Research

Code 0238 Grant Type Fundamental
Date Start 01-06-2006 Date End 31-05-2007
Extension Period
Title Membangun Dan Menguji Keberkesanan Satu Integrasi Sistem Maklumat Serta Analisis Penilaian Berkomputer
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 0.00
Researchers
JAILANI BIN MD YUNOS
SAIFULLIZAM BIN PUTEH
AZMAN BIN HASAN
AHMAD RIZAL BIN MADAR
HAIRULNIZAM BIN MAHDIN

« Back