Research

Code 0095 Grant Type Fundamental
Date Start 01-01-2003 Date End 31-05-2004
Extension Period
Title Kajian Sifat Kejuruteraan Kotak Acuan Daripada Papan Komposit Dalam Kerja Konkrit
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 0.00
Researchers
KOH HENG BOON

« Back