Research

Code 1598 Grant Type FRGS
Date Start 01-08-2016 Date End 31-07-2018
Extension 31-07-2019 Period 6
Title Model Kemahiran Kecerdasan Emosi: Pengawalseliaan Dan Pengurusan Emosi Dalam Gaya Berpolitik Mahasiswa Belia Di Malaysia
Research Type Fundamental
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group Psychology
MRDC Area Other Psychology n.e.c
SEO Group Humanities and Quality of Life
SEO Area Social Science
Amount RM 58,600.00
Researchers
HARLIANA BINTI HALIM
FAUZIAH BINTI ANI
SITI SARAWATI BINTI HJ. JOHAR
NUR ZAINATUL NADRA BINTI ZAINOL
INTAN FARHANA BINTI SAPARUDIN
SHAHIDAH BINTI HAMZAH
External Researchers
Prof. Madya Dr. Ishak bin Mad Shah
Dr. Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
Prof. Madya Dr. Siti Aisyah Panatik

« Back