Research

Code 1034 Grant Type GIPS
Date Start 01-04-2012 Date End 30-03-2015
Extension Period
Title Penguasaan Softskills Dalam Pembangunan Modal Insan Melalui Pembelajaran Berasaskan Kemahiran Dalam Kalangan Pelajar Kolej Vokasional
Research Type Applied
Area Sains Sosial dan Kemanusiaan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 44,400.00
Researchers
YUSMARWATI BINTI YUSOF
HALIZAH BINTI AWANG
ZAWAWI BIN DAUD
AZMANIRAH BINTI AB RAHMAN
MAZIANA BINTI YAAKOB @ MOHAMED

« Back