Research

Code A158 Grant Type KTP
Date Start 01-10-2018 Date End 30-09-2019
Extension Period
Title Pemindahan Pengetahuan Amalan ?pengurusan Hijau? Dalam Konsep Pengurusan Pendidikan Lestari Kepada Kumpulan Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah Di Daerah Kluang Johor
Research Type Fundamental
Area S4010000 - Envronmental Knowledge
MRDC Group Environmental Issues and Assesment
MRDC Area Other Environmental Issues and Assesment n.e.c.
SEO Group Education
SEO Area Other Education n.e.c.
Amount RM 68,470.00
Researchers
BADARUDDIN BIN IBRAHIM
LAI CHEE SERN
MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD
D'ORIA ISLAMIAH BINTI ROSLI
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH

« Back