Research

Code E015 Grant Type ERGS
Date Start 01-07-2012 Date End 30-06-2014
Extension 31-12-2014 Period 6
Title Keperluan Pelaksanaan Pengintegrasian Pendidikan Vokasional Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Aliran Agama Islam Di Malaysia
Research Type Fundamental
Area Sastera dan Sastera Ikhtisas
MRDC Group
MRDC Area
SEO Group
SEO Area
Amount RM 50,000.00
Researchers
ANIZAM BINTI MOHAMED YUSOF
ASHA'RI BIN SEKOR
MOHAMAD HISYAM BIN MOHD HASHIM
MARINA BINTI IBRAHIM MUKHTAR
SYED MUHAMAD DAWILAH BIN SYED ABDULLAH
HABIBAH @ HALIJAH BINTI AWANG

« Back