Pejabat Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Kualiti)

Ketua Jabatan (Pengurusan Risiko) - Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko
Dr. JUZAIMI BIN NASUREDIN
Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Kualiti) - Pejabat Am
PROF. MADYA Dr. MAS FAWZI BIN MOHD ALI
Pengarah - Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko
Ts. Dr. MUHAMMAD AKMAL BIN JOHAR

« Back