Research

Code 0416 Grant Type FRGS
Date Start 01-12-2007 Date End 30-11-2009
Extension 30-05-2010 Period 6
Title Sikap, Personaliti Dan Nilai Kerja Pelatih Dalam Menjalani Latihan Mengajar Dari Perspektif Guru Pembimbing Dan Penyelia Ke Arah Pendidikan Berkualiti
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 8,500.00
Researchers
ALI BIN SURADIN
NURFIRDAWATI BINTI MUHAMAD HANAFI
AZMANIRAH BINTI AB RAHMAN
MAZIANA BINTI YAAKOB @ MOHAMED
NUR SOFURAH BINTI MOHD FAIZ
ABDUL RASID BIN ABDUL RAZZAQ

« Back