Research

Code 0667 Grant Type GIS
Date Start 01-08-2009 Date End 31-07-2010
Extension Period
Title Pembangunan Dan Penganalisisan Sistem Permohonan Penyelenggaraan Komponen Bumbung Bangunan Sekolah Berasaskan Kos Kerja Kejuruteraan Awam
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 20,900.00
Researchers
ZAINAL ABIDIN BIN AKASAH

« Back