Research

Code 0413 Grant Type FRGS
Date Start 01-12-2007 Date End 30-11-2009
Extension 30-11-2010 Period 6
Title Pelaksanaan Program Pendidikan Sepanjang Hayat Di Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
Research Type Fundamental
Area Sains Sosial dan Kemanusiaan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 16,400.00
Researchers
JAILANI BIN MD YUNOS
MOHD YUSOP BIN AB HADI
W MOHD RASHID BIN W AHMAD
RAMLAN BIN ZAINAL ABIDIN
MOHAMAD HISYAM BIN MOHD HASHIM
ABDUL RASID BIN ABDUL RAZZAQ
External Researchers
RAMLAN ZAINAL ABIDIN

« Back