Research

Code C037 Grant Type GERAN KONTRAK
Date Start 01-10-2012 Date End 30-09-2013
Extension 31-03-2014 Period 6
Title Kolaborasi Penyelidikan Mengenai Sisa Pepejal Pembinaan Antara Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (uthm) Dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (ppsppa)
Research Type Fundamental
Area Teknologi dan Kejuruteraan
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 13,800.00
Researchers
AESLINA BINTI ABDUL KADIR
ISMAIL BIN ABDUL RAHMAN
SASITHARAN A/L NAGAPAN
External Researchers
Sasitharan Nagapan

« Back