Research

Code 1500 Grant Type FRGS
Date Start 01-12-2014 Date End 30-11-2017
Extension 31-05-2018 Period 6
Title Meningkatkan Prestasi Dan Minat Dalam Kalangan Pelajar Teknikal Yang Berbeza Gaya Kognitif Serta Psikomotor Menerusi Pembelajaran Eksperiental Ke Arah Kecemerlangan Kursus Kejuruteraan Elektrik Di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia
Research Type Fundamental
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group Education
MRDC Area Pedagogy (Including Teaching Methodologies for Content and Language Subjects)
SEO Group
SEO Area
Amount RM 74,000.00
Researchers
BADARUDDIN BIN IBRAHIM
AHMAD RIZAL BIN MADAR
External Researchers
Ammar Harith bin Abdullah
Rawiyah binti Abd Hamid
Marlini binti Mansor

« Back