated Communication As A Tool For Improving English Language Among Adult Learners In Tvet Programme, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 1, 31, ISSN:2229-8932
Media Digital
Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Khairol Anuar Kamri, Rosman Md. Yusoff, Adi Syahid Ali, Md. Akbal Abdullah
(2019) Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia Semester Khas Diploma 2018, UTHM , ISBN:-
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Harliana Halim, Rosman Md. Yusoff, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md. Nor, Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdulllah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali
(2018) Uqu10103/Uws10103 Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4, UTHM , ISBN:-
Prosiding / Seminar
FAUZIAH ANI, NAJAH RAMLAN,KHAIRUL AZMAN MOHD. SUHAIMY, LUTFAN JAES, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM,SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, SHAKILA AHMAD
(2017) Applying Empowerment Approach In Community Development, UMJ , 503, ISBN:9786026309442
SITI SARAWATI JOHAR, FADILLAH ISMAIL, SITI SARAH OMAR, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, LUTFAN JAES
(2017) Leadership In Human Governance Based On A Holistic And Dynamic Spirituality Model, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, NILAI , 15, ISBN:978967440421
LUTFAN JAES, FADILLAH ISMAIL, ZAHRUL AKMAL DAMIN, FAUZIAH ANI, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY
(2017) Nilai "Perkauman/Kemasyarakatan" Sebagai Alat Pembangunan Soeharto Di Indonesia, UTHM , 12, ISBN:9789672110842
HARLIANA HALIM, HANI SURAYA AZIZ, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, FAUZIAH ANI, LUTFAN JAES, SHAKILA AHMAD, ZAHRUL AKMAL DAMIN, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR
(2017) The Principal Thinking Of Ibn Khaldun : An Analysis On The Contribution To The Development Of Contemporary Science, PENERBIT UMJ , 1, ISBN:978602630944
LUTFAN JAES, AZMI ABDUL LATIFF, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, ZAHRUL AKMAL DAMIN, FAUZIAH ANI, HARLIANA HALIM, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, SHAKILA AHMAD
(2017) The Success Of Soeharto In Managing The Development Of Indonesia : A Non-Indonesian Perspective, UNIVERSITI MUHAMMADIYAH JAKARTA , 1, ISBN:9786026309442
SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, WAN ZAIMAH WAN ADNAN, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM, HUSSAIN OTHMAN, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY
(2016) Faktor Dan Pengurusan Stres Dalam Kalangan Pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm), UTHM , - , ISBN:-
Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Al-Azmi Bakar
(2016) Pengalaman Pengerusi Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan (Insan). Satu Perkongsian Dalam Menjayakan Persidangan 2014-2016 Mengantarabangsakan Persidangan Pada Masa Depan., UTHM , - , ISBN:-
Harliana Halim, Aminuddin Basir, Kamaruzaman Yusof, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Khairunesa Isa
(2014) Pengurusan Perubahan Sosial Menurut Ibn Khaldun, UTHM , 243 , ISBN:9789670468761

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2020 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIKULUM
UTHM / GOOGLE MEET
31/12/2020
2020 WEBINAR WACANA ILMIAH (MAZHAB FIQH: KEPENTINGAN DAN CABARAN MASA KINI DI MALAYSIA)
UTHM / -
12/11/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN BUKU PLAN STRATEGIK UTHM 2021-2025 DAN SKTU 2021 UTHM BAGI KLUSTER 3 (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
UTHM / -
12/10/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN SAINS SOSIAL PPUK
LAIN-LAIN / KAFETERIA PPUK
05/10/2020
2020 BENGKEL TRAINING OF TRAINERS (TOT) PENGAJAR KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT UTHM 2020
UTHM / HOTEL TROVE, JOHOR BAHRU
01/10/2020 - 03/10/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN PELAJAR SISWAZAH
UTHM / GALERI ILMU
14/09/2020
2020 REFRESHMENT ON METHODOLOGY
UTHM / -
03/09/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN SISWAZAH
UTHM / -
27/08/2020
2020 MAJLIS JASA DIKENANG MANTAN PENGETUA KOLEJ-KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / DEWAN JAMUAN ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH, UTHM
25/08/2020
2020 KURSUS PENYELIAAN PASCA SISWAZAH
UTHM / -
14/07/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 2
UTHM / -
06/04/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJAR KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT SEM II SESI 2019/2020
UTHM / DEWAN 3, DTMI, UTHM
01/02/2020
2020 BENGKEL PENGUKUHAN MATA PELAJARAN UMUM BAHARU BAGI PROGRAM SARJANA MUDA / DIPLOMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIUKUL, UTHM
UTHM / DEWAN 4, UTHM
28/01/2020
2020 BENGKEL PENAMBAHBAIKAN SISTEM E-PORTFOLIO PELAJAR DAN STAF AKADEMIK UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / AVILLION LEGACY HOTEL, MELAKA
09/01/2020 - 11/01/2020
2019 BENGKEL PERSEDIAAN PRA SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2020 UTHM BAGI KLUSTER 1 (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)
UTHM / UTHM
18/09/2019
2019 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM AUTHOR 2.0 JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK
UTHM / UTHM
12/09/2019
2019 PROGRAM AKEPT LEADERSHIP TALK SERIES (ALTS) 2019 : SERIES 1
LAIN-LAIN / AUDITORIUM AKEPT
29/08/2019
2019 PROGRAM SANGGAR KERJA PASCASISWAZAH
UTHM / UTHM
07/04/2019 - 08/04/2019
2019 TAZKIRAH / KULIAH DHUHA BIL.3/2019 ANJURAN BADAN REKREASI DAN KEBAJIKAN STAF (BERKAT) PPUK
UTHM / UTHM
04/04/2019
2019 ROADSHOW DAN PERKONGSIAN ILMU PENYELIDIKAN TNCPI BERSAMA STAF AKADEMIK PPUK UTHM
UTHM / UTHM
28/03/2019
2019 WACANA KEMAHIRAN PENYELIAAN DAN PENILAIAN SISWAZAH PPUK
UTHM / UTHM
10/02/2019
2019 PERHIMPUNAN BULANAN WARGA HEPA JAN 2019
UTHM / DTMI
31/01/2019
2019 TAKLIMAT KESEDARAN
UTHM / PTTA UTHM
30/01/2019

« Back