Staff Profile

Full NamePROF. Ts. Dr. W MOHD RASHID BIN W AHMAD
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN
Email
Designation VK7 - PROFESOR
  DEKAN
PEJABAT AM
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) Technical and Vocational Education

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2000 DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIKAL UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
1990 SARJANA PENDIDIKAN TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITY OF WISCONSIN-STOUT
1989 SARJANA MUDA TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITY OF WISCONSIN-STOUT
1983 DIPLOMA PENDIDIKAN VOKASIONAL CENTENNIAL COLLEGE OF APPLIED ARTS & TECH.CANADA
1976 CERTIFICATE/SIJIL KAJISAWAT MOTOR MAKTAB PERGURUAN TEKNIK, CHERAS KUALA LUMPUR

Professional Appointments

VK7 - Profesor

Management Experience

DateDescription
01/08/2018 - 31/07/2019 Dekan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/08/2017 - 31/07/2018 Dekan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/01/2012 - 31/12/2013 Timbalan Dekan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/02/2011 - 31/01/2013 Timbalan Dekan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/08/2008 - 31/07/2009 Timbalan Dekan
Pusat Pengajian Siswazah
01/05/2008 - 31/07/2008 Timbalan Dekan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/05/2006 - 30/04/2008 Timbalan Dekan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/05/2004 - 30/04/2006 Timbalan Dekan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
23/02/2018 - 22/02/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
23/02/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
26/02/2019 - 25/02/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
1638 PEMBENTUKAN KONSTRUK DAN ELEMEN AMALAN RISIKO BAGI PENGHASILAN MODEL PENGURUSAN RISIKO TENAGA PENGAJAR PROGRAM LUAR Ketua 14/08/2019
U226 Pemerkasaan program perantisan melalui pembentukan indikator kritikal intergrasi Institut Latihan Kemahiran Awam (ILKA) dengan Pusat Latihan Sektor Swasta bagi meningkatkan kompetensi dan kebolehkerjaan pelatih bidang automotif kearah pencapaian taraf negara perindustrian Ahli 31/03/2018
E048 Learning With Worked Examples: Exploring The Impacts Of Sub-Cognitive Loads And Topic Interest On Learner's Transfer Performance Based On The Human Cognitive Architecture Framework Ahli 31/05/2016
E051 Meneroka Kesan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Berasaskan Standard Kompentensi Vokasional Di Kolej Vokasional Ke Arah Transformasi Pendidikan Yang Berkualiti Ahli 30/11/2015
1397 Pelaksanaan Program Pembelajaran Sepanjang Hayat Di Institut Latihan Awam Malaysia Ketua 31/10/2015
1068 Aplikasi Kemahiran Insaniah Dalam Kurikulum Program Kejuruteraan Di Politeknik Ahli 14/07/2015
0408 A Study of Effectiveness of the Contextual Approach to the Teaching and Learning Statistics in the UTHM Ahli 31/05/2011
0410 Effectiveness of Learning Transfer in the National Dual Training System (NDTS) Ketua 31/12/2010
0413 Pelaksanaan Program Pendidikan Sepanjang Hayat di Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Ketua 30/11/2010
0412 The Participation of SME of the Manufacturing Sector in the National Dual Training System (NDTS) Ketua 30/11/2010
0414 Rekabentuk Kerangka Piawaian Transnasional bagi Program Kejurulatihan Tenaga Pelajar Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (PLTV) Ahli 31/05/2010
0241 Pembinaan Model Fizikal Peta Karnaugh Dalam Pembelajaran Sistem Digit Ahli 31/05/2007
0084 Special Education Programs at Polytecnics Malaysia Ketua 31/12/2004

Publications

Book
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2004) Teacher Recognition And Professionalism, UTHM , 1, ISBN:9832963141
Book Chapters
Noorazman Abd Samad, Rozaini Saaba, Hairuddin Harun, Mohd Erfy Ismail, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Mohd Hasril Amiruddin, Affero Ismail, Irwan Mahdzir Ismail & Nizamuddin Razali
(2018) Tahap Pengetahuan, Minat Dan Motivasi Pelar Terhadap Penggunaan Video Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (Khb), Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) , UTHM , 83, ISBN:9789672216643
Journal
Noorazman Abd Samad, Mohd Shahzuan Ghazalan, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Affero Ismail, Hairuddin Harun, Mohd Erfy Ismail, Mohd Hasril Amiruddin & Nizamuddin Razali
(2019) Level Of Readiness To Become Entrepreneurs Among Lifelong Learning Programmes Participants In Malaysian Community Colleges, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 143, ISSN:22298932
1Noorazman Abd Samad, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Hairuddin Harun, Siti Noor Fazelah Mohd. Noor, Affero Ismail, Mohd Wafi Abd. Rahman, Randy Justin.
(2018) The Readiness Level Of Using E-Learning Among Teacher Graduate Programme (Tgp), MUCET 2017, MATEC Web of Conferences , 2, 1, ISSN:2261236X
Noorazman Abd Samad, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Hairuddin Harun, Mohd Hasril Amiruddin, Suhaizal Hashim, Faizah Binti Jaapar
(2018) Bahan Bantu Mengajar (Bbm) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Di Sekolah Menengah Kebangsaan (Smk) Daerah Pontian, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , UTHM , 3, 1, ISSN:22897410
NOORAZMAN ABD SAMAD
(2018) Exploring Domains And Elements For Behavioural Competency And Employability Skills, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 6, 82, ISSN:22298932
NOORAZMAN ABD SAMAD
(2018) Penggunaan Instruksional Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (Tmk) Terhadap Mata Pelajaran Teras, ON-LINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONER, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
Abd Samad, N.
(2017) Confirmatory Of Behaviour Competency And Employability Skills Domains And Elements For Industrys Automotive Trainees, PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES VOL. 25 (S) MAY 2017, UPM Pres, Univesiti Putra Malaysia , 5, 127, ISSN:0128-770
Abd Samad,N. Wan Ahmad, W.A.R. Lai,C.S. Awang,H. Harun,H. Ismail, A.
(2017) Explanatory Domain And Indicator For Integration Public Skill Training Institute With Private Training Center For Automotive Industry Trainees, ADVANCED SCIENCE LETTERS (ASL) , American Scientific Publishers , 2, 1158, ISSN:1936-7317
Roslan Awang, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad
(2015) The Impact Of Organizational Justice On Organizational Citizenship Behavior In Malaysian Higher Education, MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE, MCSER Publishing, Rome Italy , 9, 674, ISSN:2039-9340
Wan Mohd Rashid Bin WAN Ahmad, Roslan Bin Awang, Abdul Rasid Abdul Razzaq
(2015) The Role Of Professional Learning Communities On Organisational Citizenship Behaviour In Malaysian Higher Educational Institution, INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL SCIENCES, Academy of IRMBR , 10, 477, ISSN:2309-0081
Prosiding / Seminar
Noorazman Abd Samad, Hairuddin Harun, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Mohd Erfy Ismail, Mimi Mohaffayza Mohammad, Khairunnisa Lazim
(2016) Tahap Kesediaan Pensyarah Dalam Melaksanakan Pentaksiaran Berasaskan Standard Kolej Vokasional (Kskv) Di Tiga Buah Kolej Vokasional Rintis Zon Timur, Semenanjung Malaysia, USM , 161 , ISBN:9789673992775
Noorazman Abd Samad, Hairuddin Harun, Nurazyan Zahidah Zakaria, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Lai Chee Sern.
(2015) Perbandingan Beban Tugas Guru Terhadap Penggunaan Teknologi Di Tiga Buah Kolej Vokasional Di Negeri Johor, UTHM , 481 , ISBN:9789670764382
Hairuddin Harun, Noorazman Abd Samad, Noor Hafizah Ibrahim, Wan Mohd RAshid Wan Ahmad, Lai Chee Sern
(2015) Tinjauan Keperluan Guru Pembantu Dan Kesan Terhadap Beban Tugas Guru Mata Pelajaran Teknik Dan Vokaional, UTHM , 490 , ISBN:9789670764382
Noorazman Abd Samad, Hairuddin Harun, Noor Hisham Jalani, Mohd Hasril Amiruddin, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Andrian Pua Poh Keong
(2014) Tahap Kemahiran Insaniah Dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan Tahun Akhir Di Politeknik Premier Malaysia, UTM , 1, ISBN:00000000
Noorazman Abd Samad, Hairuddin Bin Harun, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Noor Hisham Jalani, and Jamil Abd Baser
(2013) The Readiness Of Vocational Colleges In Malaysia To Implement Aprenticeship Programmed In Collaboration With Industry, AASVET , 1, ISBN:00000000
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2008) Concept Development For Subject Recognition System In Tvet Training Program In Malaysia
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2008) Development And Approval Of Teacher Training Concept : Uthm Perspective
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2008) Development Of Interactive Web-Based Accreditation For Technical And Vocational Subject
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2008) Outcome-Based Master In Tvet: Learning Outcomes And Curriculum Structure
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2008) Research And Development For Capacity Building In Tvet: The Inter. Phd Pgm. Uthm & Itb Germany
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2007) A Contextual Approach To Teaching And Learning Statistics In Uthm
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2007) A Contextual Approach, Using Mathematics Video And Lab, To The Teaching And Learning Math.
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2007) A Contextual Approach, Using Problem-Based, To Teaching & Learning Differential Equations In Uthm
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2007) A Contextual Approach, Using Problem-Based, To Teaching And Learning Statistics In Uthm
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2007) Accreditation Concept And Processes In Malaysia
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2007) Development Of Multi-Position Welding Table As Teaching And Learning Tool For The Subject Of Welding Technology
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2007) Module Framework For Teacher Training
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2007) The Development Of National Standards For Teacher Training For Tvet With Multidisciplinary And Industrial Orientation
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2007) Tt-Tvet Manual Recognition
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2007) Uthm Leads The Way In Tvet : The Next Phase Towards Globalisation In The South East Asia Region
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2006) Current Standards For Teacher Training For Technical And Vocational Education And Training In Malaysia
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2006) International Framework Of Master Tvet Program
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2006) Kurikulum Di Ipta Masih Relevan Dan Perlu Dipertahankan
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2006) Master In Tvet: Malaysian Experience
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2006) Pendidikan Sepanjang Hayat
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2006) Problem Based Learning Initiatives At Kuittho: Educational Perspective
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2006) System Of Technical & Vocational Education & Training In Malaysia (Tvet)
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2006) Technical & Vocational Education & Training (Tvet) From Malaysia Perspective
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2006) The Effectiveness Of Learning Mathematics Using Contextual Approach In Kuittho
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2005) Building The Capacity Of Tvet Teacher
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2005) Curriculum Development In Malaysia
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2005) Special Education Programs At Polytechnics Malaysia
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2005) Technical And Vocational Education In Malaysia
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2005) The Development Of Technology & Technical & Vocational Education & Training In Era Of Globalisation
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(2004) Educators In Our Eyes
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(1998) Staff Development : The Way Forward
W Mohd Rashid Bin W Ahmad
(1998) The Dynamics Of Higher Education In Malaysia: Vision, Power And Action.

Consultancies

YearDescriptionLevel
2011 Member of UNESCO-UNEVOC Center of Malaysia, 2012-current National
2011 The Development of TVET for Jordan, 2011 - 2012 International
2009 Member of Qualitative Research Association of Malaysia, Life Member 2009 National
2006 Member/Partner EU-Asia Link Project Research (Malaysia, Germany, Spain and Indonesia, 2006-2008 International

Supervision

YearDescriptionRole
2016 External Examiner-Muhamad Nur Kamal Bin Awang-Phd UMP External Examiner
2016 Co Supervisor for Said Maskur, PhD, UTHM Supervisor
2016 Co Supervisor for Khaeruddin, PhD, UTHM Supervisor
2015 Internal Examiner-Ahmad Bin Zainal-Phd UTHM Examiner
2015 Co Supervisor for Siti Salwa Binti Mutalib, PhD, UTHM Supervisor
2015 External Examiner-Zeittey Karmila Binti Kaman-PhD UMP External Examiner
2015 External Examiner-Hasan Tanang-Phd UTM External Assessor
2015 Supervisor for Rashiedah Binti Ismail, PhD, UTHM Supervisor
2014 External Examiner - Ridzuan Bin Che Rus-Phd UKM External Examiner
2012 Supervisor for Nurul Hariza bt. Hamid, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Junita bt. Sulaiman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Norhida bt. Ibrahim, PhD, Institut Perguruan Batu Pahat , 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Roslan bin Awang, Phd, Kolej Komuniti Pengajian Tinggi Malaysia, 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Noorazman bin Abd Samad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 Supervisor
2012 Supervisor Kamaludin bin Tomiran, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 Supervisor
2012 Supervisor for Ramlan bin Zainal Abidin, Phd, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 Supervisor
2012 External Assessor - Promotion for Professorship Exercise, Universiti Malaysia Pahang, 2012 External Assessor
2012 External Examiner for Norlinda bt. Mohd Rozar, Master Degree by Research, Universiti Malaysia Pahang, February 2012 External Examiner
2012 External Assessor - Promotion for Professorship Exercise, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, 2012 External Assessor
2012 Supervisor for Nafisah@Kamariah bt. Md. Kamaruddin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 Supervisor
2012 External Assessor - Promotion for Professorship Exercise, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, 2012 External Assessor
2012 Supervisor for Nur Raidah Syahirah Binti Roslan, PhD, UTHM, 2012 Supervisor
2011 External Examiner for Azlan bin Abdul Talib, Phd, Universiti Teknologi Malaysia, January 2011 External Examiner
2011 Supervisor for Azhana bt. Ahmad, Master, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 Supervisor
2010 Supervisor for Ab Rahman bin Hamdan, PhD, Institut Perguruan Johor Bahru, 2010 Supervisor
2010 Supervisor for Shaireena bt. Ja'afar, PhD, Institut Perguruan Johor Bahru, 2010 Supervisor
2010 Co-Supervisor for Nor Rodziwati bt. Zainon, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Supervisor
2010 External Examiner for Amirmudin bin Udin, PhD, Universiti Teknologi Malaysia, November 2010 External Examiner
2010 Examiner for Thesis : Pang Chau Leong (2010) : the Integration of the National Occupational Skills Standard (NOSS) based on Training System and the National Dual Training System (NDTS) Examiner
2009 Sharliza bt. Kamarulzaman, Master, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Junita bt. Sulaiman, Master, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2008 Azreen Harina bt. Azman, Master, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Rajandaran a/l Morthui, Master, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Wan Nor Asliza bt. Wan Burhanuddin, Master, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Ng Siok Giek, Master, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Minak anak Ayol, Master, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 Supervisor
2007 Supervisor for Rodziah bt. Ibrahim, Master, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Hidayati bt. Saibon, Master, Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2007 Supervisor
2006 Supervisor for Noor Fuaidi bin Jaafar, Undergraduate, 2006 Supervisor
2005 External Examiner for Mohd Rashid bin Abd Hamid, Master Degree by Research, Kolej Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia, 2005 External Examiner
2005 External Examiner for Hadijah bt. Haron, Master Degree by Research, Universiti Malaysia Pahang, 2005 External Examiner
2005 Supervisor for Felicia Chong, Undergraduate, 2005 Supervisor
2005 Examiner for Thesis : Mohd Nor bin Ihkasan (2005) : Pembangunan E-staf Untuk Pengintegrasian E-Pembelajaran di Politeknik Examiner

« Back