Research

Code 0424 Grant Type FRGS
Date Start 01-12-2007 Date End 30-11-2009
Extension Period
Title Teknik Pembelajaran Andragogi Di Kalangan Pelajar Dewasa Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Kementerian Pengajian Tinggi Awam Malaysia
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 30,000.00
Researchers
SAPON BIN IBRAHIM
ASHA'RI BIN SEKOR
MOHAMAD HISYAM BIN MOHD HASHIM
AHMAD RIZAL BIN MADAR

« Back