Research

Code 0607 Grant Type GERAN JANGKA PENDEK
Date Start 01-02-2009 Date End 31-01-2010
Extension 31-08-2010 Period 3
Title Kajian Ketidakpatuhan Pembangunan Di Kawasan Sensitif Alam Sekitar : Kajian Kes Daerah Batu Pahat, Johor
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 10,000.00
Researchers
SHARIFAH MERYAM BINTI SHAREH MUSA

« Back