Research

Code 0062 Grant Type Fundamental
Date Start 01-06-2002 Date End 30-04-2004
Extension Period
Title Peramalan Dan Pemodelan Carta Kawalan X-bar Dan R Menggunakan Analisis Siri Masa
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 0.00
Researchers
ABDUL TALIB BIN BON

« Back