Research

Code C039 Grant Type GERAN KONTRAK
Date Start 01-02-2013 Date End 30-09-2013
Extension Period
Title Kepuasan Pelanggan Terhadap 11 Projek Infrastruktur Fizikal Di Uthm
Research Type Applied
Area F7010000 - Social Sciences
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 49,910.00
Researchers
BAHARUDIN BIN YAMAN @ ABDUL GHANI
HASZRINAZ BINTI HUSAIN @ HASHIM
MOHD LOTFI B SOLIHAN
SEOW TA WEE
ROZAIDA BINTI GHAZALI
MUHAMMAD YUSOF BIN RAMLY
NORFAIZAH BINTI ISMAIL
TOREHMAN @ ROSMAINI BIN TASMIN
NAIM BIN MASLAN
MASTIKAWANI BINTI MASLAN
ZURINA BINTI MUHAMMAD @ SHAMSUDIN
LATIFAH BINTI MOHD NASIR
SHAFRY BIN SALIM
ISMAIL BIN ABDUL RAHMAN
FAIZAH @ RASHIDAH BINTI DAHARI
ALIAS BIN MOHD ZIN
MOHD FADLULLAH BIN GIMAT
ZAINUDIN BIN SAMIDUN
SASITHARAN A/L NAGAPAN
JEFRI BIN AHMAD
MUHAMAD SAUFI BIN CHE RUSULI
MOHD HATTA BIN MOHAMED ALI @ MD HANI
NORAZLIN BINTI HASHIM
NOOR NASRIQ BIN SELAMAT
External Researchers
Nurnabilah Samsudin
Maisarah Bte Yaman
Wan Ainaa Mardhiah Binti Wan Zahari
Mohamad Adib Bin Mohamad Salih

« Back