Research

Code 0255 Grant Type FRGS
Date Start 31-12-2006 Date End 31-12-2008
Extension 30-09-2009 Period 3
Title Permodelan Proses Pengurusan Penyelenggaraan Bangunan Pendidikan Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Ipta
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 30,000.00
Researchers
MAIZAM BINTI ALIAS
ZAINAL ABIDIN BIN AKASAH

« Back