Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
 
  07-4564083
PROF. Ts. Dr. RAZALI BIN HASSAN

Amal Ilmuan Scheme

DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN , THE UNIVERSITY OF WARWICK (2009)
SARJANA PENDIDIKAN VOKASIONAL , UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (1998)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1994)

Pendidikan Teknikal dan Vokasional (TVET Teacher Development, Curriculum development, Technology in Education),
Innovasi Teknologi
Keushawanan Teknoproneur

Innovasi dalam Pendidikan Teknikal dan Vokasional Kreativiti dalam Keusahawanan TVET
Strategi pengajaran dan Pembelajaran dalam bidang Pendidikan Teknikal dan Vokasional (PBL, PoPBL, PBE, Prototype Learning, Project Based Learning)

DateDescription
07/02/2012 - Pemangku Dekan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/12/2017 - 30/11/2022 Penyelidik Utama
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Kecemerlangan Technical and Vocational Education Training (TVET)
01/01/2022 - 31/08/2022 Pengarah
Institut Penyelidikan Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia
01/01/2020 - 31/12/2021 Pengarah
Institut Penyelidikan Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia
01/11/2015 - 31/12/2015 Dekan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/11/2012 - 31/10/2014 Dekan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/01/2012 - 31/12/2013 Timbalan Dekan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/07/2011 - 31/12/2011 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/09/2009 - 30/06/2011 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
15/08/2008 - 31/08/2009 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

YearDescriptionLevel
2023 Advanced Electrical & Electronic Application [MEV11003], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Entrepreneurship [BBP40302], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Entrepreneurship [BBP40302], Session 20222023 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Social And Economy Foundation For Tvet Development [PBD21704], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Social And Economy Foundation For Tvet Development [PBD21704], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Industrial Design [BBP30102], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Industrial Revolutions [BBI10103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Philosophy And Professional Ethics In Education [PBD10104], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Social And Economy Foundation For Tvet Development [PBD21704], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Education System Development And Training In Tvet [MBE13603], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Social And Economy Foundation For Tvet Development [PBD21704], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Electrical & Electronic Drawing Cad [BBV40203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Technical Vocational Education Training And Planning [BBD20802], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Theory And Organization Behavioral In Tvet [PBD11404], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Advanced Electrical & Electronic Application [MEV11003], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Advanced Electrical & Electronic Application [MEV11003], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Education System Development And Training In Tvet [MBE13603], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Electrical & Electronic Drawing Cad [BBV40203], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Industrial Revolutions [BBI10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Advanced Electrical & Electronic Application [MEV11003], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Development Of Instructional & Technology Interactive Media In Tvet [MBT13403], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Development Of Instructional & Technology Interactive Media In Tvet [MBT13403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Electrical & Electronic Drawing Cad [BBV40203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Electrical Power Supply System [BBV20103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Advanced Electrical & Electronic Application [MEV11003], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Bachelor Degree Project Ii [BBT40904], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electrical & Electronic Drawing Cad [BBV40203], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electrical & Electronic Drawing Cad [BBV40203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pembangunan Kurikulum Dalam Ptv [MBE12503], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Research Methodology [BBP30202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Bachelor Degree Project I [BBT30702], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electrical Machines [BBV30203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Wiring Skill [BBV40503], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Leadership And Management In Tvet [MBE22603], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pembangunan Bahan Media Interaktif Instruksional & Teknologi Dalam Ptv [MBE13803], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Leadership And Management In Tvet [MBE22603], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Leadership And Management In Tvet [MBE22603], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Leadership And Supervision [BBP20302], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Leadership And Supervision [BBP20302], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Leadership And Management In Tvet [MBE22603], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Reaserch Methodology [BBH31102], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Pembangunan Bahan Media Interaktif Instruksional & Teknologi Dalam Ptv [MBE13803], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Pembangunan Kurikulum Dalam Ptv [MBE12503], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Action Research In Education [DBK10803], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Qualitative Research In Education [MBE12802], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Research Methodology & Development In Tve [KBV12104], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Research Methodology & Development In Tve [MBE12104], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Research Methodology & Development In Tve [PBE12104], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Research Methodology & Development In Tve [PBE12104], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Technology And Information Systems [DBK14602], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Technology And Innovation In Education [DBK10503], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Laboratory And Workshop Management [BBP10303], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Research Methodology & Development In Tve [KBV12104], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Research Methodology & Development In Tve [MBE12104], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Educational Technology In Tve [MBE1053], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Educational Technology In Tve [MBE1053], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Educational Technology In Tve [MBE1053], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Engineering Graphic Ii [BBT3022], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Industrial Technology Skill I - Electrical [BBT2224], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Research Methodology [BBE3101], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Electric And Magnet [BBT2612], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Engineering Graphic Ii [BBT3022], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q069 Development of Instrument for Measuring Sustainable Student Mobility Index (SMoI) Ahli 31/01/2024
X253 Geran Penjana KPT-Career Advancement Program (KPT-CAP): Kursus Pensijilan Teori Penyelesaian Masalah Inventif (TRIZ) Ahli 31/12/2023
Q070 Developing a Representative Model of Collaboration Strategies for UTHM - KOPO International Cooperation Ahli 31/07/2023
K349 Transformation of TVET Educators to improve quality of TVET graduates for 4IR Ketua 30/06/2023
K116 MyRIVET - Development of Occupational Competency Profile for Mechanical Industry Workers towards Sustainable Development Ahli 28/02/2022
K112 MyRIVET - Leadership mindset, concept and ability of the manufacturing industry leaders for the fourth industrial revolution Ahli 30/05/2021
K134 Development of Heutagogical Learning Module for Engineering Education Student Ahli 31/03/2021
H209 Development of A Work-Based Vestibule Training E-Module for Accident Prevention at Malaysian Oil and Gas Drilling Industries Ketua 30/06/2020
V011 Kerangka Pengajaran Aktif Berasaskan Teknologi Dalam Kalangan Graduan Program Pensiswazahan Guru Ahli 15/05/2019
1556 New Framework of MQF-based Equivalence Check for the Accreditation of Prior Vocational Learning in Higher Education Ahli 30/04/2019
V016 Pembangunan Modular Instruksional Berasaskan Inovasi dan Penciptaan (Mod I&P) Berasaskan Penilaian Pendekatan Projek dan Komunikasi Guru Lepasan Program Pensiswazahan Guru (PPG) di Kolej Vokasional Ahli 01/04/2019
A155 Instrumen Bersepadu Penarafan dan Pemeringkatan Program TVET Malaysia Fasa 2 Ahli 30/06/2018
A135 Instrumen Bersepadu Penarafan dan Pemeringkatan Program TVET (Instrumen Bersepadu TVET) di Kementerian Pendidikan Tinggi Ahli 28/02/2018
1474 Human Perception Model for User Interface Using Participatory Analysis Ahli 31/12/2017
U210 Development and Implementation of KBES for Health and Safety Environment (HSE) by Using Neural Network to Reduce the Workplace Risk and Hazards in off Shore and on Shore Oil and Gas Industries Ketua 30/09/2017
A070 P1 -Models Of An Approaches to Public Private Partnership Between Goverment, University and Industry on TVET in ASEAN P2 - Developing regional core standards for TVET Personnel in ASEAN Ketua 28/02/2017
1318 Evaluating Stakeholders Perspective Toward Technical And Vocational Education And Training (TVET) Brand In Malaysia Ahli 30/11/2016
R051 Pengintegrasian Gaya Pembelajaran Kolb dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano bagi Menyelesaikan Masalah dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah Ahli 30/11/2016
U016 Penguasaan Bahasa Arab Komunikasi Melalui Kaedah Aktif Komunikatif Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama (SMA) Johor Ketua 31/07/2016
U236 Integrating Transversal Skills Into Pedagogical Practices In Technical And Vocational Education And Training (TVET) With Different Curriculum Approaches Ahli 31/01/2016
U237 Graphical And Textual Metaphor In Web-Mediated Learning Environment For Introduction Programming Course: Does It Make Any Sense? Ahli 31/01/2016
E049 Meninjau Hubungkait Kecerdasan Emosi, Kepuasan Kerja Dan Komitmen Kerjaya Dalam Kalangan Guru Teknikal Di Kolej Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia Ahli 30/11/2015
1036 Effect Of Leadership Styles On School Administration And Academic Performance Of School Students In Adamawa State Of Nigeria Ahli 30/03/2015
E012 Strategy Of Networking In Support Of Malaysian TVET Initiative In Middle Eastern Countries Ahli 31/12/2014
B020 Application Of Digit Electronic Digital (ADED) Ahli 31/10/2014
0766 GAYA PEMBELAJARAN DAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI BAGI PENCETUSAN IDEA DALAM PENGHASILAN PRODUK Ahli 28/02/2014
1171 Penerapan Kemahiran Insaniah Dalam Program Pendidikan Teknik Dan Latihan Vokasional (TVET) Di Kolej Voksaional Batu Pahat Johor Ketua 28/02/2014
0832 Reengineering Technicians Education Model for Industry Demand Driven through Production based Education (PBE) in the Malaysian Premier Polytechnics Ahli 31/12/2013
0743 Development of Educational Multifunctional Electronic Robotic Kit (E.M.R.K) for Teaching and Learning Ahli 31/08/2012
A020 Kajian Mengenai Tahap Pencapaian Pelajar Laluan Politeknik Berbanding Dengan Pelajar Laluan Diploma/Matrikulasi/Asasi/STPM Yang Melanjutkan Pengajian Di Peringkat Sarjana Muda Di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Ahli 30/06/2012
0604 How Learners Respond to Learning Material Based on Modality and Thinking styles in e-Learning at Higher Institution? Ketua 31/01/2010

Book
AFFERO ISMAIL, RAZALI HASSAN, MOHD IRMAN HARUN
(2020) Tvet Professional Educator: Guidance On The Competency Development, UTHM , 1, ISBN:9789672916093
Book Chapters
Razali Hassan, Affero bin Ismail
(2022) Technical And Vocational Teacher Education And Training In International And Development Co-Operation, Technical And Vocational Education And Training: Issues, Concerns And Prospects, Springer , 255, ISBN:9789811664731
RAZALI HASSAN, ALIAS MASEK & SUHAIZAL HASHIM
(2020) Tvet Research And Development, Tvet Professional Educator: Guidance On The Competency Development, UTHM , 119, ISBN:9789672916093
Razali Hassan, Lee Ming Foong & Asnitadul Adilah Ismail
(2019) Tvet In Malaysia, Vocational Education And Training In Asean Member States : Current Status And Future Development, Springer Nature Singapore Pte. Ltd. , 109, ISBN:9789811366178
Mimi Mohaffyza Mohamad, Mohd.Arif Ahmad Tarmizi, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Razali Hassan
(2017) Kemahiran Insaniah Dalam Amalan Pedagogi Pendidikan Kejuruteraan Melalui Pendekatan Kurikulum Yang Berbeza, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development) Siri 1, UTHM , 1, ISBN:9789670764924
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq, Mimi Mohffyza Mohamad, Ahmad Tarmizi, M.A., Razali Hassan
(2017) Kemahiran Insaniah Dalam Amalan Pedagogi Pendidikan Kejuruteraan Melalui Pendekatan Kurikulum Yang Berbeza, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development) Siri 1/2017, UTHM , 1, ISBN:9789670764924
General Publications
JAILANI MD. YUNOS, MAIZAM ALIAS, LEE MING FOONG, MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD, RAZALI HASSAN, TEE TZE KIONG, YEE MEI HEONG, ALIAS BIN MASEK, HARIS A SUYAFRUDIE, AHMAD DARDIRI, SYAMSUL HADI, TUWOSO ANDIKA BAGUS, AHMAD MURSYIDUN NIDHOM, AZHAR AHMAD SMARAGDINA, ANDIKA BAGUS NUR RAHMA PUTRA
(2021) Development Of Heutagogical Training Module For Engineering Education Student, UTHM , 1, ISBN:-
JAILANI MD. YUNOS, MAIZAM ALIAS, LEE MING FOONG, MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD, RAZALI HASSAN, TEE TZE KIONG, YEE MEI HEONG, ALIAS BIN MASEK, HARIS A SUYAFRUDIE, AHMAD DARDIRI, SYAMSUL HADI, TUWOSO ANDIKA BAGUS, AHMAD MURSYIDUN NIDHOM, AZHAR AHMAD SMARAGDINA, ANDIKA BAGUS NUR RAHMA PUTRA
(2021) Development Of Heutagogical Training Module For Engineering Education Educator, UTHM , 1, ISBN:-
Mimi Mohaffyza Mohamad, Yee Mei Heong, Alias Masek, Lee Ming Foong, Razali Hassan
(2020) Copyright : Elements Of Heutagogical For Engineering Students Instrument, MYIPO , 1, ISBN:-
Razali Hassan, Noor Azah Samsudin dan Affero Ismail
(2020) Memperkasa Tvet Malaysia Melalui Peranan Myrivet , UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Hasril Amiruddin, Razali Hassan, Nizamuddin Razali, Faizal Amin Nur Yunus, Mohd Bekri Rahim, Jamil Abd. Baser, Alias Masek, Normah Zakaria, Arihasnida Ariffin, Mohd. Fairuz Marian, Usuloudin Hamzah, Khairul Fahmi Haji Ali & Aini Nazura Paimin@Abdul Halim
(2018) Core Abilities - Level 3, Z- 009 - 3:2015, UTHM , 1, ISBN:-
Jamil Bin Abd Baser, Razali Hasan, Sapon Ibrahim, Badaruddin Ibrahim, Halizah Awang, Salifullizam Puteh, Azman Hasan, Mimi Mohaffyza Mohamad, Mohd Noor hashim, Hasril Amiruddin, Hairuddin Harun, Noorazman Abd Samad, Khairul Fahmi Ali, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa
(2015) Bbt 30702 & Bbt 40904 Modul Pelaksanaan Projek Sarjana Muda Untuk Program Pensiswazahan Guru (Ppg), UTHM , -, ISBN:-
Jamil Bin Abd Baser, Razali Hassan, Sapon Ibrahim, Alias Masek, Azman Hasan, Hairuddin Harun, Khairul Fahmi Ali, Md Azani Sham, Mimi Mohaffyza Mohamad, Mohd Hasril Amiruddin, Mohd Nor Hashim, Noor Hayati Mustafa, Nor Sofurah Mohd Faiz, Zanariah Ahmad
(2014) Bbr 34303 Modul Pelaksanaan Latihan Ilmiah Untuk Program Pensiswazahan Guru (Ppg), UTHM , -, ISBN:-
Jamil Bin Abd Baser, Razali Hasan, Halizah Awang, Saifullizam Puteh, Azman Hasan, Hasril Amiruddin, Nor Sofurah Mohd Faiz, Mohd Nooor Hashim, Mimi Mohaffyza Mohamad, Md Azani Sham, Khairul Fahmi Ali, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa
(2014) Bbr 41503 Modul Pelaksanaan Penyelidikan Tindakan Ii Program Pensiswazahan Guru (Ppg) , UTHM , -, ISBN:-
Razali Bin Hassan
(2014) Pengintegrasian Gaya Pembelajaran Kolb Dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano, UTHM , ISBN:060072
Razali Bin Hassan
(2008) Teknologi Industri Elektrik (Bbt 2213), uthm
Razali Bin Hassan
(2004) Electronic Module - Electrical Technology , ISBN:BMK009
Journal
Muhammad Mujtaba Asad, Pireh Mahar, Al Karim Datoo, Fahad Sherwani, Razali Hassan
(2023) Impact Of Quality Assurance On Tvet Programs For The Digital Employment Market Of Ir 4.0 In Pakistan: A Quantitative Investigation, EDUCATION + TRAINING, EMERALD , 11, 891, ISSN:00400912
Tee, T. K., Kim, H., Mohd Faiz, N. S., Hassan, R., Lai, C. S., Mohamad, M. M., Ibrahim, B. Abd Nasir, N. & Zainuddin, N. A.
(2023) Kopo International Cooperation (Internationalization Of Korean Higher Education): Systematic Literature Review, ASIAN PENDIDIKAN (ASPEN), ASSOCIATION OF RESEARCHER OF SKILLS AND VOCATIONAL TRAINING, MALAYSIA , 6, 1, ISSN:27352331
Hamidah Ab. Rahman, Razali Hassan
(2020) Cashless Transactions Through Ecommerce Platforminthepost-Covid-19, INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION MANAGEMENT, UNIT PENYELIDIKAN INOVASI DAN KOMERSIALAN PTSS , 12, 1, ISSN:24621293
Muhammad Mujtaba Asad, F. Sherwani
(2020) Development Of Work-Based Vestibule Training E-Module For Accident Prevention At Malaysian Oil And Gas Drilling Industries: A Proposed Framework, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 10, 109, ISSN:21803242
Jailani Md. Yunos, Haris Anwar Syafrudie, Maizam Binti Alias, Razali Bin Hassan, Yee Mei Heong
(2020) Heutagogical Teaching And Learning Activities Preferences For Malaysia Technical University Lecturer: Instrument Validation, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY, ELSEVIER , 6, 3875, ISSN:20054238
Asad, M.M., Hassan, R.B., Sherwani, F., Aamir, M., Soomro, Q.M. and Sohu, S.
(2019) Design And Development Of A Novel Knowledge-Based Decision Support System For Industrial Safety Management At Drilling Process: Hazfo Expert 1.0, JOURNAL OF ENGINEERING, DESIGN AND TECHNOLOGY, EMERALD PUBLISHING LIMITED , 8, 705, ISSN:17260531
Asad, M.M., Hassan, R.B., Sherwani, F., Rind, I.A. and Maiji, Y.
(2019) Development Of A Novel Safety And Health Educational Management Information System (Haz-Pro) For Oil And Gas Production Operation: A Proposed Framework, JOURNAL OF ENGINEERING, DESIGN AND TECHNOLOGY , EMERALD PUBLISHING LIMITED , 11, 959, ISSN:17260531
Affero Ismail, Wan Nurashida Adnan, Alias Masek, Razali Hassan, Suhaizal Hashim & Mohd Erfy Ismail
(2019) Effectiveness Of Entrepreneurship Programmes In Developing Entrepreneurship Skills Towards Quality Tvet Graduates, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 81, ISSN:22298932
Affero Ismail, Wan Nurashida Adnan, Alias Masek, Razali Hassan, SuhaizalHashim & Mohd Erfy Ismail
(2019) Effectiveness Of Entrepreneurship Programmes In Developing Entrepreneurship Skills Towards Quality Tvet Graduates, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 81, ISSN:22298932
Asad, M.M., Hassan, R.B., Sherwani, F., Abbas, Z., Shahbaz, M.S. and Soomro, Q.M.
(2019) Identification Of Effective Safety Risk Mitigating Factors For Well Control Drilling Operation: An Explanatory Research Approach, JOURNAL OF ENGINEERING, DESIGN AND TECHNOLOGY, EMERALD PUBLISHING LIMITED , 2, 218, ISSN:17260531
M M Asad, R Hassan, K Latif and F Sherwani
(2019) Identification Of Potential Ergonomis Risk Factors And Mitigating Measures For Malaysian Oil And Gas Drilling Industries: A Conceptual Research Proposition, IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, IOP PUBLISHING LTD , 3, 1, ISSN:00000000
M M Asad, R Hassan, K Latif and F Sherwani
(2019) Knowledge Base And Rule Base Safety Management Systems Development Strategies And Applications For Petrochemical Industries: A Brief Outline, IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, IOP PUBLISHING LTD , 3, 1, ISSN:00000000
Asad, M. M., Hassan, R. B., Sherwani, F., Soomro, Q. M., Sohu, S., & Lakhiar, M. T.
(2019) Oil And Gas Disasters And Industrial Hazards Associated With Drilling Operation: An Extensive Literature Review, 2019 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING, MATHEMATICS AND ENGINEERING TECHNOLOGIES (ICOMET), IEEE , 3, 1, ISSN:18546999
Asnidatul Adilah Ismail & Razali Hassan
(2019) Technical Competencies In Digital Technology Towards Industrial Revolution 4.0, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 55, ISSN:22298932
Santoso, T.I., Hassan, R.
(2018) Developing K-Workers' Competencies Framework For Undergraduate University Students, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 12, 62, ISSN:22298932
Ismail, A., Hassan, R., Abu Bakar, A., Hussin, H., Mat Hanafiah, M. A. & Asary, L. H
(2018) The Development Of Tvet Educator Competencies For Quality Educator, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 12, 38, ISSN:22298932
Razali bin Hassan, Muhammad Mujtaba Asad, Qadir Mehmood Soomro and Fahad Sherwani
(2017) Development Of Kbes With Hazard Controlling Factors And Measures For Contracting Health And Safety Risk In Oil And Gas Drilling Process: Aconceptual Action Plan, THE SOCIAL SCIENCE @ MEDWELL JOURNALS 2017, Medwell Journal Publisher , 3, 584, ISSN:18185800
Razali Bin Hassan, Muhammad Mujtaba Asad, Qadir Mehmood Soomro and Fahad Sherwani
(2017) Severity Of The Casing And Cementing Operation With Associated Potential Hazards In The Drilling Process In The On And Offshore Oil And Gas Industry: A Cross-Sectional Investigation Into Safety Management , PERTANIKA JOURNAL SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES, Universiti Putra Malaysia Publisher , 3, 129, ISSN:01287702
Marlina Mohamad,Razali Hassan, Abdul Jalil Omar, Azliana Hussin
(2017) Technical Vocational Education Training Branding From Perspective Stakeholder (Parent) In Malaysia, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 2, 1216, ISSN:19366612
A Ismail, R Hassan, A Masek, AS Nordin, NH Jalani
(2017) The Exploratory And Confirmatory Factor Analysis For Supervisory Input Support As The Determinant Of Effective Supervision In Technology And Engineering Education, THE SOCIAL SCIENCES, Wedwell Journals , 3, 495, ISSN:1818-5800
Ismail, A., Nasir, S., Hassan, S. and Masek, A.
(2015) Investigating The Roles Of Supervisory Working Alliance As Mediator For Overall Supervision Effective Using Structural Equation Modeling, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 5, 1221, ISSN:1936-6612
Razali Hassan
(2015) Mengenalpasti Tahap Kbat Dalam Menganalisis, Menilai Dan Mencipta Menggunakan Peta Pemikiran Dalam Subjek Fizik, JOURNAL PENYELIDIKAN PENDIDIKAN , EPRD , 10, 216, ISSN:1511-6530
Ismail, A., Norhasni, Z.A., Razali, H., Rois, I.
(2014) The Profound Of Students' Supervision Practice In Higher Education To Enhance Student Development., HIGHER EDUCATION STUDIES, Canadian Center of Science and Education. , 4, 1, ISSN:1925-4741
Jamil Abd. Baser, Azman Hasan, Razali Hassan, Junita Sulaiman, Mohd Yusop Ab Hadi, Yahya Buntat
(2013) Relationship Between Informal Learning Cultures In Teachers Organisation And Students' Academic Achievements , PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Elsevier Ltd. , 10, 719, ISSN:18870428
Prosiding / Seminar
Hassan, R., Ismail, A., & Ibrahim, N. H.
(2020) Case Study At Polytechnic Ibrahim Sultan, (Pis) &Amp;Amp; Polytechnic Sultan Azlan Shah (Psas) For Public Private Partnership In Malaysia, NIL , -, ISBN:00000000
Affero Ismail
(2017) Malaysia Tvet Educator Standard, Graduate School, Yogyakarta State University , 34, ISBN:978-602-97249-3
LAI CHEE SERN, NURUL 'AIN HELAN NOR, LEE MING FOONG AND RAZALI HASSAN
(2017) Students' Perception On Teaching Practicum Evaluation Using Video Technology, IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:1757-899X
Affero Ismail, Razali Hassan, Alias Masek, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam and Irwan Mahazir Ismail
(2016) Implementation Of Vocational Training Into Tvet Teacher Program For National Core Standard, IEEE , 24 , ISBN:9781509015955
Razali Hassan
(2015) Identifying Hogher Order Thinking Skills Among Students Using Mind Mapping In Science Subject, Ekasakti Press , ISBN:978-602-70525-1-2
Ismail, A., Hassan, R. and Masek, A.
(2014) Generating Elements Of Supervisory Input Support Via Efa For Effective Supervision In Engineering Education, IEEE , 46, ISBN:978-1-4799-4595
Mohd Hasril Amiruddin, Razali Hassan, Mohamad Hisyam Mohd Hashim, Fazlinda Abd Halim
(2014) Transformasi Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Terhadap Penyediaan Latihan Guru Dalam Membantu Aritkulasi Kolej Vokasional Dan Institusi Latihan Kemahiran, Universiti Malaya , 6 , ISBN:-
Hairuddin Bin Harun, Noorazman Abd Samad, Siti Hajar Zakariah, and Razali Hassan
(2013) Teacher'S Workloads Influence The Usage Of Technology, UTM , 1, ISBN:00000000
Razali Bin Hassan
(2012) Kebolehpasaran Graduan Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Di Malaysia ? Kuantiti Atau Kualiti Graduan? , UTM
Razali Bin Hassan
(2012) Relationship Between Informal Learning Culture In Teachers Organisation And Students Academic Achievement, ScienceDirect
Razali Bin Hassan
(2012) Technical And Vocational Education (Tvet) Teachers In Malaysia, Rajabhat Bangkok
Razali Bin Hassan
(2012) The Basis Of Supervisory Practice For Vocational Education And Training , UTHM
Razali Bin Hassan
(2012) The Needs Analysis Of Learning Higher Order Thinking Skills Among Technical Students, elsevier
Maizam Alias an Razali Hassan
(2012) Tvet Agency-Industry Collaborations: Addressing Diversity, UPI , ISBN:ISSN: 2087-4782
Razali Bin Hassan
(2008) Learning Styles Applied In E-Learning (Reality Or Rhetoric Practice)

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS346 Kursus ICT Dan Digital Loteracy For Teacher And Instructors Bagi Pensyarah Kolej Vokasional Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia 01/03/2021 30/04/2021
PS324 Capacity Development Program for UNEVOC Centre: ICT and Digital Literacy for TVET Manager - Fasa 1 UNESCO 12/02/2021 18/06/2021
PS341 Capacity Development Program for UNEVOC Centre: ICT and Digital Literacy for TVET Manager - Fasa 2 UNESCO 12/02/2021 18/06/2021
PS342 Capacity Development Program for UNEVOC Centre: ICT and Digital Literacy for TVET Manager - Fasa 3 (Final) UNESCO 12/02/2021 18/06/2021
PS273 UNESCO TVET Leadership Program : Development of Digital Content and OER - Fasa 1 UNESCO 07/10/2020 31/03/2021
PS286 UNESCO TVET Leadership Program : Development of Digital Content and OER - Fasa 2 UNESCO 07/10/2020 31/03/2021
PS297 UNESCO TVET Leadership Program : Development of Digital Content and OER - Fasa 3 UNESCO 07/10/2020 31/03/2021
PS322 UNESCO TVET Leadership Program : Development of Digital Content and OER - Fasa 4 UNESCO 07/10/2020 31/03/2021
PS347 UNESCO TVET Leadership Program : Development of Digital Content and OER - Fasa 5 (Final) UNESCO 07/10/2020 18/07/2021
PS304 Development a Malaysia Country Report For "ASEAN Study On Human Resources Development (HRD) Readines Deutsche Gesellschuft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) 01/07/2020 31/08/2020
PS243 Consultant to give technical support to re-brand Maldives Polytechnic - Phase 1 Government of Maldives 15/03/2020 15/06/2020
PS255 Consultant to give technical support to re-brand Maldives Polytechnic - Phase 2 Government of Maldives 15/03/2020 15/06/2020
PS293 Consultant to give technical support to re-brand Maldives Polytechnic - Phase 3 Government of Maldives 15/03/2020 15/06/2020
PS294 Consultant to give technical support to re-brand Maldives Polytechnic - Phase 4 Government of Maldives 15/03/2020 15/06/2020
PS180 I-WORK TECHNICAL ASSISTANT PROJECT - PHASE 1 The British Council 22/08/2019 31/01/2020
PS182 I-WORK TECHNICAL ASSISTANT PROJECT - PHASE 2 The British Council 22/08/2019 31/01/2020

YearDescriptionLevel
2022 - 2023 Head for Ketua Projek Life Long Learning , International Labour Organisation (ILO) , Malaysia, January 2022 International
2022 - 2023 Member for Perunding Projek Perundingan Economy Planning Unit, ICC, Malaysia, December 2022 National
2022 - 2023 Facilitator for Program Mentor Usahawan Pelajar Bank Rakyat Uniprenuer, UTHM, Malaysia, August 2022 University
2022Examiner for Pemeriksa Tesis PhD Noor Azyani binti A. Jalil , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022Module Developer for Fit For Industry 4.0 Module 0-3 - TVET Educator for Regional Countries, GIZ Bangkok, Germany, October 2022 International
2022Speaker for 2022 East and Southeast Asia UNEVOC Network Consolidation Workshop, KRIVET, Korea, Democratic People'S Republic Of, September2022 International
2022 for 8th World Congress on TVET, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 International

YearDescription
2023 Examiner for Aiman Hakim Bin Mohammad Nizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Aiman Hakim Bin Mohammad Nizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Ammar Daniel Bin Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Ammar Daniel Bin Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Najiha Izzati Binti Md Noordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Najiha Izzati Binti Md Noordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Atirah Binti Abd Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Atirah Binti Abd Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sharifah Saidatul Ezzah Binti Syed Jafri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sharifah Saidatul Ezzah Binti Syed Jafri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 External Examiner for Menilai Program / Curriculum, UTM, Malaysia, May 2023
2023 Supervisor for Izzah Ilyana Binti Mohd Radzdy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Hadirah Binti Mohd Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurshafikah Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Syafiqah Binti Rozi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Main Supervisor for Mohd Zainudin Bin Harun, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohd Asad Bin Zaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohd Asad Bin Zaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Nurharfizzie Bin Mohd Harfizzan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurshafikah Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Abdul Rahman Bin Rodzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Abdul Rahman Bin Rodzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Rashidah Binti Abd Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Rashidah Binti Abd Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Sri Noraini Binti Ta'Ahal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Sri Noraini Binti Ta'Ahal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mohamad Najmi Bin Hanizam, Mawar Mentari Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mohammad Izzuddin Ameer Bin Mohd Fuad, Jabatan Kerja Raya Kota Bharu, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mohd Fariez Bin Che Daud, Fajaryusof Electro Mechanical Engineering, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mohd Syahrul Ridzuan Bin Jakari, Jabatan Kerja Raya , 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhamad Izzudeen Bin Hairudin, Sharp Manufacturing Corporation (M) Sd. Bhd., 2021
2021 Main Supervisor for Siti Fatimah Binti Mohd Jamil, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Abdul Rahman Bin Nasatiun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Abdul Rahman Bin Nasatiun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Halifi Naili Bin Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Halifi Naili Bin Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Nurharfizzie Bin Mohd Harfizzan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Muhammad Imran Bin Danial, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Luqman Bin Muhammad Saiful Haq, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurhazwani Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Rabiatul Adawiyyah Binti Rohaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Faiz Aishah Binti Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Abang Mustanir Izzuddin Bin Abang Johan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Abang Mustanir Izzuddin Bin Abang Johan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lily Dikul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lily Dikul, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Marwan Bin Mohamad Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Fikri Aziz Bin Mohamad Basri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Imran Bin Danial, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Luqman Bin Muhammad Saiful Haq, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Mailizawani Binti Mat Zaki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Mailizawani Binti Mat Zaki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Ain Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Safinah Binti Abu Talip, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Rabiatul Adawiyyah Binti Rohaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Hamidah Binti Ab Rahman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Banu Latha A/P Maielraganam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Nur Aliff Bin Sahibudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Nur Aliff Bin Sahibudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Aida Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Faiz Aishah Binti Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-supervisor for Argo Ciptono Sudarmo, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Abdul Alim Bin Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Abdul Alim Bin Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ahmad Dzulkiflie Bin Dalmansa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ahmad Dzulkiflie Bin Dalmansa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ahmad Rizal Aman Bin Abd Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Asvin Nair Pavithran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Asvin Nair Pavithran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Farah Norasikin Binti Mohd Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Hafizi Bin Zulkeefli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Hafizi Bin Zulkeefli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Hazimin Bin Baharuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Hazimin Bin Baharuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Marwan Bin Mohamad Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Haikal Bin Zailan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Fikri Aziz Bin Mohamad Basri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norshazatul Akmar Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Ain Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Fatin Fatihah Binti Mohamad Alawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Safinah Binti Abu Talip, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Robael Adawiyah Binti Saiful Anuar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Banu Latha A/P Maielraganam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Aida Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nuramirah Farhana Binti Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nuramirah Farhana Binti Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurfarahin Binti Mohtar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurwafaa Izzati Binti Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syuhaila Binti Md Noh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syuhaila Binti Md Noh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Ahmad Rizal Aman Bin Abd Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ahmad Rizal Aman Bin Abd Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Farah Norasikin Binti Mohd Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Fatin Najihah Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Fatin Syazwani Binti Mohd Zuki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Azman Bin Jamaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Azman Bin Jamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Zulkifli Bin Che Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Zulkifli Bin Che Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Farilduan Hafis Bin Nanyan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Farilduan Hafis Bin Nanyan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Haikal Bin Zailan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Rafli Zikri Bin Rahmat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Razaie Bin Wahad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Razaie Bin Wahad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Shafiq Bin Ab Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Shafiq Bin Ab Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ninie Hartinie Binti Marjan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Hashimah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Hashimah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Hamiza Binti Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Hamiza Binti Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norliza Binti Amirbangsa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norshazatul Akmar Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Aisyah Binti Hasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Aisyah Binti Hasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Fatin Fatihah Binti Mohamad Alawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Fifi Afida Binti Ab Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Asnidatul Adilah Binti Ismail, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Hanis Nadirah Binti Mazni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohammad Nazrin Yahaya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohammad Nazrin Yahaya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Hazwan Bin Zawawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muthu Velu Thevar A/L Muthusamy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Alia Aisya Binti Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Alia Aisya Binti Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Fatin Nabihah Binti Mohd Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Fatin Nabihah Binti Mohd Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurain Binti Tanzizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurfarahin Binti Mohtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurfazilah Binti Kopat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurfazilah Binti Kopat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Syafawani Binti Samsudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurwafaa Izzati Binti Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Farah Eliza Binti Mansor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Farah Eliza Binti Mansor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fatin Najihah Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fatin Syazwani Binti Mohd Zuki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fatinnazihah Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fatinnazihah Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hassarida Binti Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hassarida Binti Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ninie Hartinie Binti Marjan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Hidayah Binti Sulaiman @ Abd Jalil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Hidayah Binti Sulaiman @ Abd Jalil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Syahirah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Syahirah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Fatihah Binti Mohamad Haimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Fatihah Binti Mohamad Haimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Fifi Afida Binti Ab Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Puganesri A/P Krishnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Puganesri A/P Krishnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syazana Hazirah Binti Mahamad Paudzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syazana Hazirah Binti Mahamad Paudzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Hanis Nadirah Binti Mazni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muthu Velu Thevar A/L Muthusamy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Jannah Binti Maarop, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Jannah Binti Maarop, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurain Binti Tanzizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Main Supervisor for Durgadevi A/P Govindasamy, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Gan Bee Yeng, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Mohd Najib Bin Saher, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Nur Hanisah Binti Ibrahim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Teguh Iman Santoso, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Co-supervisor for Hadijah Binti Ahmad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Hanafi Bin Baharom, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Mohd Redzuan Bin Hamid, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Muhammad Mujtaba Asad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Nurul Shafinah Binti Sulaiman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Co-supervisor for Sudanto, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Anis Ayuni Binti Suied, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Azliana Binti Hussin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Hardi Selamat Hood, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Norhanan Bin M Fadzlillah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Radin Nur Izzati Bt. Radin Sharuddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Saleh Makboul Khalaf Khalaf, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Siti Marpuah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Main Supervisor for Abdul Sukor Bin Nordin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Afriyanto, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Ella Yusliana Binti Mohd Yatim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Kushairi Bin Abdul Karim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Muhammad Mujtaba Asad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Najwa Hannan Binti Mohd Subri, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Site Hadijah Bt Harun, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Main Supervisor for Affero Bin Ismail, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Azwani Binti Mustapha, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Kartini Binti Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Ma'Arof Bin Abd Rahman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Nor Amanina Izyan Binti Arifin , MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Nurul Shahira Bte Salim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Syahaiza Binti Mustajab, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2010 Co-supervisor for Ali Bin Suradin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Co-supervisor for Mohd Ali Bin Jemali, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Co-supervisor for Norafida Binti Ishak, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Co-supervisor for Sasman @Sulieman Bin Yasir, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Amirul Syafiq Bin Sadun, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Md Khairuzaman Bin Bahari, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Nor Rodziwati Binti Zainon, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Nordin Bin Mohd Yusof, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Nur Aminah Binti Sabarudin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Sashindran A/L Viliam, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Siti Faizzatul Aqmal Binti Mohamad Mohsin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Siti Nor Syazwani Binti Azahari, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Suhaimi Bin Muhamad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Syed Abu Bakar Bin Syed Akhir, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Wong Lai Peng, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2009 Main Supervisor for Athirah Izzati Binti Ahmad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Nor Mahafizah Binti Mohd Rathi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Sharul Hafiz Bin Mohd Imran, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2009 Main Supervisor for Vespanathan A/L Supramaniyam, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009
2008 Main Supervisor for Norlidiyana Binti Tabroni, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008
2008 Main Supervisor for Sariyah Binti Adam, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008

YearDescriptionLevel
2022 - 2024 Committee Member for PELANTIKAN PROF. TS. DR. RAZALI BIN HASSAN SEBAGAI ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI PEMBIAYAAN SYARIAH ANGKASA BERHAD (KOPSYA), KOPSYA, Malaysia, December 2022 - December 2024 National

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 JERAYAWARA PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) KE FAKULTI-FAKULTI DAN PUSAT PENGAJIAN
UTHM / Secara dalam talian
29/03/2023
2023 KURSUS PRA PERSARAAN
UTHM / MYANGKASA AKADEMI & RESORT LANGKAWI, KEDAH
13/03/2023 - 16/03/2023
2023 TVET EXPERT FORUM : 'LEADING TVET : ISSUES AND CHALLENGES FROM INDUSTRY PERSPECTIVES'
LAIN-LAIN / BILIK BANKUET, DSI UTHM
06/03/2023
2022 BENGKEL KAJIAN KETIDAKPADANAN KEMAHIRAN (SKILLS MISMATCH) DALAM KALANGAN GRADUAN TVET
JABATAN PERDANA MENTERI / Hotel Everly, Putrajaya
13/12/2022
2022 BENGKEL SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2022 INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN VOKASIONAL MALAYSIA (MYRIVET)
UTHM / MUDZAFFAR HOTEL MELAKA
24/03/2022 - 26/03/2022
2021 [SIRI 1] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 2 : UTHM TECHNOPRENEUR (F2.1 - INOVASI DAN KOMERSIALISASI & F2.2 - PENINGKATAN KEKAYAAN)
UTHM / BILIK BANQUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
18/10/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN SIJIL SISWAZAH KOMPETENSI PENGAJAR TVET
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1, PTTA
12/10/2021
2021 BICARA ICON : RAMAH MESRA DAN AMANAT KETUA PENGARAH PENGAJIAN TINGGI : CABARAN DAN PERANAN AKADEMIA PASCA 2020
UTHM / APLIKASI ZOOM
12/07/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 BENGKEL CONCERNS-BASED ADOPTION MODEL (CBAM) ONLINE WORKSHOP ANJURAN GERAN KONSORTIUM KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN (LEARNING & TEACHING FOR 4IR)
UTM / ZOOM MEETING PLATFORM
24/04/2021 - 25/04/2021
2021 BENGKEL SIRI 2 : UTHM PRIHATIN
UTHM / BILIK BANKUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI), UTHM
28/03/2021
2021 MICRO-CREDENTIAL FOR TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION & TRAINING
UTHM / (Virtual) Google Meet:meet.google.com/crf-oyir-bcv
17/03/2021
2021 WEBINAR SUKAN UTHM 2021 SIRI 1/2021 : INSPIRASI KEJAYAAN BERSAMA TOKOH SUKAN NEGARA SHALIN ZULKIFLI
UTHM / SALURAN YOUTUBE UTHM
24/02/2021
2021 RETREAT PELAN STRATEGIK 2021-2025 UTHM
UTHM / MUTIARA HOTEL, JOHOR BAHRU
08/01/2021 - 10/01/2021
2020 BENGKEL IDEATION & BUSINESS CANVAS
UTHM / MAKMAL INOVASI UTHM-FRAUNHOFER
05/11/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN BUKU PLAN STRATEGIK UTHM 2021-2025 DAN SKTU 2021 UTHM BAGI KLUSTER 2 (PENYELIDIKAN INOVASI HUBUNGAN INDUSTRI DAN KOMUNITI)
UTHM / -
08/10/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN BUKU PLAN STRATEGIK UTHM 2021-2025 DAN SKTU 2021 UTHM BAGI KLUSTER 5 (KELESTARIAN KEWANGAN)
UTHM / -
07/10/2020
2020 PROGRAM QS (QUACQUARELLI SYMONDS) MALAYSIA ROADSHOW KE UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / -
23/09/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : INTERNATIONAL COLLABORATION IN CONSULTATION AND RESEARCH IN POST-PANDEMIC ERA
UTHM / ,
18/06/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 7
UTHM / -
14/04/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN PAGI BERSAMA YBHG. NAIB CANSELOR
UTHM / -
05/03/2020
2020 REIMAGINING FUTURE UNIVERSITY FOR FUTURE GENERATION
UTHM / -
04/03/2020
2020 INTERNATIONAL WORKSHOP ON PROBLEM BASED LEARNING : A PRACTICAL JAPANESE APPROACH
UTHM / -
02/03/2020
2020 BENGKEL ' INTERNATIONAL WORKSHOP ON 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION AND TVET INNOVATION
UTHM / BILIK LESTARI 1, PTTA
12/02/2020 - 13/02/2020

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP526 Description Of Heutagogical Learning Activities For 4C'S Skills In Research Methodology Hak Cipta (Copyright) LY2020002689 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP507 Elements Of Heutagogical For Engineering Students Instrument Hak Cipta (Copyright) LY2020000790 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP215 Development of a New Graphical User Ineterface of a Novel HAZFO Expert 1.0 Hak Cipta (Copyright) LY2018001820 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP216 A New Architecture of Graphical User interface for the Novel HAZFO Expert 1.0 Hak Cipta (Copyright) LY2018001821 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP217 A New Architecture of Knowledge Base (KB) for the open-Sorce HAZFO Expert 1.0 Hak Cipta (Copyright) ly2018001822 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP218 Development of Knowledge Base (KB) of a Novel HAZFO Expert 1.0 Hak Cipta (Copyright) LY2018001823 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP196 HAZFO Expert 1.0 Database Management Application Programming Code for Oil and Gas Drilling Activities Hak Cipta (Copyright) LY2018000755 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP195 Operational Programming Code of a Novel KBDSS (Hazfo Expert 1.0) For Oil and Gas Drilling Operations Hak Cipta (Copyright) LY2018000754 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP65 Development and Implementation of KBDSS(HAZFO Expert 1.0) with Novel Hazard Controlling Factors for Contracting Health and safety Risk in Drilling Process at Oil and Gas Industries Hak Cipta (Copyright) LY2017001540 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
17ITEX03 Development And Implementation Of KBDSS (HAZFO Expert 1.0) With Novel Hazard Controlling Factors For Contracting Health and Safety Risk In Drilling Process At Oil And Gas Industries ITEX 2017 Emas dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2021 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2017 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2011 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI