Research

Code 0755 Grant Type FRGS
Date Start 01-09-2010 Date End 31-08-2012
Extension 28-02-2013 Period 6
Title Pembangunan Kerangka Keupayaan Di Peringkat Komuniti Ke Arah Kelestarian Pelancongan Berasaskan Komuniti (community Based Tourism) Di Malaysia
Research Type Fundamental
Area Sains Sosial dan Kemanusiaan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 27,000.00
Researchers
MOHD YUSOP BIN AB HADI
AHMAD RIZAL BIN MADAR
AZMANIRAH BINTI AB RAHMAN
MAZIANA BINTI YAAKOB @ MOHAMED
MARINA BINTI IBRAHIM MUKHTAR
ROHAYU BINTI RODDIN
ABDUL RASID BIN ABDUL RAZZAQ
MOHAMAD ZAID BIN MUSTAFA
ROSNEE BINTI AHAD
External Researchers
PROF. DR. AMRAN BIN HAMZAH
PROF. DR. ZAINAB BT. KHALIFAH

« Back