Research

Code 1069 Grant Type FRGS
Date Start 15-04-2012 Date End 14-04-2014
Extension 14-07-2015 Period 3
Title Pembangunan Model Intergrasi Latihan Pendidikan Vokasional Dan Islam Untuk Kumpulan Remaja Yang Terlanjur
Research Type Fundamental
Area Sains Sosial dan Kemanusiaan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 50,000.00
Researchers
NORAISHAH BINTI DAUD
AHMAD BIN ESA
ASRI BIN SELAMAT
ASPALAILA BINTI ABDULLAH
SYAHRUL NIZAM BIN LUKMAN
External Researchers
Zalina @ Siti Aishah

« Back