Research

Code 0249 Grant Type FRGS
Date Start 31-12-2006 Date End 31-12-2008
Extension Period
Title Menambahbaik Sistem Jubin Bilik Air Atau Tempat Wuduk Bagi Menjamin Kebersihan Dalam Mengaplikasikankan Konsep Islam
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 12,000.00
Researchers
ISMAIL BIN ABDUL RAHMAN
KAMARUL AINI BINTI MOHD.SARI
HASNIZA BINTI ABU BAKAR
NOOR KHAZANAH BINTI A RAHMAN
ISHAM BIN ISMAIL

« Back