Pusat Pembangunan Dan Latihan Akademik

Timbalan Pengarah ( Pembangunan Akademik dan Akreditasi) - Pejabat Am
PROF. MADYA Ir. Dr. MOHD SHALAHUDDIN BIN ADNAN
Timbalan Pengarah (Pengurusan dan Jaminan Kualiti) - Pejabat Am
Ts. Dr. D'ORIA ISLAMIAH BINTI ROSLI
Pengarah - Pejabat Am
PROF. Dr. ERWEEN BIN ABD RAHIM
Ketua Jabatan - Jabatan Jaminan Dan Kualiti
Dr. SYAHIRA BINTI MANSUR
Ketua Jabatan - Jabatan Akreditasi Program Akademik (JAPA)
Ts. Dr. AHMAD FAHMY BIN KAMARUDIN
Ketua Jabatan - Jabatan Pengurusan Latihan Akademik
Dr. LUTFIAH NATRAH BINTI ABBAS @ AHMAD
Ketua Jabatan - Jabatan Pembangunan Program Akademik (JPPA)
Dr. ABUL KHAIR BIN ANUAR

« Back