Research

Code 0072 Grant Type Fundamental
Date Start 01-06-2002 Date End 29-02-2004
Extension Period
Title Rekabentuk Dan Pembangunan Sistem Maklumat Pengurusan Kuittho Berasaskan Gis (sistem Maklumat Georafi)
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 0.00
Researchers
MASIRI BIN KAAMIN

« Back