Research

Code 0330 Grant Type GERAN JANGKA PENDEK
Date Start 01-05-2007 Date End 30-04-2008
Extension 30-11-2008 Period 7
Title Pengurusan Sistem Saliran Dalam Mengatasi Masalah Bencana Banjir: Kajian Kes Daerah Batu Pahat,johor
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 10,000.00
Researchers
SHARIFAH MERYAM BINTI SHAREH MUSA

« Back