Pusat Teknousahawan Pelajar

Pengarah - Pejabat Am
Dr. UMI KARTINI BINTI RASHID
Ketua Jabatan - Jabatan Keusahawanan Sosial Pelajar
Ts. Dr. MOHD ARIF BIN ROSLI
Ketua Jabatan - Jabatan Teknousahawan Pelajar
Dr. MOHD YUSSNI BIN HASHIM
Pejabat Am
1.JEFRI BIN AHMAD PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (TBK)

« Back