Research

Code 1012 Grant Type GERAN JANGKA PENDEK
Date Start 01-04-2012 Date End 30-09-2013
Extension 31-03-2014 Period 6
Title Sistem Penyejukan Rumah Beratap Zink Menggunakan Air Telaga (sprazat)
Research Type Applied
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 10,000.00
Researchers
MASIRI BIN KAAMIN
AMIR KHAN BIN SUWANDI
ROSDI BIN AB RAHMAN

« Back