Research

Code 0474 Grant Type GERAN JANGKA PENDEK
Date Start 01-02-2008 Date End 31-01-2009
Extension Period
Title Interaksi Dalam Papan Buletin Sistem Pegurusan Blackboard : Satu Kajian Kes
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 10,000.00
Researchers
MOHAMAD HISYAM BIN MOHD HASHIM

« Back