Jabatan Sains Sosial
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
 
  07-4537480
PROF. MADYA Dr. KHAIRUL AZMAN BIN MOHAMAD SUHAIMY

Amal Ilmuan Scheme

DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN AWAM , UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (2010)
SARJANA SAINS , UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (1997)
DIPLOMA PENDIDIKAN , UNIVERSITI MALAYA (1989)
SARJANA MUDA SASTERA , UNIVERSITI MALAYA (1987)

DateDescription
10/05/2013 - Pengetua Kolej Kediaman
Pusat Perumahan dan Pengangkutan Pelajar, Kolej Kediaman Pagoh Jaya
01/12/2020 - 31/05/2022 Dekan
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Pejabat Dekan
01/04/2021 - 31/03/2022 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Syed Nasir, Unit Pentadbiran
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/04/2020 - 31/03/2021 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Syed Nasir, Unit Pentadbiran
01/12/2018 - 30/11/2020 Dekan
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Pejabat Dekan
01/04/2018 - 31/03/2019 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Syed Nasir, Unit Pentadbiran
01/08/2018 - 30/11/2018 Timbalan Dekan (Pengajian Umum)
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
01/08/2016 - 31/07/2018 Timbalan Dekan (Pengajian Umum)
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
01/05/2016 - 30/04/2018 Timbalan Dekan Pengajian Umum
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
01/04/2017 - 31/03/2018 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Syed Nasir, Unit Pentadbiran
16/05/2015 - 15/05/2017 Pengetua Kolej Kediaman
Pusat Perumahan dan Pengangkutan Pelajar, Kolej Kediaman Pagoh Jaya
16/03/2015 - 31/05/2015 Ketua Jabatan
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan, Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
16/03/2013 - 15/03/2015 Ketua Jabatan
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan
01/01/2012 - 31/12/2012 Pengetua Kolej Kediaman
Pejabat Hal Ehwal Pelajar, Unit Perumahan - Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail
01/07/2011 - 31/12/2011 Pengetua Kolej Kediaman
Pejabat Hal Ehwal Pelajar, Unit Perumahan - Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail
01/10/2009 - 30/06/2011 Pengetua Kolej Kediaman
Pejabat Hal Ehwal Pelajar, Unit Perumahan - Kolej Kediaman Tun Dr. Ismail
15/05/2008 - 14/05/2010 Felo Pelajar Tanpa Asrama
Pejabat PNC (Hubungan Industri Dan Masyarakat), Kampus Pagoh
01/01/2009 - 31/12/2009 Penyelaras Pusat Ilmu
Pusat Pengajian Kemanusiaan Dan Komunikasi

YearDescriptionLevel
2022 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20212022 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20172018 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Entrepreneurship [UQW10101], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Entrepreneurship [UQW10101], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Entrepreneurship [UQW10101], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Entrepreneurship [UQW10101], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Adventure Club [DBK15201], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Entrepreneurship [DBK15701], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Entrepreneurship [UQW10101], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Entrepreneurship [UQW10101], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Philosophy And Education Development In Malaysia [DBK10102], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 School And Society [DBK10203], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Entrepreneurship [UQK1661], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Entrepreneurship [UQW10101], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Entrepreneurship [UQW10101], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Handball [UQS10201], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Introduction To Nationhood And Malaysia Development [UWS10403], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Entrepreneurship [UQK1661], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Entrepreneurship [UQW10101], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q053 ENGINEERS' MORAL RESPONSIBILITY TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Ahli 30/04/2024
H986 Membina Model Kepimpinan Berorientasikan Pencapaian dalam Kerangka Great Man Theory: Perspektif Industri, Akademik dan Pengurusan Ahli 30/06/2023
K228 PEMBINAAN KERANGKA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MELAYU DALAM ERA PASCA PRU 14 BERDASARKAN KONSEP ASABIYYAH IBN KHALDUN Ahli 30/11/2022
K227 MODEL PENDAYAUPAYAN EKONOMI USAHAWAN ASNAF ZAKAT BERASASKAN TEORI MODAL SOSIAL Ahli 01/06/2022
K230 Membangunkan Kerangka Model Kepimpinan Berorientasikan Pencapaian Mahathir-Lee Kuan Yew Ahli 30/05/2022
K089 Pembangunan Model Peningkatan Perhubungan Sosial Komprehensif berdasarkan Nilai 4M Merentasi Etnik bagi Belia Malaysia Ahli 30/09/2021
1650 Kerangka Model Kepimpinan Berorientasikan Pencapaian Razak-Mahathir dalam Konteks Pembangunan Negara Bangsa Malaysia Ketua 14/02/2020
X067 Projek Penyelidikan Dan Penulisan Masyarakat Orang Asli Kuala di Sungai Layau Ahli 31/12/2017
1227 Electronic Problem-Based Learning (ePBL) Model for Enhancing Mastery of English Language, Generic and Knowledge Tranfer Skills Among Malaysian Undergraduates Ahli 31/03/2016
0889 Social Protection of Endau Rompin National Park : The Role of Jakun/Orang Hulu and Public Visitors in the Preservation and Conservation Efforts Ahli 31/01/2014
0834 Kerangka Konsep Baharu Perspektif Kosmologi Melayu Berasaskan Teks Sejarah dan Agama Tradisional Ahli 31/12/2013
0651 Tun Hussein Onn Dalam Persada Kepemimpinan Negara Tahun 1976 - 1981 : Satu Analisis Akhbar Berkaitan Dengan Pemikiran Patriotik & Perpaduan Seorang Negarawan Ketua 31/05/2011
0104 Kajian Pembangunan Sosio-Ekonomi Masyarakat Orang Asli Di Kawasan Rengit, Parlimen P156, Batu Pahat,Johor Ketua 31/05/2004
0081 Corak Pengurusan Masa Dalam Proses Pembelajaran di KUiTTHO Ketua 31/05/2003

Book
fadillah Ismail, Mohd Khir Mohd Nor, Lutfan Jaes, Norashidah Abd Rahman, Mohd Azhar Harimon, Nur Ilyani Ramli, Nor Azlia Kelewon, Mohd Sufdian Md Nor, Nur Afifah Shahidan, Nur Raihan Dayana Khamis, Norfaizah Ismail, Akhmal Nur Azim Ahmad Nasri, Dayanita Md Dahar, Nor Azwa Mohammad, Khairul Azman Mohamad Suhaimi, Nurmiza Othman, Mohd Hairul Khamidun
(2024) Citra Kokurikulum, Melestarikan Kegemilangan Kokurikulum, UTHM , 1, ISBN:9786254900219
Fauziah Ani
(2022) Pkpd Kg. Dato' Inrahim Majid Dan Bandar Baru Ibrahim Majid Simpang Renggam: Urus Tadbir, Cabaran Dan Penambahbaikan, UTHM , 1, ISBN:9789672817475
NIBOND, KHAIRUL AZMAN, ABDUL RAZAK & LUTFAN
(2020) National Resilience (Malaysia - Thailand Perspective), UTHM , 1, ISBN:9789672389989
Fauziah Ani, Rosman Md.Yusoff, Zahrul Akmal Damin, Mimi Mohaffyza Mohamad, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Muhaymin Hakim Abdullah, Lutfiah Natrah Abbas, Khairul Azman Mohamad Suhaimy
(2020) Panduan Tvet Johor, UTHM , 1, ISBN:9789672389767
Dr. Zahrul Akmal Damin, Dr. Md. Akbal Abdullah, Dr. Fauziah Ani, Dr. Lutfan Jaes, Prof. Madya Dr. Khairul Azman Mohd Suhaimy, Dr. Siti Sarawati Johar, Dr. Shah Rul Anuar Nordin dan Cik Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2018) Dari Pulau Sialu Ke Sungai Layau Menyelusuri Kehidupan Orang Asli Suku Kuala, UTHM , 1, ISBN:9789672216087
Harliana Halim, Zahrul Akmal Damin, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Al-Azmi Bakar, Chen Chwen Shin
(2018) Inovasi Sosial Untuk Kelestarian Insan 3, Institut Sosial Malaysia , 1, ISBN:9789675472350
Dr Khairul Azman Suhaimy Ketua Editor
(2016) Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan, Ins Sosial Malaysia , 1, ISBN:dlm proses ISM KL
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Rosman Md Yusoff
(2016) Modul Uws10103: Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-3, UTHM , 1, ISBN:100171
Khairul Azman Bin Mohamad Suhaimy
(2012) Tun Dr Ismail: Merintis Kepimpinan Berintegriti, UTHM , 1, ISBN:9789670468235
Khairul Azman, Hussain Othman, Mustaffa Ibrahim
(2012) Tun Dr. Ismail: Merintis Kepimpinan Berintegriti, UTHM , 1, ISBN:978-967-0468-23-5
Sapon bin Ibrahim, Asri bin Selamat, Mohd Yusop bin Ab Hadi, Mohd Sabri bin Ismail, Shamsaadal Sholeh bin Saad, Shafry bin Salim, Zurina Yasak, Khairul Azman bin Mohamad Suhaimy, Abdul Malek bin Ibrahim, Fauziah binti Ani, Zahrul Akmal bin Damin, Ku Hasnan bin Ku Halim
(2009) Tun Hussein Onn, Permata Menara Gading, UTHM , ISBN:9789832963882
Book Chapters
Siti Sarawati Johar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Fadillah Ismail, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Jumadil Saputra
(2023) Digitization Of Mental Health Therapy In The Era And Post-Pandemic Covid-19, Handbook Of Research On Dissecting And Dismantling Occupational Stress In Modern Organizations, IGI Global Publisher of Timely Knowledge , 55, ISBN:9781668465431
Fadillah Ismail, Norshahirah Kamardin, Shahrul Nizam Salahudin, Khairul Azman Mohd Suhaimy
(2021) A Perspective On The Issue Of Constructive Dismissal In Malaysia, Industrial Relations & Human Capital Development, UTHM , 51, ISBN:9789672975496
Fadillah Ismail, Tan Fei Yin, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Nur Shahirah Nadhilah Wahab, Nagwan Abdulwahab Mohammed Al-Qershi
(2021) A Review On The Invalidity Pensions Among The Employees, Industrial Relations & Human Capital Development , UTHM , 67, ISBN:9789672975496
Fadillah Ismail, Khairul Azman Suhaimy, Nurshahirah Nadhilah Wahab, Nagwan Abdul Wahab Mohammed Al-Qershi
(2021) A Review On The Types Of Strike And The Impacts Of Strike On Employers And Employees , Industrial Relations & Human Capital Development , UTHM , 1, ISBN:9789672975496
Norizan Rameli, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Fauziah Ani
(2021) Covid-19 And Lockdown: The Case Of Malaysia, Covid-19 Experience Toward Resilience: View From Malaysia, Indonesia, Brunei & Thailand, UTHM , 24, ISBN:9789672817505
Umi Umairah Nazim, Khairul Azman Mohamad Suhaimy
(2021) Digital Technology: Impact On Rural Development, Transforming Community Development Through Digital Technologies, UTHM , 39, ISBN:9789672975823
Fadillah Ismail, Khairul Azman Suhaimy, Nur Shahirah Nadhilah Wahab
(2021) Overview On Industrial Relations, Industrial Relations & Human Capital Development , UTHM , 27, ISBN:9789672975496
Norizan Rameli, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Shahidah Hamzah
(2021) The Covid-19: Malaysia, Indonesia, Brunei, And Thailand , Covid-19 Experience Toward Resilience: View From Malaysia, Indonesia, Brunei & Thailand, UTHM , 122, ISBN:9789672817505
KHAIRUL AZMAN SUHAIMY, LUTFAN JAES, KHAIROL ANUAR KAMRI, SHAHRUL ANUAR NORDIN, MOHD FUAD OTHMAN, MARWAN ISMAIL, NURUL AIMI RAZALI
(2020) Batu Puteh Island (Pedra Branca): Lessons On Sovereignty Of A Country, Ketahanan Nasional: Perspektif Malaysia-Thailand, UTHM , 103, ISBN:9789672389989
MUHAMAD HELMY SABTU, AMALIN SABIHA ISMAIL, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY
(2020) Dasar Islamisasi Politik Umno-Pas Di Malaysia, Matlamat Tidak Menghalalkan Cara: Integriti, UTHM , 48, ISBN:9789672916413
MUHAMAD HELMY SABTU, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, HUSSAIN OTHMAN
(2020) Ideologi Gerakan Politik Muslim Kontemporari Global, Matlamat Tidak Menghalalkan Cara: Integriti, UTHM , 85, ISBN:9789672916413
Muhaymin Hakim Abdullah & Khairul Azman Mohd Suhaimy
(2020) Kelangsungan Sistem Monarki Dunia Dan Keunikan Raja Berperlembagaan Di Malaysia, Matlamat Tidak Menghalalkan Cara: Integriti, UTHM , 15, ISBN:9789672916413
LUTFAN BINJAES.Kairul Azman Suhaimy, Nurul Aimy Razali. Asyraf Maula
(2020) Mengurus Masyarakat Singapura Gaya Lee Kuan Yew: Satu Legasi, National Resilience - Malaysia Thailand Perspective , UTHM , 127, ISBN:9789672389989
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohd Suhaimy & Shah Rul Anuar Nordin
(2020) Mobiliti Sosioekonomi Kaum Orang Asli Suku Kuala Di Sungai Layau, Kota Tinggi, Kearifan Lokal Orang Asal: Mendepani Rencah Abad Ke 21, UTHM , 85, ISBN:9789672389958
SHAHRUL ANUAR NORDIN, KHAIRUL AZMAN SUHAIMY, MOHD HISYAM ABDUL RAHIM, ABDUL SHAKOR BORHAM, MOHAMAD AINUDDIN ISKANDAR LEE ABDULLAH, MOHD ZAIN MUBARAK, NURUL AIMI RAZALI
(2020) The Concept Of Leadership And Constitution Of A Country From The Islamic And Malay Archipelago Perspectives According To Taj Al Salatin Manuscript, Ketahanan Nasional: Perspektif Malaysia-Thailand, UTHM , 113, ISBN:9789672389989
Khairul Azman Mohd Suhaimy, Asri Selamat dan Fauziah Ani
(2019) Bab 4 Hussein Onn 1976-1981: Jambatan Penghubung Era Pembangunan Razak Dengan Pemodenan Mahathir, Legasi Kepimpinan & Pembangunan Negara Bangsa, UTHM , 64, ISBN:9789672306009
LUTFAN BIN JAES ,Khairul Azman Mohd Suhaimy,Zahrul Akmal Damin
(2019) Idea Kepemerintahan "R.A.H.M.A.N" Dari Perspektif Lee Kuan Yew, Legasi Kepimpinan & Pembangunan Negara Bangsa, UTHM , 122, ISBN:9789672306009
SHAH RUL ANUAR NORDIN, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY, MOHD HISYAM ABDUL RAHIM
(2019) Konsep Kepimpinan Dan Tetatanegaraan Daripada Perspektif Melayu. Islam Dan Nusantara Menurut Teks Taj Al-Salatin, Legasi Kepimpinan & Pembangunan Negara Bangsa, UTHM , 1, ISBN:9789672306009
Adi Syahid M.A,Khairul Azman,Fauziah Ani
(2019) Pendayaupayaan Komuniti Menerusi Pemetaan Komuniti Dan Pemidahan Teknologi: Asas Kejuruteraan Pembangunan, Komuniti Lestari Dan Pembangunan Ekonomi, UTHM , 81, ISBN:9789672306962
Khairul Azman Mohd Suhaimy, Zahrul Akmal Damin & Harliana Halim
(2019) Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj: Bapa Kemerdekaan Malaysia, Legasi Kepimpinan & Pembangunan Negara Bangsa, UTHM , 22, ISBN:9789672306009
Zahrul Akmal Damin, Mohd Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Siti Sarawati Johar, Shah Rul Anuar Nordin & Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2018) Ekonomi Dalam Memperjuangkan Survivality Bagi Kaum Orang Asli Suku Kuala Di Sungai Layau, Kota Tinggi, Inovasi Sosial Untuk Kelestarian Insan 3, Institut Sosial Malaysia (ISM) , 21, ISBN:9789675472350
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Fauziah Ani & Lutfan Jaes
(2017) Dasar Sekuriti Makanan Di Malaysia, Pendayaupayaan Bahasa, Agama & Transformasi Masyarakat, UTHM , 148, ISBN:9789670754832
Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani
(2017) Pendayaupayaan Bahasa Mandarin Di Singapura Era Lee Kuan Yew - Iktibar Untuk Bahasa Melayu , Pendayaupayaan Bahasa, Agama & Tranformasi Masyarakat, UTHM , 19, ISBN:9789670754832
Fauziah binti Ani, Khairul Azman Mohd. Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Siti Sarawati Johar
(2017) Pendekatan Pendayaupayaan Dalam Pembangunan Komuniti , Pendayaupayaan Agama, Bahasa Dan Transformasi Masyarakat, UTHM , 166, ISBN:978-967-0754-83-2
SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, WAN ZAIMAH WAN ADNAN, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM, HUSSAIN OTHMAN, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY
(2017) Pengurusan Stres Dalam Kalangan Pelajar Universiti, Pendayaupayaan : Bahasa, Agama Dan Transformasi Masyarakat, UTHM , 135, ISBN:9789670754832
Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohd.Suhaimy, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2017) Penyertaan Dan Pendayaupayaan Sebagai Strategi Berkembar Dalam Aktiviti Ekonomi Tambahan Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti , Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 2017, Institut Sosial Malaysia , 55, ISBN:9789675472268
HARLIANA HALIM, AMINUDDIN BASIR, KAMARUZAMAN YUSOF, SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, KHAIRUL AZMAN SUHAIMY & KHAIRUNESA ISA
(2016) Pengurusan Perubahan Sosial Menurut Ibn Khaldun, Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan, ISM-UTHM , 120, ISBN:-
General Publications
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Fauziah Ani, Khairunesa Isa, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md.Nor, Ku Hasnan Ku Halim, Md. Akbal Abdullah, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Riki Rahman, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan & Siti Sarawati Johar
(2021) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-5, UTHM , 1, ISBN:-
Norizan Rameli, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2021) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , -, ISBN:-
Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Rosman Md Yusoff, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Shamsaadal Sholeh Saad, Muhaymin Hakim Abdullah, Norizan Rameli, Riki Rahman & Adi Syahid Mohd
(2020) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysi, UTHM , 1, ISBN:-
PM Dr Khairul Azman Suhaimy
(2018) 55 Tahun Mendepani Kepelbagaian Bersama, Berita Harian 17 September 2018 , tiada, ISBN:-
SHAH RUL ANUAR NORDIN, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY, FAUZIAH ANI, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, NIK KAMAL WAN MOHAMED, ABDUL SHAKOR BORHAM, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR
(2018) 5th International Conference On Human Sustainability, UTHM , 1, ISBN:-
PM Dr Khairul Azman Suhaimy
(2018) Dirgahayu Tanah Airku , Utusan Malaysia 18 September 2018 , tiada, ISBN:-
PM Dr Khairul Azman Suhaimy
(2018) Generasi Muda Tn50 Terdedah Pertelagahan Politik Tiada Kesudahan., Berita Harian 3 April 2018 , 69, ISBN:-
PM Dr Khairul Azman Suhaimy
(2018) Jangan Biar Pertelagahan Politik Berlarutan , Utusan Malaysia 2 April 2018 , tiada, ISBN:-
Siti Sarawati Johar
(2018) Uqu 10103/Uws 10103 Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4 (Modul Pembelajaran & Pengajaran Edisi Pertama) , UTHM , 1, ISBN:-
Badrul Kamal Zakaria, Khairul Azman Suhaimy
(2016) Inisiatif Pulihara Kisah Sejarah Battle Of Muar, Berita Harian , -, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, KHairul Azman Mohd Suhaimy, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah & Rosman Md Yusoff
(2016) Uws10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-3), UTHM , -, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairunesa Isa, Nur Azah Razali, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy & Rosman Md Yusoff
(2014) Uws 10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-2), UTHM , -, ISBN:-
Khairul Azman Bin Mohamad Suhaimy
(2012) Elak Pilih 'Calon Helikopter', Sinar Harian
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim & Mohd Akbal Abdullah
(2008) Kenegaraan & Pembangunan Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Khairul Azman Bin Mohamad Suhaimy
(2008) Wujud Sekolah Khas Bantu Pelajar Pintar, Utusan Malaysia
Journal
Nurul Aimi Razali, Muhamad Helmy Sabtu, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Chang Peng Kee, Khairol Anuar Kamri
(2023) Impak Pandemik Covid-19 Terhadap Kepimpinan Malaysia Di Peringkat Serantau, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY AND STRATEGIC STUDIES (IJISTRA), INTERDISCIPLINARY RESEARCH & STRATEGIC STUDIES (IRIS) INSTITUTE , 5, 392, ISSN:27350398
LUTFAN BIN JAES, NURUL AIMI RAZALI, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY
(2023) Mahathir As The Prime Minister: Peak Of ¿Paternalistic Leadership¿ In Malaysia, RES MILITARIS, RES MILITARIS , 3, 3818, ISSN:22656294
Nurul Aimi Razali, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Muhamad Helmy Sabtu, Fauziah Ani, Shah Rul Nordin, Mohd Shukri Hanapi, Muhammad Fuad Othman, Ganesan Veloo, Fazni Mat Arifin
(2022) Mahathir Mohamad As A World-Class Leader: A View From The Great Man Theory Of Leadership, JOURNAL OF TECHNO-SOCIAL , UTHM , 12, 45, ISSN:22298940
Khairol Anuar Kamri, Aizathul Hani Abd Hamid, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Md Rosli Ismail
(2022) The Impact Of Governance Toward Ethnic Tolerance Among Youth In The Manufacturing Area, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY (WWW.HRMARS.COM) , 6, 106, ISSN:22226990
LUTFAN BIN JAES. KHAIRUL AZMAN, NURUL AIMI RAZALI, ASYRAF MAULA
(2021) 100 Days Of Muhyiddin'S Government Leadership: Manifestation Of The Continuity Of Paternalism Values. , TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY , 4, 755, ISSN:13094653
Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Nurul Aimi Razali, Lutfan Jaes, Muhamad Helmy Sabtu
(2021) Development Of Nation State Of Malaysia Based On Mahathir Mohamads Leadership Model Framework, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, NINETY NINE PUBLICATION , 4, 736, ISSN:13094653
MUHAMAD HELMY SABTU, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, NURUL AIMI RAZALI, MUHAYMIN HAKIM ABDULLAH
(2021) Islamist Conservatism In Politics: Approach, Political Strategy And Performance Of The Malaysian Islamic Party In The 14th General Election, JATI-JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES, UNIVERSITY OF MALAYA , 12, 1, ISSN:18234127
Adi Syahid M.A, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Khairol Anuar Kamri, Aizathul Hani Abd Hamid, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Shah Rul Anuar Nordin, Amran Harun
(2021) Perceptions Of Muslim Converts On Learning Via Mobile Phone Technology, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, EYUP ARTVINLI, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 8, 220, ISSN:2146-035
Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Nurul Aimi Razali, Lutfan Jaes, Muhamad Helmy Sabtu, Muhammad Fuad Othman, Mohamad Ainuddin Iskandar Lee Abdullah, & Mohd. Shukri Hanapi
(2021) The Achievement-Oriented Leadership Model In The Development Of The Malaysian Nation-State, JATI-JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES, UNIVERSITY OF MALAYA , 6, 1, ISSN:18234127
Khairunesa ISA, Johanisma JAMIN, Khairul Azman SUHAIMY, Lutfan JAES , Zahrul Akmal DAMIN, Muhaymin Hakim ABDULLAH, Nor Shela SALEH, and Sarala Thulasi PALPANADAN
(2021) The Awareness And Implementation Of Foodbank Program In Malaysian University, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Karadeniz Technical University , 4, 581, ISSN:13094653
Siti Sarawati Johar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Khairol Anuar Kamri, Fadillah Ismail, Norizan Rameli, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Transformation Of Emotional Intelligence Resilience Towards Psychological And Behavioral Of Youth, INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION & APPLIED SCIENCES (IJIAS), INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION & APPLIED SCIENCES (IJIAS) , 10, 261, ISSN:27754162
Siti Sarawati Johar, Hazifa Hani Ramli, Md Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Shah Rul Anuar Nordin, Lutfan Jaes, Anuar Othman
(2020) Education Transformation Of Indigenous Peoples In Johor, Malaysia, SOCIAL SCIENCES (SCIENCE PUBLISHING GROUP), SCIENCE PUBLISHING GROUP , 2, 25, ISSN:2326988X
Fauziah Ani
(2020) Empowering Economic Activities In Women Groups: The Moderating Of Community Leadership Style, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 3, 2114, ISSN:23945125
LUTFAN BIN JAES, NURUL AIMI RAZALI, KHAIRUL AZMAN
(2020) Mahathir As The Prime Minister: Peak Of "Paternalistic Leadership" In Malaysia , JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 6, 42, ISSN:26829142
KHAIRUL AZMAN SUHAIMY, NURUL AIMI RAZALI, ABDUL SHAKOR BORHAM, KHAIROL ANUAR KAMRI, SHAH RUL ANUAR NORDIN, NAJAH RAMLAN, HANI SURAYA AZIZ
(2020) Overview, Implications And Lessons Of The Case Of Batu Puteh Island : Sovereignty Virtue Of A Country At Stake, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, JCR , 7, 2107, ISSN:23945125
Nurul Aimi Razali, Abdul Shakor Borham, Khairol Anuar Kamri, Shah Rul Anuar Nordin, Najah Ramlan, Hani Suraya Aziz
(2020) Overview, Implications And Lessons Of The Case Of Batu Puteh Island: Sovereignty Virtue Of A Country At Stake, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW , JOURNAL OF CRITICAL REVIEW , 7, 2107, ISSN:23945125
Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan,Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Marzudi Md Yunus, Md Rosli Ismail, Siti Norbaya Azizan
(2020) Students Knowledge And Perceptions About Massive Open Online Courses (Moocs) Open Learning: Case Study Of A Public University In Malaysia, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 7, 2068, ISSN:23945125
Chin Fhong Soon, Sargunan A/L Sundra, Nurfarina Zainal, Farshid Sefat, Mohd Khairul Ahmad, Nafarizal Nayan, Kian Sek Tee, and Sok Ching Cheong
(2019) Development Of A Microdilution Device With One-Step Dilution Of Cytochalasin-B For Treating Orl-48 Cancer Microtissues, BIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING 24: 761-772 (2019), Springer , 6, 761, ISSN:12268372
Siti Sarawati Johar, Hazifa Hani Ramli, Md. Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Shah Rul Anuar Nordin,Lutfan Jaes
(2019) Education Evolution And Transformation Of Indigenous Peoples In Sg. Layau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia, EDUCATION JOURNAL, SCIENCE PUBLISHING GROUP , 12, 1, ISSN:23272619
Siti Sarawati Johar, Md. Akbal Abdullah, Rosman Md. Yusoff, Khairul Azman Suhaimy, Khairunesa Isa, Fadillah Ismail
(2018) Emotional Intelligence Dimension On Self-Esteem Of Employees Through The Personality Of Leader, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), SCIENCE PUBLISHING CORPORATION INC , 5, 1161, ISSN:2227524X
Siti Sarawati Johar
(2018) Emotional Intelligence Dimension On Self-Esteem Of Employees Through The Personality Of Leader , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY (UAE), www.sciencepubco.com/index.php/IJET , 5, 1161, ISSN:2227524X
LUTFAN BIN JAES, FAUZIAH BINTI ANI,KHAIRUL AZMAN BIN MOHAMAD SUHAIMY,HISYAM BIN ABDUL RAHIM,ZAHRUL AKMAL BIN DAMIN
(2018) Mengurus Pembangunan Gaya Seoharto : Satu Teladan Nilai Dan Kepimpinan, JOURNAL ON LEADERSHIP AND POLICY , UUM , 7, 121, ISSN:0127-086
Khairul Azman Suhaimy, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Hussain Othman, Shah Rul Anuar Nordin, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Abdul Shakor Borham, Mohd Fuad Othman, Marwan Ismail, Mohd Zain Mubarak, Najah Ramlan, Hani Suraya Aziz
(2018) Sovereignty Of A Nation: A Lesson Learnt From The Case Of Batu Puteh Island (Pedra Branca), INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 7, 1147, ISSN:2227524X
Khairul Azman Suhaimy, Shah Rul Anuar Nordin, Hussain Othman, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Abdul Shakor Borham, Mohd Zain Mubarak, Marwan Ismail, Mohd Zain Mubarak, Mohd Fuad Othman, Hani Suraya Aziz, Najah Ramlan
(2018) The Concept Of Leadership And Constitution From The Islamic And Malay Archipelago Perspectives According To Taj Al-Salatin Manuscript, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 8, 563, ISSN:2227524X
HARLIANA HALIM, ROSMAN MD YUSOF, SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, MOHD HISYAM ABDUL RAHIM, SITI SARAWATI JOHAR, INTAN FARHANA SAPARUDIN, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY, SHAKILA AHMAD
(2016) Aplikasi Konsep Pengurusan Ilmu (Knowledge Management) Di Galeri Ilmu Pusat Pengajian Umum Dan Kokurikulum Sebagai Satu Pendekatan Inovasi : Kerangka Awal, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL (SPECIAL ISSUE), UTHM , 12, 15, ISSN:22298940
Berhannudin, Hussain Othman, Ahmad Esa, Asri Selamat, Abdullah Sulaiman, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Zulida A. Kadir, Elizabeth A., Zainal S., Talhah
(2016) How To Master Generic Skills In The English Language? An Electronic-Problem-Based Learning Way: A Malaysian Experience , INTERNATIONAL E-JOURNAL OF ADVANCES IN EDUCATION, Ocerint International , 1, 227, ISSN:2411-1821
Zahrul Akmal Damin, Shamsaadal Sholeh Saad, Fauziah ANi, Lutfan Jaes & Khairul Azman Mohd Suhaimy
(2016) Tempat Ibadah Dan Kesannya Terhadap Sosio-Budaya Masyarakat Di Malaysia, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL, UTHM , 12, 91, ISSN:22298940
Berhannudin Mohd Salleh, Hussain Othman, Ahmad Esa, Asri Selamat, Abdullah Sulaiman, Khairul Azman Mohd Suhaimy
(2010) Computer Mediated Communication As A Tool For Improving English Language Among Adult Learners In Tvet Programme, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 1, 31, ISSN:2229-8932
Media Digital
Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Khairol Anuar Kamri, Rosman Md. Yusoff, Adi Syahid Ali, Md. Akbal Abdullah
(2019) Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia Semester Khas Diploma 2018, UTHM , ISBN:-
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Harliana Halim, Rosman Md. Yusoff, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md. Nor, Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdulllah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali
(2018) Uqu10103/Uws10103 Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4, UTHM , ISBN:-
Prosiding / Seminar
ARWANSYAH BIN KIRIN, WAN AINAA MARDHIAH, FAISAL HUSEN ISMAIL, KHAYRUL AZMAN BIN MOHAMAD SUHAIMY
(2022) Level Of Knowledge And Dissemination Of Da¿If And Mawdu¿ Hadiths In The Book Of Nasa¿Ih Al-¿Ibad By Pesantren¿S Residents In Sumatera, Indonesia, ATLANTIS PRESS , 174, ISBN:23525398
Siti Sarawati Johar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Harliana Halim, Fauziah Ani, Ku Hasnan Ku Halim, Muhaymin Hakim Abdullah, Adibah Nazliah Saleh
(2022) Pengaruh Kecerdasan Emosi Ke Atas Tingkah Laku Politik Mahasiswa Belia Melalui Modul Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM , 059, ISBN:27858138
Adi Syahid M.A, Khairul Azman Mohamed Suhaimy, Solehah Tenah, Mohd Nizam Attan, Wan Nur Azrina Binti Wan Muhammad, Muhaymin Hakim, Meizareena Binti Mizad & Tuan Muhammad Zukri Tuan Sembok
(2021) Tahap Tekanan Psikososial Pelajar Universiti Yang Tinggal Di Kolej Kediaman Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Semasa Pkp Pandemik Covid-19: Pengalaman Awal Pandemik Covid-19 , UUM , 83, ISBN:9789672644415
Khairol Anuar Kamri, Aizathul Hani Abd Hamid, Khairul Azman Mohamad Suhaimy dan Md Rosli Ismail
(2021) The Impact Of Governance Toward Ethnic Tolerance Among Youth In The Manufacturing Area, INSTITUTE FOR SOCIAL SCIENCE STUDIES, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA , 167, ISBN:9789672625100
Siti Sarawati Johar, Mohamad Isa Amat, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Khairol Anuar Kamri, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Work From Home And Emotional Intelligence Domains In The Challenge Of Covid-19 Pandemic, ISTES ORGANIZATION , 94, ISBN:9781952092237
FAUZIAH ANI, NAJAH RAMLAN,KHAIRUL AZMAN MOHD. SUHAIMY, LUTFAN JAES, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM,SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, SHAKILA AHMAD
(2017) Applying Empowerment Approach In Community Development, UMJ , 503, ISBN:9786026309442
SITI SARAWATI JOHAR, FADILLAH ISMAIL, SITI SARAH OMAR, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, LUTFAN JAES
(2017) Leadership In Human Governance Based On A Holistic And Dynamic Spirituality Model, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, NILAI , 15, ISBN:978967440421
LUTFAN JAES, FADILLAH ISMAIL, ZAHRUL AKMAL DAMIN, FAUZIAH ANI, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY
(2017) Nilai "Perkauman/Kemasyarakatan" Sebagai Alat Pembangunan Soeharto Di Indonesia, UTHM , 12, ISBN:9789672110842
HARLIANA HALIM, HANI SURAYA AZIZ, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, FAUZIAH ANI, LUTFAN JAES, SHAKILA AHMAD, ZAHRUL AKMAL DAMIN, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR
(2017) The Principal Thinking Of Ibn Khaldun : An Analysis On The Contribution To The Development Of Contemporary Science, PENERBIT UMJ , 1, ISBN:978602630944
LUTFAN JAES, AZMI ABDUL LATIFF, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, ZAHRUL AKMAL DAMIN, FAUZIAH ANI, HARLIANA HALIM, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, SHAKILA AHMAD
(2017) The Success Of Soeharto In Managing The Development Of Indonesia : A Non-Indonesian Perspective, UNIVERSITI MUHAMMADIYAH JAKARTA , 1, ISBN:9786026309442
SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, WAN ZAIMAH WAN ADNAN, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM, HUSSAIN OTHMAN, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY
(2016) Faktor Dan Pengurusan Stres Dalam Kalangan Pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm), UTHM , - , ISBN:-
Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Al-Azmi Bakar
(2016) Pengalaman Pengerusi Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan (Insan). Satu Perkongsian Dalam Menjayakan Persidangan 2014-2016 Mengantarabangsakan Persidangan Pada Masa Depan., UTHM , - , ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed & Khairul Azman Mohd Suhaimy
(2015) Strategi Kerajaan Dalam Menangani Perubahan Iklim Bagi Memastikan Sekuriti Makanan Terjamin Di Malaysia, UTHM , 499, ISBN:22298940
Harliana Halim, Aminuddin Basir, Kamaruzaman Yusof, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Khairunesa Isa
(2014) Pengurusan Perubahan Sosial Menurut Ibn Khaldun, UTHM , 243 , ISBN:9789670468761

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
P194 PROJEK PENERBITAN BUKU PERMODALAN DARUL TA'ZIM (PDT) 2021 PERMODALAN DARUL TA'ZIM (PDT) 01/02/2021 31/05/2022
P195 Buku PKPD Kg. Dato' Ibrahim Majid Dan Bandar Baru Ibrahim Majid Simpang Renggam: Urus Tadbir, Cabaran dan Penambahbaikan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor 01/06/2020 30/12/2020

YearDescription
2020 Co-supervisor for Mohd Farhan Bin Zainal Abidin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Muhamad Helmy Bin Sabtu, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2018 Main Supervisor for Nurul Aimi Binti Razali, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2015 Co-supervisor for Meri Enita Puspita Sari, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Co-supervisor for Samsudin Bin Saad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Diah Ayu Pratiwi Eddy Mahdan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Ruth Yohanna Joshua, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Main Supervisor for Siti Habiba, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Co-supervisor for Mohd Sharin Bin Abdul Karim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Co-supervisor for Umi Kalthom Binti Mahbib, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Maimunah Binti Ahmad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2010 Co-supervisor for Mohd Zairi Bin Husain, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Co-supervisor for Noraizah Binti Damiri, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Co-supervisor for Nordin Bin Mohd Yusof, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 TAZKIRAH IHYA RAMADAN SIRI 1 'MENGHARGAI RAMADAN'
UTHM / ZOOM MEETING
07/04/2022
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 PROGRAM BERSAMA PROFESOR PELAWAT
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
08/04/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 BENGKEL PEMANTAPAN DAN LATIHAN PANEL PENILAIAN APEL (A)
UTHM / GOOGLE MEET
22/02/2021

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
12ITEX03 Dual Frequency Flat Reflector for Mobile Communication System Invention, Innovation and Technology Exhibition 2012 Emas dan Setara

TAHUN ENDOWMEN PERANAN NILAI
2013PROGRAM PERSIDANGAN ANTARABANGSA KELESTARIAN INSAN 2014KETUA10,000.00

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2018 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2016 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2012 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2009 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2008 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2002 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGKUITTHOUNIVERSITI
2001 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGKUiTTHOUNIVERSITI