Research

Code 0256 Grant Type FRGS
Date Start 31-12-2006 Date End 31-12-2009
Extension Period
Title Kajian Proses Penyejukkan Menggunakan Kaedah Bawah Tanah (ground Cooling Technique) Dengan Proses Pemindahan Haba Panas Dari Udara Luar Ke Tanah Liat Lembut Kuittho Untuk Penyejukkan Dalaman Bangunan
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 117,000.00
Researchers
ISMAIL BIN ABDUL RAHMAN
CHAN CHEE MING
KAMARUL AINI BINTI MOHD.SARI
ZAINAL ABIDIN BIN AKASAH
HAZRI BIN MOKHTAR
MOHD REDZUAN BIN MOHD NOR

« Back