Research

Code 0138 Grant Type Fundamental
Date Start 01-03-2004 Date End 31-03-2006
Extension Period
Title Kajian Hakisan Pantai Dan Hubungkaitnya Dengan Pembangunan Menggunakan Kaedah Ann
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 0.00
Researchers
MOHD ADIB BIN MOHAMMAD RAZI

« Back