Research

Code 1649 Grant Type FRGS
Date Start 15-08-2017 Date End 15-07-2019
Extension 14-02-2020 Period 6
Title Kerangka Konseptual Pendayaupayaan Ekonomi Wanita Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti(obk)di Malaysia
Research Type Fundamental
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group Community Development
MRDC Area Community-based Organisation
SEO Group Social Development and Community Services
SEO Area Other Social Development and Community Services n.e.c.
Amount RM 54,450.00
Researchers
LUTFAN BIN JAES
ZAHRUL AKMAL BIN DAMIN
SHARIFAH KHADIJAH BINTI SYED ABU BAKAR
FAUZIAH BINTI ANI
SITI SARAWATI BINTI HJ. JOHAR
SHAHIDAH BINTI HAMZAH
ROSMAN BIN MD YUSOFF
FADILLAH BINTI ISMAIL
ADI SYAHID BIN MOHD ALI
External Researchers
Asnarulkhadi Abu Samah

« Back