Research

Code 0455 Grant Type Geran Jangka Pendek
Date Start 01-12-2007 Date End 30-11-2008
Extension Period
Title Aplikasi Pembelajaran Berasaskan Masalah (problem Based Learning - Pbl) Melalui Pembelajaran Kooperatif Sebagai Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Dan Pelajar Dalam Tajuk Geoteknik Matapelajaran Kejuruteraan Awam Pelajar Aliran Teknikal Di Sm Teknik
Research Type Fundamental
Area Sains Sosial dan Kemanusiaan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 10,000.00
Researchers
MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD

« Back