Research

Code 0419 Grant Type FRGS
Date Start 01-12-2007 Date End 30-11-2009
Extension 31-05-2010 Period 6
Title Model Field Dependence-independence Dalam Penggunaan Perisian Multimedia Di Kalangan Pelajar Teknikal Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 21,800.00
Researchers
ASHA'RI BIN SEKOR
AHMAD RIZAL BIN MADAR
External Researchers
DR YAHYA BUNTAT
TILKAVATI A/P MUTHUSAMY

« Back