Research

Code 0610 Grant Type GERAN JANGKA PENDEK
Date Start 01-02-2009 Date End 31-01-2010
Extension 30-06-2010 Period 6
Title Kajian Pengurusan Banjiir Secara Bersepadu Di Lembangan Saliran Kelantan Dan Lembangan Saliran Batu Pahat, Johor
Research Type Fundamental
Area Sains Sosial dan Kemanusiaan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 10,000.00
Researchers
HARYATI BINTI SHAFII

« Back