Research

Code C002 Grant Type GERAN KONTRAK
Date Start 01-03-2010 Date End 31-08-2010
Extension 31-12-2010 Period 4
Title Kajian "graduate Employability (ge) Graduan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (uthm)
Research Type Fundamental
Area Sains Sosial dan Kemanusiaan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 135,000.00
Researchers
ISHAK BIN BABA
ZAIDI BIN EMBONG
MOHD AMRI BIN LAJIS
YUSRI BIN YUSOF
MOHAMMAD SUKRI BIN MUSTAPA
ANIZAM BINTI MOHAMED YUSOF
AZME BIN KHAMIS
MD SAIDIN BIN WAHAB
ZAINAL ABIDIN BIN AHMAD
SH SALLEH BIN SH AHMAD
MUHAMMAD FARID BIN SHAARI
ASPALAILA BINTI ABDULLAH
TOREHMAN @ ROSMAINI BIN TASMIN
ASMARASHID BIN PONNIRAN
MD NORRIZAM BIN MOHMAD JA'AT @ MOHD NOH
WAN ZAHARI BIN WAN YUSOFF
MOHAMAD HISYAM BIN MOHD HASHIM
MOHD EZREE BIN ABDULLAH
AZRIN HANI BINTI ABDUL RASHID
MUHAMMAD SHUKRI BIN AHMAD
SITI NOOR FAZELAH BINTI MOHD NOOR
WAN NURUL KARIMAH BINTI WAN AHMAD
AHMAD ZULFADLI BIN JUSOH
NOR HAZANA BINTI ABDULLAH
HARYATI BINTI SHAFII
SAIFUL ZAREE BIN JOHAR
MAHADI BIN SIBON
EMEDYA MURNIWATY BINTI SAMSUDIN
MOHD NOH BIN DALIMIN @ DOLIMIN
External Researchers
MUHAMMAD ZIKRY HAKIM ZULKIFLEE
HJH NORLIDA BINTI ABD. RAZAK
MOHD FADZIL MUIN HASHIM
MOHD SYAZLAN BIN ABDULLAH

« Back