Research

Code 0237 Grant Type Fundamental
Date Start 01-06-2006 Date End 31-05-2007
Extension Period
Title Membangun Dan Menguji Keberkesanan Sistem Maklumat E-q Ms Iso9001:2000 Kuittho
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 0.00
Researchers
MOHD SAFIEE BIN IDRIS
AHMAD RIZAL BIN MADAR

« Back